O Základní škole

 

 • úplná základní škola
 • výuka organizovaná v devíti třídách dle jednotlivých ročníků
 • školní družina
 • plně kvalifikovaný kolektiv pedagogických zaměstnanců
 • dostatečná kapacita školy pro všechny žáky včetně žáků s SVP
 • oddělené budovy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ (vzdálenost cca 100 m)
 • výuka anglického a německého jazyka
 • kabelové datové rozvody a bezdrátové wi-fi připojení v obou budovách školy
 • všechny třídy vybaveny dataprojektory a PC
 • dvě učebny ICT
 • odborné učebny pro výuku cizích jazyků, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, školní a keramická dílna
 • dvě tělocvičny, travnaté fotbalové hřiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem a přírodní kluziště v bezprostřední blízkosti školy
 • kabinety pro výuku jednotlivých předmětů
 • samostatné prostory pro činnost školní družiny
 • žákovská knihovna
 • samostatná budova školní jídelny
 • široká nabídka zájmových aktivit pro žáky
 • rozšířená příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám
 • odborný pedagogicko-psychologický servis: výchovný poradce, školní logopedie, metodik ICT, prevence sociálně patologických jevů
 • dobré dopravní spojení z okolních obcí

Více informací

image
image

O Mateřské škole

 

 • mateřská škola pro děti Želetavy a místních částí (Bítovánky, Horky, Šašovice)
 • v případě volné kapacity přijímáme i žáky z okolních obcí
 • kvalifikovaný kolektiv pedagogických zaměstnanců
 • provoz organizován ve dvou třídách (rozdělení dle věku dětí)
 • široká nabídka aktivit
 • logopedická prevence, nabídka kontroly zraku – Prima Vizus
 • samostatná jednopodlažní budova po celkové rekonstrukci
 • provozní doba 6:30 až 16:00
 • v okolí budovy oplocená rozlehlá zahrada s herními prvky, pískovištěm a přírodními koutky pro celoroční využití
 • velmi dobré materiální vybavení interiéru odpovídající estetickým a hygienickým požadavkům
 • pestrá paleta hraček, herních prvků, didaktických, učebních a sportovních pomůcek
 • dobré dopravní spojení z okolních obcí

Více informací