Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Družina

Družina

Družina

Družina

Družina

V tomto školním roce navštěvuje školní družinu 30 dětí z 1.-4.třídy.

Program je rozdělen na tři části:

  • odchod do školní jídelny a společný oběd
  • činnost odpočinková, rekreační a zájmová
  • příprava na vyučování

Družina

Družina

Družina

Při všech aktivitách je kladen důraz na to, aby děti program zajímal a přinášel jim radost.

Odpočinková činnost je klidná forma uvolnění. Obsahuje např. společnou četbu, volné rozhovory, kresbu, společenské a stolní hry.

Rekreační činnost je uskutečňována formou pohybových aktivit, soutěží a kolektivních her.

Při zájmové činnosti střídáme estetickou výchovu (výtvarnou, hudební a literární), pracovní (práce s papírem, textilem a různými druhy materiálů), tělovýchovnou (pohybové aktivity podle věku a schopností dětí), přírodovědnou (poznávání přírody), dopravní, brannou a společenskou (základní poznatky o bezpečnosti silničního provozu, znalost dopravních značek, základy poskytování první pomoci, společenské chování apod.)

Družina

Družina

Příprava na vyučování směřuje ke zvládnutí techniky samostatné práce i opakování probraného učiva, a to hlavně formou didaktických her.

Školní družina má svoji místnost v nové přístavbě školy. Při své práci mohou děti využívat i ostatní prostory školy - např. tělocvičnu nebo učebnu pracovních činností.

Družina

Družina