Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Provoz jídelny mateřské školy

Provoz jídelny mateřské školy

Provoz školní jídelny při MŠ Želetava – šk. r. 2021/2022

ŠJ zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance MŠ - přesnídávku, oběd, svačinu, pitný režim. Školní stravování se řídí vyhláškou 107, ze dne 5.2.2005,podle zákona 561/2004 Sb.

Pokud je dítě přítomno ve školce v době podávání jídla, je povinno je odebrat. Ke stravování dítě přihlásíte na začátku školního roku, nebo při zahájení docházky. Přihlášku odevzdejte vedoucí ŠJ, nebo učitelce. Na přihlášku můžete poznamenat, zda bude dítě odebírat přesnídávku, oběd i odpolední svačinu, nebo zda bude bez odpolední svačiny. Na začátku nového měsíce můžete provést změnu platnou na celý měsíc. Pokud během měsíce budete potřebovat změnu v odebírání odpoledních svačin, poznačíte ji ráno do 8.oo hod na nástěnce při vstupu do MŠ. Odpolední svačinka vám potom bude buď přidána, nebo odhlášena jen na ten jeden den. Na přihlášku také poznamenejte, zda do MŠ nebo ŠJ ZŠ chodí někdo ze sourozenců dítěte a do které třídy. Odhlásit dítě ze stravování, nebo naopak přihlásit odpolední svačinku, je možné maximálně ráno do osmi hodin. Prosím rodiče, aby dodržovali tento čas. V osm hodin je poslední možnost při vaření změnit váhu nebo porce připravovaného jídla.

Výdejní doba

přesnídávka - 8.30 hod.

oběd - 11.30 hod.

svačina - 14.30 hod.

Cena stravování

Cenu stravování stanovuje vedoucí ŠJ s vedením ZŠ a MŠ podle finančních nákladů na potraviny a finančního rozpětí dle vyhlášky o školním stravování. Cenu jednotlivých jídel tvoří pouze náklady na použité suroviny. Žádné další náklady se do ceny jídel nezapočítávají.

V souladu s vyhláškou 107/2005 o školním stravování budou všichni žáci od 1. září 2021 zařazeni do cenových a výživových kategorií podle věku. Do věkových kategorií jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (1. 9.- 31. 8.) podle věku, kterého dosáhnou v začínajícím školním roce.

Např. Při zahájení školního roku je dítěti 6 let, 7. narozeniny bude mít např. 3. 5. 2022. Již od 1. září 2021 bude zařazen do kat. 7 - 10 let.

Věkové kategorie 3 - 6 let MŠ

přesnídávka 9,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 8,- Kč
celý den 37,- Kč

7 - 10 let MŠ

přesnídávka 10,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 8,- Kč
celý den 40,- Kč

Celý den je pro děti MŠ ve třídě zajištěno pití /v ceně jednotlivých jídel/

Uvedené ceny se mohou během roku podle situace změnit.

Při sestavování jídelníčku se vedoucí ŠJ řídí výživovými normami a finančním limitem pro jednotlivé kategorie strávníků předepsanými vyhláškou o školním stravování.

Způsob placení stravného

Stravné je hrazeno pouze bezhotovostně. Den platby je určen na 15. den v měsíci. Odúčtovaná částka je rovna skutečně odebranému množství jídel v předcházejícím měsíci. Nově přihlášení strávníci musí do 15. září donést vedoucí ŠJ doklad o zřízení svolení k inkasu. Pokud používáte internetové bankovnictví, stačí vámi vytištěné potvrzení o zřízení inkasa. Při zřizování inkasa nepoužívejte žádný variabilní symbol. Variabilní symbol je pořadové číslo v systému ve ŠJ. Nahlásit číslo vašeho účtu vedoucí ŠJ telefonicky je nedostačující. Platba prostřednictvím SIPO není možná. Při zřizování souhlasu k inkasu si nastavte dostatečný finanční limit /23 dnů x denní sazba stravování = jedno dítě/.

Svolení k inkasu - na číslo účtu 3077361/0300

V případě neuhrazení stravného převodem z účtu, budou rodiče jednou vyzváni k úhradě na tel. čísle uvedeném v přihlášce. Pokud máte číslo vypnuté, nedostupné, odpojené nebo nové, je vaší povinností toto nahlásit ve ŠJ nebo v MŠ. Pro všechny platí termín uhrazení stravného do 15. v měsíci. Pokud v uvedeném termínu nepřijde platba z banky na účet školy, budete mít v šatně MŠ nebo u učitelky připravený lísteček s částkou, kterou je nutno uhradit tak, aby platba byla na účtu školy do posledního dne v měsíci. Jako zákonní zástupci dítěte v MŠ jste povinni se aktivně starat o zaplacení všech finančních závazků vůči MŠ a ŠJ. Neuhrazení finančních pohledávek v předepsané lhůtě je důvodem k vyloučení ze stravování. Jestliže nebudou z vaší strany uvedené termíny dodrženy, bude vaše dítě od 1. další měsíc bez stravování. Pokud se dostanete ojediněle do problémů s placením, spojte se s vedením ŠJ nebo školy, a domluvte si řešení. Nenechte se zapírat, neignorujte vzkazy, nevypínejte telefony, dluhy musíte zaplatit. Svým chováním potrestáte vlastní děti. Podpisem přihlášky souhlasíte s podmínkami stravování a způsobem úhrady, a zavazujete se platit řádně a včas.

V případě, že se v jídelně MŠ a ZŠ stravují sourozenci, bude srážka z vašeho účtu provedena jednou položkou se jménem nejmladšího dítěte. Banky si za každou položku účtují poplatky, proto je tento způsob výhodnější.

Informace: ŠJ ZŠ - 568 455 407, MŠ – 568 455 343, jidelna@zszeletava.cz

 www.zszeletava.cz

V Želetavě dne 18. 8. 2021

Roupcová Marie – vedoucí ŠJ