Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • Aktuální informace

  • 11. února přišli předškoláci s rodiči k zápisu do první třídy. V letošním roce se děti na začátku rozhýbaly v tělocvičně, kde prokázaly odvahu i obratnost. Počítačovým expertem se stal každý, kdo dobloudil bludištěm a znal barvy. Pak už čekala paní učitelka Mastná na jejich básničku nebo písničku. Zbývalo vyplnit pracovní listy a zkrotit tkaničku u boty. Fotky

  • 7. února naplnili sál želetavského kulturního domu děti, jejich rodiče, prarodiče a další příznivci dětského karnevalu. Děti soutěžily a hrály hry ve družstvech rozdělených podle věku. Mezi soutěžemi si mohl každý zatancovat. Proběhlo hlasování o nejhezčí ze všech dortů věnovaných do tomboly. Vyhrát sice mohl jen jeden, ale určitě všechny chutnaly výtečně.  Fotky z dětského karnevalu, Dortománie

  • 19. prosince se žáci, jejich rodiče či příbuzní i další přátelé naší školy vypravili na výlet do adventní Vídně. První m navštíveným místem byl Schönbrunn – známé sídlo habsburských panovníků. Po přemístění do středu Vídně si účastníci prohlédli vánočně vyzdobené ulice, chrám sv. Štěpána či pohyblivý betlém v jednom z kostelů. Přírodovědné muzeum, které bylo dalším místem návštěvy, zaujalo velmi atraktivními tématy – líbili se dinosauři i expozice z doby kamenné. Poslední zastávkou byla návštěva proslulých vánočních trhů u vídeňské radnice. Fotky: Adventní Vídeň - skupina 1, Adventní Vídeň - skupina 2

  • 19. prosince proběhly vánoční besídky ve všech třídách na 1. stupni. Na programu byly nejen dárky, ale i nejrůznější kolektivní hry. Třeťáci si dokonce sami připravili občerstvení, po slavnostním přípitku si rozdělili a rozbalili dárky, potom si mohli vybrat mezi různými společenskými hrami, hrou s dárky a zpěvem vánočních písní do mikrofonu. Na závěr uklidili třídu a odstrojili stromeček. Program ostatních tříd byl neméně zajímavý a zábavný. Besídka 1. třídy, besídka 2. třídy, besídka 3. třídy

  • 18. prosince se uskutečnil tradiční VÁNOČNÍ DESETIBOJ žáků druhého stupně. Soutěžilo se v takových disciplínách jako např. dvojskok z místa, rovnováha, skákání přes švihadlo, házení basketbalového míče na koš, .... Na prvním místě se umístili žáci 9. třídy, na druhém 8. třídy, na třetím 7. třídy a na čtvrtém 6. třídy. Pořadí ale nebylo rozhodující - všichni se dobře bavili a byli odměněni malou sladkostí. Fotky

  • 17. prosince se sešli žáci druhého stupně po vyučování, aby přivítali přicházející Vánoce na večírku. Ve třídách si rozbalili dárky, zahráli hry a snědli připravené mlsky. Pak se všichni přesunuli do tělocvičny na diskotéku. Večírek 6. třídy, večírek 7. třídy, večírek 8. třídy, diskotéka  

  • 17. prosince proběhly v tělocvičně tradičně netradiční zimní hry žáků 1. stupně. Žáci jednotlivých tříd měli možnost poměřit své síly v následujících disciplínách: stavění sněhuláka z balónků, hod dárkem do komína, oblékání nejnovější kolekce zimního oblečení, slalom s hokejkou a přesun na ledových krách z žíněnek. Dráhy byly nastaveny tak, aby mladší žáci nebyli znevýhodněni. Na pátém místě skončili žáci 1. ročníku, na čtvrtém žáci 3. ročníku, na třetím místě páťáci, na druhém čtvrťáci a celé zápolení vyhráli druháci. Na závěr sehráli turnaj v netradiční vybíjené žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Všechny třídy získaly v turnaji po jednom bodu, nebylo tedy poražených a zvítězili v podstatě všichni. Fotky

  • 16. prosince se žáci a učitelé 1. stupně ZŠ a předškolní třídy MŠ opět vypravili za kulturou do divadla Pasáž v Třebíči. Tentokrát zhlédli velmi zdařilé představení Jany Galinové „Když je v pekle neděle“, které pobavilo všechny přítomné. Děj byl zasazen do současnosti a odrážel život dnešních dětí, které bohužel zůstávají často doma samotné, protože rodiče mnohdy musí do práce i o víkendech. Tyto děti – ve hře dva čerti – tráví veškerý čas před televizní obrazovkou. Čertům se neustálým přepínáním a vypínáním podařilo televizor zničit. Nesmutnili však dlouho, velmi rychle zjistili, že hraní si třeba s loutkami je mnohem zábavnější. Představení tedy bylo obohaceno o výchovný aspekt, navíc vtipně a trefně parodovalo současné televizní vysílání. Díky velmi originálnímu a částečně satirickému pojetí pohádky si na své přišli nejen děti, ale i dospělí. Fotky

  • 5. prosince jako každý rok připravili žáci 9. třídy společně s učiteli mateřské a základní školy mikulášskou nadílku. Mikuláš s čerty a anděly nejdříve zamířili do školky, kde byly všem dětem přečteny hříchy, uděleny odpustky a rozdány balíčky s nadílkou. Potom se Mikuláš se svoji družinou přesunul do školy, kde žáci prvního stupně museli absolvovat čertovskou (někteří andělskou) dráhu a hříchy jim spočítala pekelná váha. Někteří se trochu báli, ale to přece k tomuto dni patří! Fotky

  • 5. prosince se třeťáci rozhodli aktivně bojovat proti strachu z čertů. V pracovních činnostech si vyrobili masky a každý žák si tedy mohl roli čerta osobně vyzkoušet. Zda se jim vítězství nad strachem povedlo, musí zhodnotit každý sám. Masky čertů

  • 27. listopadu zavítal Martin Mejstřík mezi žáky 8. a 9. třídy. Podělil se s nimi o zážitky z listopadových dní roku 1989. Fotky

  • 27. listopadu proběhla v 6. třídě druhá část preventivního programu zaměřeného na pohodové vztahy ve třídě. Fotky

  • Výroba keramiky v dějepise v 6. třídě - fotky

  • S ÚSMĚVEM A BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
   Projekt Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a České pojišťovny a.s.
   Naše škola byla vybrána jako riziková z hlediska docházky dětí do školy, proto jsme byli vyzváni k účasti na projektu pro žáky 1. stupně ZŠ „S úsměvem bezpečně do školy“. První fází projektu bylo vyplnění pracovních listů s cílem, aby se žáci i jejich rodiče zamysleli nad tím, jak je možné rizikům předcházet. Druhou fázi projektu tvořila dopravní výchova v terénu. Akce se uskutečnila v pondělí 3. 11. 2014 na Sokolské zahradě. Úkoly pro děti a rodiče z první fáze byly bodovány a nejlepší žák z každé třídy dostal v úvodu terénní akce slíbenou odměnu. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: Zbyněk Špička (1. třída), Adam Čermák (2. třída), Nikol Šebková (3. třída), František Brejcha (4. třída), Jolana Dohnalová (5. třída).
   Terénní část byla rozdělena na 5 stanovišť. První stanoviště se nacházelo u bývalého přechodu pro chodce, kde na žáky čekal příslušník dopravní policie, připomněl jim zásady bezpečného přecházení silnice a některé nechal dokonce vyzkoušet si svoji služební čepici. Na druhém stanovišti byl připraven další příslušník dopravní policie s policejním vozem. Žáci si prohlédli a poslechli různé druhy světelných a zvukových signálů vozu, vyzkoušeli si, jak se v policejním voze sedí, prohlédli si obušek a ověřili funkčnost pout. Třetí stanoviště tvořil hlavolam tangram, úkolem žáků zde bylo poskládat správně obrazec z jednotlivých barevných ploch. Na čtvrtém stanovišti dostali žáci obrázek s očíslovanými situacemi. Měli rozhodnout, zda je situace správná či nikoli, a své rozhodnutí zdůvodnit. Na pátém doplňkovém stanovišti byl umístěn basketbalový koš, který sloužil k zabavení žáků čekajících na uvolnění některého z hlavních stanovišť.
   Celá akce byla pro žáky jistě velmi poučná a přínosná. Největší úspěch měla nepochybně prohlídka policejního vozu, obušku a pout. Doufejme, že to bylo poprvé a naposled, co jsme viděli naše žáky spoutané a sedící na zadním sedadle policejního vozu. Fotky

  • Nicholas Winton
   „Bezprostředně po zhlédnutí dokumentu jsme se měli zamyslet nad příběhem vyprávěným ve filmu, nad pocity, které v nás vyvolal. Zároveň jsme měli vyjádřit svůj postoj k případné adopci sourozence, jak bychom se k ní postavili, zda bychom souhlasili a čeho bychom se dokázali vzdát po příchodu nového člena rodiny. Přečtěte si naše názory, postřehy...“

  • 3. listopadu slavili žáci 8. třídy svátek Halloween. Fotky

  • 31. října se žáci 9. třídy zúčastnili programu k volbě povolání v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Třebíči. Cílem byla profesní orientace žáků v návaznosti na další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. K dispozici byly materiály a testovací programy zaměřené na volbu povolání. Fotky

  • 30. října navštívila školu s výchovným koncertem skupina Countrio. Její členové Mgr. Lubomír Krobot a Zdeněk Vašek zahráli a zazpívali české i anglické písničky z oblastí country.  Představili žákům některé hudební nástroje - housle, mandolínu, elektrickou mandolínu, banjo kytaru, banjo, foukací harmoniku a grumle. Fotky


  Aktualizováno: 03.03.15Tisk stránky Posunout nahoru
 •