Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Provoz jídelny mateřské školy

Provoz jídelny mateřské školy

Provoz školní jídelny při MŠ Želetava – šk. r. 2023/2024

ŠJ zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance MŠ - přesnídávku, oběd, svačinu, pitný režim. Školní stravování se řídí vyhláškou 107, ze dne 5.2.2005,podle zákona 561/2004 Sb.

Pokud je dítě přítomno ve školce v době podávání jídla, je povinno je odebrat. Ke stravování dítě přihlásíte na začátku školního roku, nebo při zahájení docházky. Přihlášku odevzdejte vedoucí ŠJ, nebo učitelce. Na přihlášku můžete poznamenat, zda bude dítě odebírat přesnídávku, oběd i odpolední svačinu, nebo zda bude bez odpolední svačiny. Na začátku nového měsíce můžete provést změnu platnou na celý měsíc. Pokud během měsíce budete potřebovat změnu v odebírání odpoledních svačin, poznačíte ji ráno do 8.oo hod na nástěnce při vstupu do MŠ. Odpolední svačinka vám potom bude buď přidána, nebo odhlášena jen na ten jeden den. Na přihlášku také poznamenejte, zda do MŠ nebo ŠJ ZŠ chodí někdo ze sourozenců dítěte a do které třídy. Odhlásit dítě ze stravování, nebo naopak přihlásit odpolední svačinku, je možné maximálně ráno do osmi hodin. Prosím rodiče, aby dodržovali tento čas. V osm hodin je poslední možnost při vaření změnit váhu nebo porce připravovaného jídla.

Výdejní doba

přesnídávka - 8.30 hod.

oběd - 11.30 hod.

svačina - 14.30 hod.

Zařazení do kategorií

V souladu s vyhláškou o školním stravování jsou děti při zahájení školního roku 1. září zařazeni do věkových kategorií na celý školní rok, tj. do 31. srpna dalšího roku. Např. při zahájení šk. roku je dítěti 6 let, narozeniny bude mít např. 3. 5. 2023. Již od 1. září 2022 je zařazeno do kat. 7 – 10 let.

Cena stravování

Cenu stanovuje vedoucí ŠJ s vedením ZŠ a MŠ dle skutečných mzdových a věcných nákladů na přípravu stravy a podle finančních nákladů na nákup potravin /v rozmezí finančních limitů dle vyhlášky/. Ceny se mohou během školního roku změnit dle aktuální situace.

VĚK   CENA DOTOVANÁ CENA
3 – 6 let Přesnídávka 30 Kč 13 Kč
  Oběd 74 Kč 23 Kč
  Svačina 27 Kč 10 Kč
7 – 10 let Přesnídávka 31 Kč 14 Kč
  Oběd 76 Kč 25 Kč
  Svačina 27 Kč 10 Kč

 

 

Stravu za dotovanou cenu lze poskytnout po dobu pobytu dítěte ve školce a 1. den neplánované nepřítomnosti ve školce /nemoc/.
V ceně přesnídávky jsou započteny náklady na pitný režim během dne.

Způsob placení stravného

Stravné je hrazeno pouze bezhotovostně. Den platby je určen na 15. den v měsíci. Odúčtovaná částka je rovna skutečně odebranému množství jídel v předcházejícím měsíci. Nově přihlášení strávníci musí do 15. září donést vedoucí ŠJ doklad o zřízení svolení k inkasu. Pokud používáte internetové bankovnictví, stačí vámi vytištěné potvrzení o zřízení inkasa. Při zřizování inkasa nepoužívejte žádný variabilní symbol. Variabilní symbol je pořadové číslo v systému ve ŠJ. Nahlásit číslo vašeho účtu vedoucí ŠJ telefonicky je nedostačující. Platba prostřednictvím SIPO není možná. Při zřizování souhlasu k inkasu si nastavte dostatečný finanční limit /23 dnů x denní sazba stravování = jedno dítě/.

Svolení k inkasu - na číslo účtu 3077361/0300

Pokud nebudou do 15. dne částky zaplaceny na účtu školy, bude s vámi řešit dluhy individuálně vedoucí ŠJ, nebo ředitel školy. Jako zákonní zástupci dítěte jste povinni uhradit všechny finanční závazky za své děti. Podpisem na přihlášce souhlasíte s podmínkami stravování, způsobem úhrady, a zavazujete se platit řádně a včas.

Informace: ŠJ ZŠ - +420 606 779 028, MŠ – 568 455 343, jidelna@zszeletava.cz

 www.zszeletava.cz

V Želetavě dne 24. 8. 2023

Roupcová Marie – vedoucí ŠJ