Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte


 • Ve školním roce 2014/2015 se poprvé sejdeme 1. září   v 8 hodin v kinosále.

 • Informace pro rodiče a veřejnost

 • Plnění jednotlivých disciplín olympijského víceboje si můžete prohlédnout na fotkách, v prezentacích a videích. Postupně budou doplněny i průměrné výsledky jednotlivých věkových kategorií a jejich srovnání s celostátními výsledky. Nahlédněte zde. Průměrné a nejlepší výsledky žáků naší školy najdete v tabulce.

 • Sběr starého papíru byl v tomto školním roce ukončen.

 • Nabídka výukových programů

Aktuální informace

 • 27. června žáci a učitelé zakončili školní rok 2013/2014 v kinosále. Nejdříve pan ředitel zhodnotil uplynulý rok, paní zástupkyně přečetla zprávu o studijních výsledcích žáků a byli odměněni nejlepší žáci ve sběru starého papíru a bylin, ve školní olympiádě, v matematické soutěži a v soutěži „Navrhni svůj dům“. Za dlouholeté působení ve sboru byly oceněny dvě dívky z deváté třídy. Pan ředitel poděkoval paní uč. Zemčíkové a Pavlíčkové odcházejícím do důchodu za jejich práci v naší škole a za všechny jim popřál spokojený další život. Nakonec jsme se rozloučili s žáky deváté třídy, kteří po prázdninách začnou další etapu svého života na středních školách. Fotky, Informace pro rodiče   

 • 26. června se žáci 1. - 4. třídy vydali na vycházku do okolí Želetavy, která byla původně plánovaná už na 25. 6. a kvůli nepřejícímu počasí musela být odložena. Ani další den nevypadalo počasí příliš jistě a ranní dilema - "jít, či nejít" - bylo přinejmenším nezáviděníhodné. Risk se nakonec vyplatil, počasí se umoudřilo a vycházka s cílem na kopci Netřesk nedaleko Bítovánek se vydařila. Již podruhé ji dětem pěkně zpestřil bývalý školník pan Jiří Štěpnička, který je vášnivým myslivcem a rád se o své poznatky z oboru podělí. Tentokrát děti poučil, jak se mají chovat a na co si v lese mají dávat pozor na začátku léta, ukázal jim trofeje a vycpaná zvířata, která si děti mohly dokonce i pohladit. Dále se pan Štěpnička pochlubil svým perfektně vycvičeným loveckým psem a něco málo z jeho výcviku dětem také předvedl. Nejeden pedagog si svým rozpustilým žáčkům posteskl: "Vidíte, jak poslouchá, to není jako vy." Po poutavém programu přišlo na řadu opékání párků, neboť na všechny už dolehnul hlad. Nakonec si ještě žáci ve smíšených skupinkách zasoutěžili pod vedením paní učitelky Tománkové. Rýmované úkoly byly schované na různých místech v lese. Nejen jejich vyřešení, ale i samotné hledání chtělo trochu důvtipu. Po vyřešení úkolů a úklidu místa se všichni odebrali zpět do Želetavy, aby měli dostatek času připravit se na nadcházející slavnostní den - dlouho očekávané vysvědčení. Velký dík patří panu Jiřímu Štěpničkovi za jeho zajímavý a přínosný program, budeme se těšit, co si pro nás nachystá příště. Fotky

 • 26. června si žáci 8. třídy zahráli kuželky v Knínicích, kam dojeli na kole.

 • 26. června na Mařenku vyšlápli žáci 7. třídy. Fotky

 • 24. - 26. června si užívali posledního výletu na základní škole žáci 9. třídy v RS Křížanov. První den se seznámili prostřednictvím her s instruktory a nejrůznější hry je provázely po celý zbytek pobytu. Vysoká lanová dráha pro ně nebyla ničím novým, ale všichni si ji náležitě užili stejně jako paintball. Druhý den dopoledne pršelo, ale odpoledne se ukázalo sluníčko, takže si deváťáci mohli vyzkoušet Bungee Running a Aquazorbing. Jak to vypadalo 10 minut po skončení aktivit venku, se můžete podívat zde.  Poslední den výletu byl zakončen aktivitou, která by měla rozehřát každého, kdo bude mít splín - účastníci si navzájem napsali na papír přilepený na zádech něco hezkého. Fotky, video Aquazorbing: Vlaďka, Zdenda, Pepa, Simona, Vašek, MartinaMatěj, Markéta, Kristýna, Zuzana

 • 23. - 25. června se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili školního výletu do adrenalinového parku Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Během tří dnů si mohli vyzkoušet lanový park, lezeckou stěnu, team park či démonickou lanovku a skok do prázdna. Zastříleli si z luku i vzduchovky, zahráli si paintball a airsoft, nechyběly ani týmové hry trampolíny a rafty. Volné chvíle programu vyplnil plážový volejbal, kopaná, kulečník, stolní fotbálek a koupání. Večerní programy obsahovaly film, diskotéku, ohňovou show a noční hru – stezku odvahy. I díky příznivému počasí se nám tento netradiční školní výlet skvěle vydařil a všichni odjížděli domů spokojeni. Fotky 7. třídy, fotky 8. třídy

 • 24. - 26. června vyjela 6. třída na školní výlet na Pálavu - fotky, video 1, video 2, video 3, video 4, video 5

 •  24. června se uskutečnil sportovní den prvního stupně. Tradiční sportovní klání v lehkoatletických disciplínách se letos konalo v posledním týdnu školního roku 20013/20014. Nejlepšími atlety se stali: Simona Balounová, Filip Míča, Nela Václavková, Václav Číhal, Aneta Kasáčková, Tomáš Anděl, Jolana Dohnalová, Eduard Dobeš, Jana Karásková a Vojtěch Stejskal. Soutěž v kopané vyhráli překvapivě třeťáci, nejlepší vybíjenkářky jsou z páté třídy. fotky

 • 23. června uskutečnili žáci 6. třídy na kolech výlet na Mařenku. Fotky

 • 23. června se deváťáci podívali zpátky do školky. Nejdříve předškolákům přečetli pohádku a pak se zpívali písničky. Některé zpívali deváťáci školkáčkům, jiné naopak školkáčci deváťákům a našly se i písničky, které si všichni zazpívali společně.

 • 20. a 21. června na výlet na kole ke studánkám jeli žáci 4. třídy. Fotky

 • 20. června byli za svoji celoroční práci oceněni žáci 2. ročníku. V průběhu školního roku probíhaly v dané třídě dvě hlavní motivační soutěže - ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ a SOUTĚŽ O NEJVÍCE POCHVAL. Většina druháků se zapojila s takovým nadšením, že jejich výsledky určitě stojí za zmínku.
  Čtenářská soutěž měla tři hlavní podmínky - přečíst knihu, průběžně ji s pomocí rodičů evidovat v notýsku "Čtení" a nakonec ji krátce představit spolužákům. Za každou přečtenou knihu dostal žák jedno jablíčko z pomyslného stromu poznání. Celkově přečetli druháci v tomto školním roce obdivuhodných 426 knih, což je v průměru 26 knih na žáka. 1. místo získala Nikol Herynková (71 přečtených knih), 2. místo Natálie Karásková (60 knih) a 3. místo Nikol Šebková (57 knih).
  Soutěž o nejvíce pochval spočívala ve sběru kartiček s obrázkem a nápisem POCHVALA. Tyto kartičky mohli žáci získat za práci navíc - především za pracovní listy do matematiky, dále za dobrovolné přinesení přírodnin do hodin prvouky, popřípadě také za splnění či vyřešení velmi obtížných úkolů. V rámci této soutěže nasbírala třída jako celek 315 pochval - v průměru tedy téměř 20 pochval na jednoho žáka. 1. místo získala Nela Václavková (80 pochval), 2. místo Nikol Herynková (65 pochval), 3. místo Václav Číhal (35 pochval).
  Všem vítězům ještě jednou blahopřeji a rodičům děkuji za spolupráci.
  Snad druhákům takové nadšení vydrží i do dalších ročníků!  Fotky

 • 20. června navštívili žáci druhého stupně výstavu o 1. světové válce v želetavské knihovně. Výstava obsahuje mnoho fotografií, map, obrázků, prohlášení, provolání, statistik i dalších tiskovin a předmětů, které se díky panu Stanislavu Cyliakovi, řediteli měšťanské školy v Želetavě, dochovaly až do dnešní doby. Nalezneme zde také korespondenci i osobní věci zdejších mobilizovaných mužů. Za tuto nádhernou a rozsáhlou výstavu, jež v tomto kraji nemá obdoby, vděčíme bývalé paní učitelce Olze Novákové, která celou výstavu s velkou precizností připravila, což ji jistě stálo obrovské úsilí a mnoho hodin práce. V letošním roce si připomínáme 100. výročí od vypuknutí první světové války. Tato válka (před rokem 1939 známá též jako Velká nebo Světová) probíhala v letech 1914 – 1918. Zasáhla Evropu, Asii a Afriku, bojovalo se také na světových oceánech. Proti sobě stály dvě koalice : Dohoda (Velká Británie, Francie a Rusko + další státy) a Ústřední (Centrální) mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie – do r. 1915, Turecko, Bulharsko a další země). Dříve bývaly označovány jako Trojdohoda a Trojspolek. Ve válce šlo především o moc a rozšíření sféry vlivu, zisk kolonií, nerostných surovin, odbytišť a trhů. Habsburská monarchie připojila území Bosny a Hercegoviny v roce 1908, což se mnohým obyvatelům těchto zemí, a zvláště pak Srbsku zrovna moc nelíbilo. Záminkou války byl atentát na následníka trůnu Rakouska-Uherska Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii Chotkovou, ke kterému došlo v Sarajevu 28. června 1914. Oba byli zastřeleni srbským separatistou Gavrilem Principem. Dne 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Slovy „Mým národům!“ začínalo prohlášení císaře Františka Josefa I., který takto oznámil svým poddaným začátek války. Všichni si mysleli, že Rakušané Srbsko rychle porazí „a do prvního sněhu“ budou vojáci doma. Nikdo si nedokázal představit, jaké hrůzy přijdou. Do války byly zataženy další a další země a během čtyř let bylo zabito přes 10 milionů lidí a 20 milionů bylo zraněno. Lidstvo zažilo jeden z největších masakrů v dějinách. Češi museli bojovat za Rakousko-Uhersko, jehož byla naše země součástí. 1. světová válka zasáhla tragicky do života obyvatel Želetavy. Během čtyř let narukovalo z této vesnice 260 mužů. Bojovali na všech třech frontách. Období války těžce postihlo opuštěné rodiny bez otců a synů. Ženy a děti musely zastat práci mužů a uživit se. Ceny potravin během války neustále stoupaly, a proto mnoho rodin žilo v bídě, byl také zaveden lístkový – přídělový systém. Obyvatelstvo bylo donuceno k válečným půjčkám Rakousku-Uhersku, kostelní zvony byly zabaveny, prováděly se sbírky lesních plodin, železa a dalších věcí jako byly např. kapesníky pro vojáky. Dívky pletly v pracovních činnostech ponožky a vše bylo podřízeno válce. Pořádaly se školní akademie a jejich výtěžek byl určen pro válečné vdovy a sirotky. Nastaly rovněž rekvizice. Za asistence německých a rakouských vojáků se bralo vše: mouka, dobytek, obilí, koně. Do československých legií (čeští a slovenští vojáci – zajatci a dezertéři - bojující proti Rakousku a za vytvoření samotného čs. státu) ze zdejší vesnice vstoupilo přes 20 mužů. Ke konci války se v okolních lesích skrývalo mnoho dezertérů, kterým lidé pomáhali, dávali jim jídlo a šatstvo. Z narukovaných želetavských mužů se jich třicet dva nikdy nevrátilo a jejich jména najdete na pomníku padlých u pošty. Fotky

 • 19. června se v návaznosti na aktivity spojené s olympijskými hrami a olympijským vícebojem uskutečnil branný závod nazvaný:  „Z Londýna do Ria“. Žáci druhého stupně přebrodili Želetavku, zaskákali si přes švihadlo a do dálky, zastříleli si ze vzduchovky a luku, nechyběl ani hod oštěpem či šiškogranátem na cíl. Počasí bylo ideální - ani horko, ani zima.

 • 18. června se vydal celý 1. stupeň dvěma autobusy na školní výlet, který byl tentokrát ve znamení vody. První bod programu tvořila hodinová plavba výletní lodí po Dalešické přehradě, druhým bodem bylo koupání v nedávno nově otevřeném Aquaparku Laguna v Třebíči. Ve volné půlhodince mezi oběma hlavními body zbyl prostor i na dětmi tolik oblíbené nákupy. Vodní atmosféru výletu navzdory nepříznivým předpovědím naštěstí nedokreslilo počasí, slunce od samého rána zářilo přímo letně a celou posádku tak již na lodi naladilo na nadcházející hodinu a půl dlouhé koupání. Do Želetavy se osvěžená a příjemně znavená výprava vrátila po druhé hodině odpolední. Fotky

 • LONDÝN
  Příležitost navštívit Londýn, po New Yorku druhé největší obchodní centrum světa, si žáci osmé a deváté třídy nenechali ujít ani v letošním roce. Na pětidenní cestu se vypravili 19. května společně se žáky ZŠ TGM z Mor. Budějovic a je třeba říci, že se tento zájezd vydařil po všech stránkách. Jednou z těch nejdůležitějších byl zájem dětí o dění ve Velké Británii, v samotném Londýně i královské rezidenci Windsoru. Zajímala je jak historie, tak i současnost, a když měly příležitost využít svých znalostí angličtiny, nezaváhaly ani na chvilku. Příjemná atmosféra, která panovala po celou dobu zájezdu, byla z velké části také jejich zásluhou. Pak už bylo velmi snadné splnit plánovaný program a přidat k němu i něco málo navíc. Fotky

 • 9. června se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Želetava zúčastnili Dějepravného soutěžení v Třebíči. Do soutěže bylo přihlášeno původně 23 družstev, z toho 6 družstev z gymnázií. Družstvo osmáků s názvem SOKOL ŽELETAVA skončilo spolu s třebíčskými gymnazisty na 10. místě. Naši deváťáci (ŽELETAVÁCI) měli smůlu v tom, že nestihli absolvovat všechna stanoviště (soutěž je omezena časově) a umístili se tak na 15. místě. Tato soutěž je velmi náročná nejen na znalosti a dovednosti, ale je nutné mít i trošku štěstí a v tom rozsahu učiva se „trefit“ do vybraných témat. Koná se za každého počasí, tak si letos všichni zúčastnění užili pořádného horka. Obě družstva si jistě zaslouží pochvalu: za vzornou přípravu na soutěž, snahu, bojovnost a vytrvalost. Dějepravné soutěžení pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč společně se svými dobrovolnými spolupracovníky. Jedná se o soutěž v historických znalostech a dovednostech pro žáky 8. a 9. tříd a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěžení se účastní 4-6ti členná družstva, v areálu třebíčského zámku a jeho okolí na soutěžící čeká 20 kontrol, kde zábavnou formou prokáží své znalosti z historie (daného tématu). Letošní téma znělo: La Be Belle Epoque aneb 1890 – 1914: Krásná doba na sklonku monarchie. Atmosféra období nazývaného La Belle Epoque je symbolizována například Eiffelovou věží, Titanicem, vírou v pokrok, mnohými vynálezy, spolky (Sokol,Skaut), objevitelskými cestami (Amundsen, Peary, Scott, Holub, Livingstone….). V této době také tvoří Mucha, Dvořák, Janáček, Myslbek,.... a snad i nejslavnější Čech Jára Cimrman. V Rakousku-Uhersku vládne František Josef I. a tuto „krásnou dobu“ nám zakončí až sarajevské výstřely a následující 1. světová válka. Fotky

 • Píšťalky
  Každý správný kluk a nejen kluk by měl umět vyrobit vrbovou píšťalku. Jak se taková píšťalka dělá, ukázal a naučil žáky 4. ročníku pan Oldřich Kolář. K našemu snažení připravila paní Kolářová i skvělou svačinku. Na rozloučenou i jako poděkování každý zapískal na svou vlastnoručně vyrobenou píšťalku. Fotky

 • Vltava 2014
  (aneb Kolo – pádlo podruhé)

  …Mám malý stan, mně na nohy táhne, snad ze všech stran…
  Tak tuhle píseň si mohli o prvním červnovém víkendu notovat účastníci letošní výpravy na Vltavu. Noční teploty se blížily k nule, ovšem celková nálada atakovala hodnoty mnohem vyšší (o čemž se můžete přesvědčit ve fotogalerii). Prázdné kempy i hospůdky, na řece kromě nás ani noha (ani loď) a nakonec i spálené nosy od sobotního a nedělního sluníčka. Zkrátka - voda, jak má být. Fotky, video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8, video 9, video 10, video 11

 • 4. června se všichni přítomní v učebně hudební výchovy zaposlouchali do písniček sborečku a žáků všech hudebních kroužků pracujících při škole. Děti z těchto kroužků měly možnost předvést, co všechno se naučily. Tak jsme se mohli zaposlouchat do hudby fléten a kytar doprovázených školním pěveckým sborem. Fotky

 • 4. června za krásného počasí předvedl pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros dětem dravce. Měli možnost nejen nahlédnout do jejich života, ale také zjistit na vlastní kůži, kolik který dravec váží. A věřte, že udržet orlici Mařenku, dalo pořádnou fušku. Fotky

 • 3. června se žáci a učitelé 1. stupně ZŠ a MŠ zúčastnili divadelního představení s názvem "Jak se Honza dostal na hrad" v divadle Pasáž v Třebíči. Klasická pohádka na motivy báchorek o českém Honzovi děti díky originálnímu zpracování velmi rychle "vtáhla" do děje. Snad i proto se většina s nadšením zúčastnila závěrečného tance s pohádkovými postavami na pódiu. Akce se vydařila podle plánu, bylo to příjemné kulturní dopoledne na sklonku tohoto školního roku. Fotky

 • Obec našim dětem
  Již 7. ročník mikroregionálních her s názvem "Obec našim dětem" se uskutečnil v sobotu 31. května 2014. Pořadatelskou obcí byly tentokrát Moravské Budějovice, které pozvaly všechny soutěžící na místní fotbalové hřiště. Naši obec reprezentovalo 10-ti členné družstvo dětí, které soutěžily v šesti disciplínách (např. hod tenisovým míčkem na cíl, chůze po dřevěných deskách, překážková dráha s nošením vody atd.), navíc měly možnost zhlédnout doplňková vystoupení divadelní či šermířská nebo využít nafukovací atrakce. V konkurenci celkem 16 obcí získalo naše družstvo krásné druhé místo a kromě poháru byli všichni soutěžící odměněni drobnými dárky od pořadatelů akce. Odpoledne se dětem líbilo a domů se vracely určitě spokojené a právem pyšné na svůj výkon. Fotky

 • 30. května se žáci osmé třídy zúčastnili okresního kola v soutěži nazvané Navrhni svůj dům. Vyrobené modely se umístily na 6. a 14. místě. Fotky ze školního kola, finále
   
 • Preventivní programy
  I v letošním roce zavítali na naši školu lektoři z Klubu Zámek v Třebíči s preventivními programy pro žáky 2. stupně. Pro šestou a sedmou třídu byl připraven program: Pohodová třída, pro osmou: Hodnota sexuality a pro devátou: Co se sluší. V jednotlivých oblastech získali žáci nové poznatky a zábavnou formou si osvojili dovednosti související s příslušným programem. Fotky 7. třída, fotky 8. třída, fotky 9. třída
   
 • 27. května navštívili žáci 8. třídy úřad práce v Třebíči, kde se věnovali přípravě na budoucí povolání. Fotky

 • Minivolejbal – krajské kolo
  Není každý den posvícení… O tom se mohli přesvědčit naši šesťáci a sedmáci v minivolejbalu. Krajské kolo AŠSK se uskutečnilo minulý týden opět v Jaroměřicích nad Rokytnou a vyrovnaný souboj svedli žáci Želetavy pouze s Brtnicí (ta obsadila celkově třetí příčku), se kterou vybojovali alespoň set. Vítězem se stalo družstvo ZŠ Třebíč Týnská, na druhém místě skončila Jemnice. Na Želetavu zbylo místo šesté. Fotky

 • 14. května - okresního kola Pythagoriády se v letošním roce zúčastnili pouze dvě žákyně šesté třídy. I v tomto kole se obě staly úspěšnými řešitelkami a obsadili 6. místo.

 • 12. května - proběhlo tradiční focení tříd - fotky

 • 11. května naplnili kinosál maminky, babičky a další hosté, kteří se přišli pobavit vystoupeními dětí školkového a školního věku. Vše bylo opět v režii žáků deváté třídy, kteří se svého úkolu zhostili velmi zodpovědně. Fotky školky, fotky školyAktualizováno: 28.08.14Tisk stránky Posunout nahoru

Karel Tobolka 2008