Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Způsob placení

Stravné ve školní jídelně mateřské školy i základní školy je hrazeno pouze bezhotovostně. Den platby z účtu je určen na 15. den v měsíci. Platba je prováděna zpětně po ukončení měsíce. Odúčtovaná částka je rovna skutečně odebranému množství jídel v předcházejícím měsíci. Nově přihlášení strávníci musí do 15. září dodat vedoucí školní jídelny doklad o zřízení svolení k inkasu. Při vyřizování svolení k inkasu v bance si nastavte dostatečný limit (hlavně při placení za více dětí). Platba prostřednictvím SIPO není možná.

Svolení k inkasu:

  • na účet číslo 3077361/0300

V případě neuhrazení částky za stravování převodem z účtu budou rodiče žáků neprodleně vyzváni k úhradě (např. poštovní poukázkou). Pokud nebude dluh uhrazen do konce měsíce následujícího po účtovaném období, bude žák vyloučen ze stravování do doby, než bude dluh uhrazen.

V případě, že se v jídelně mateřské školy a základní školy stravují sourozenci, bude srážka z vašeho účtu provedena jednou položkou se jménem nejmladšího dítěte. Banky si za každou položku účtují poplatky, proto je tento způsob výhodnější.

Cena obědů

Děti jsou vždy 1. září zařazeni do kategorie na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v začínajícím školním roce. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. Např. dítěti je 1. 9. 2021 deset let, 7. 5. 2022 bude mít 11. narozeniny, již od 1. 9. 2021 je zařazeno do kategorie 11 - 14 let.

Cenu obědů stanovuje vedoucí školní jídelny s ředitelem školy dle finančních nákladů a normativů předepsaných ve školním stravování. Cenu oběda pro žáky tvoří pouze náklady na použité suroviny. Žádné další náklady se do ceny nepočítají. Cenu je možné dle potřeby během roku upravit.

vedoucí školní jídelny Roupcová Marie