Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Způsob placení

Stravné ve ŠJ je hrazeno pouze bezhotovostně. Den platby je určen na 15. den v měsíci. Platba je prováděna zpětně, po ukončení měsíce. Nově přihlášení strávníci musí přinést doklad o svolení k inkasu ze svého účtu. Platba prostřednictvím SIPO není možná. Při zřizování svolení k inkasu si nastavte dostatečný finanční limit /např. 23 dnů x sazba za 1 oběd = 1 dítě/ a nezadávejte žádný variabilní symbol. Souhlas k inkasu je platný od školky až do 9. třídy, pokud jste neměnili účet. Při nástupu dalších mladších dětí jej nemusíte znovu vyřizovat. Stačí připsat na přihlášku sourozence a dostatečně si navýšit limit k inkasu.

Svolení k inkasu:

  • na účet číslo 3077361/0300

V případě neuhrazení částky za stravování převodem, budou rodiče jednou vyzváni k úhradě na tel. čísle uvedeném v přihlášce. Pokud máte číslo vypnuté, nedostupné, odpojené nebo nové, je vaší povinností toto nahlásit ve ŠJ. Pro všechny platí termín uhrazení stravného do 15. v měsíci. Pokud v uvedeném termínu nepřijde platba z banky na účet školy, budete jednou upozorněni telefonicky.
Stravné musíte uhradit tak, aby platba byla na účtu školy do posledního dne v měsíci. Jako zákonní zástupci dítěte jste povinni se aktivně starat o zaplacení všech finančních závazků vůči ŠJ. Neuhrazení finančních pohledávek v předepsané lhůtě je důvodem k vyloučení ze stravování. Jestliže nebudou z vaší strany uvedené termíny dodrženy, bude vaše dítě od 1. dalšího měsíce bez stravy. Podpisem přihlášky souhlasíte s podmínkami stravování, způsobem odhlašování a úhrady a zavazujete se platit řádně a včas. Pokud se v jídelně MŠ a ZŠ stravují sourozenci, bude srážka z účtu rodičů provedena jednou položkou se jménem nejmladšího dítěte.

Cena obědů

V souladu s vyhláškou o školním stravování jsou děti při zahájení školního roku 1. září zařazeni do věkových kategorií na celý školní rok, tj. do 31. srpna dalšího roku. Např. při zahájení šk. roku je dítěti 6 let, narozeniny bude mít např. 3. 5. 2024. Již od 1. září 2023 je zařazeno do kat. 7 – 10 let. Pokud dítěti je 1. 9. 2023 deset let, 7. 5. 2024 bude mít 11. narozeniny, již od 1. 9. 2023 je zařazeno do kategorie 11 - 14 let.

Cenu stanovuje vedoucí ŠJ s vedením ZŠ a MŠ dle skutečných mzdových a věcných nákladů na přípravu stravy a podle finančních nákladů na nákup potravin /v rozmezí finančních limitů dle vyhlášky/. Ceny se mohou během školního roku změnit dle aktuální situace.

vedoucí školní jídelny Roupcová Marie