Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Želetava

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Želetava
nám. Míru 1
675 26 Želetava

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Želetava
  Pražská 164
  675 26 Želetava

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Želetava
  Pražská 164
  675 26 Želetava

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - pátek od 8.00 do 11.00 hod. v měsících září - červen

 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitel školy - +420 568 455 531
  ředitel školy, mobil - +420 602 180 690
  ekonomka školy - +420 568 455 231
  sborovna 1.-5. ročník - +420 568 455 532
  sborovna 6.-9. ročník - +420 568 455 236
  školní jídelna - +420 568 455 407
  mateřská škola - +420 568 455 343

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zszeletava.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Želetava
  Pražská 164
  675 26 Želetava

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  dohnal@zszeletava.cz

 • 4.8 Datová schránka

  fr9pd3q

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3077361/0300

6. IČO

60419164

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: dohnal@zszeletava.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): fr9pd3q

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Želetava, Pražská 164, 675 26 Želetava

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Želetava poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 14.1. Rozsudky

  Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.
 • 14.2. Výdaje na soudy

  ZŠ a MŠ Želetava žádné výdaje na soudy nemá.