Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • Zpravodaj březen 2014

 • Konzultace k výsledkům výchovy a vzdělávání za 3. čtvrtletí školního roku 2013/2014 se budou konat v úterý 15. dubna 2014 mezi 14.00 – 16:00 hod.
  pod vedením třídních učitelů v jednotlivých třídách. Pokud se nemůžete v daném termínu zúčastnit, domluvte si náhradní termín s třídním učitelem Vašeho dítěte. Děkujeme

 • Informace o průběhu zápisu a povinnostech zákonných zástupců a pravidla pro přijímání dětí k docházce do MŠ Želetava

 • ZŠ a MŠ Želetava děkuje za fantastickou podporu v internetovém hlasování soutěže ČESKO SPORTUJE. I Vaše hlasy posunuly naši školu na 1. místo v Kraji Vysočina a na celkové 9. místo v celé České republice. Výsledky v jednotlivých disciplínách byly následující:
  kvíz - 5. místo, kreativita 1. stupeň - 6. místo, kreativita 2. stupeň 10. místo, video 4. místo, běh 1. stupeň 54. místo, běh 2. stupeň 19. místo.
  Fandítka, Video

 • Sběr starého papíru:
  (v úterý):  1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5.
  Čas: 14:00 – 16:00
  Místo: kůlna na školní zahradě

 • Nabídka výukových programů

Aktuální informace

 • Želetava sportuje podruhé
  1. dubna se naše ZŠ zapojila do projektu Českého olympijského výboru - Olympijského víceboje.
  Povinné disciplíny:
  1. Skok daleký z místa
  2. Člunkový běh 4 x 10 m/60 m (možnost výběru)
  3. Běh na 500 m (1. stupeň), běh na 1 000 m (2. stupeň)
  4. Hluboký předklon
  5. Výdrž ve shybu / shyby (možnost výběru)
  6. Hod kriketovým míčkem
  Cílem Olympijského víceboje je zapojit do všech šesti disciplín co nejvíce žáků. Netýká se žáků osvobozených z tělocviku. Smyslem plnění povinných disciplín NENÍ co nejlepší výkon, ale splnění každé části se snahou o co nejlepší provedení. NEHODNOTÍ SE VÝSLEDEK, ALE ÚČAST. Podrobnější informace na stránkách www.ceskosportuje.cz
   
 • Vítězka matematické soutěže je ze Želetavy
  Základní škola TGM Třebíč pořádá každoročně pro žáky 4. a 5. tříd matematickou soutěž. Úspěšní řešitelé školního kola, a takových šikovných počtářů bylo na naší škole letos celkem patnáct, postoupili do kola okresního, které se uskutečnilo 4. března. Asi nikdo z nich netušil, jak úspěšná bude letošní želetavská výprava, dalo by se říci přímo historicky úspěšná.
  V konkurenci 183 žáků z celého okresu se vítězkou matematické olympiády pro čtvrťáky stala žákyně ZŠ Želetava Kateřina Pelikanová. Co se podařilo Kateřině, to se nestává každý ročník - nejenže získala maximální možný počet bodů, ale zvítězila o plných šest bodů před druhým v pořadí. Odměnou za příkladnou píli v přípravě na soutěž jí byl diplom, drobné dárky od organizátora soutěže a pochvala od vedení školy.
  Velmi dobrého umístění dosáhli i zbývající želetavští žáci. V mladší kategorii se Daniel Švejdík umístil na 8. místě, Adam Simandl byl 12. a Jolana Dohnalová obsadila 16. příčku. Výrazného úspěchu dosáhli i páťáci, všichni získali nadpoloviční počet bodů a ve výsledkové listině mezi 209ti soutěžícími se seřadili následovně: 12. Michaela Janoušková, 17. Ondřej Baloun, 18. Osvald Obůrka a Kristýna Pavelková, 19. Vojtěch Svoboda, 22. Žaneta Obůrková.Výsledková listina
  Nezbývá než popřát soutěžícím další úspěchy v matematice a konstatovat, že platí rovnice Želetava = výborní počtáři. Fotky

 • 26. března si žáci 8. třídy v rámci kurzu první pomoci prohlédli sanitku. Fotky


 • Spolupráce se „stavebkou“
  Dne 19. 2. 2014 se sedm žáků 9. ročníku zúčastnilo poslední z deseti lekcí projektu „Nejlevnější je energie, která se nevyrobí“. Celá akce probíhala od listopadu ve spolupráci se Střední školou stavební Třebíč.
  Studenti této školy nám představili program ArchiCad, ve kterém jsme si vyzkoušeli virtuálně navrhnout dům. Všem se práce moc líbila a užili si ji.
  Součástí projektu byla i práce s termokamerou. Po celou dobu jsme pracovali s dvěma typy kamer. Při těchto lekcích jsme se naučili, jak správně s termokamerou zacházet, jak vyhodnocovat snímky a zapisovat výsledné informace. Lekce byly nesmírně zajímavé a zároveň poučné.
  Při všech činnostech nás provázeli a spolupracovali s námi studenti 3. ročníku Střední školy stavební Třebíč. Po celou dobu jsme se skvěle bavili a mnoho jsme se naučili.
  Nakonec jsme se rozloučili slovy "Uvidíme se ve škole!" Fotky

  za žáky 9. třídy Vladislava Hotová

 • 21. března se žáci první třídy zúčastnili 3. ročníku projektu Veselé zoubky.
  Pohádkou „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ byli seznámeni s péčí o chrup a to nejen s čištěním, ale také jim byla vysvětlena důležitost preventivních prohlídek a výběr potravin vhodných pro zdravý vývoj chrupu. Jako dárek děti dostaly tašku, v níž byla zubní pasta, kartáček na zuby, přesýpací hodiny a dětská žvýkačka bez cukru. Akce byla zdařilá, děti měly z dárků velkou radost, nejvíce z přesýpacích hodin a žvýkaček. Fotky

 • 21. března vytvořili žáci 3. třídy hodiny z víček od PET lahví Fotky

 • 7. března byly předány žákům druhého stupně ceny soutěže ČESKO SPORTUJE. Mimo disciplíny pořádané celorepublikově probíhaly dílčí soutěže i na naší škole. Mezi oceněné patřil Adam Pažourek za znalostí z historie olympijských her a všichni, kteří se účastnili „NÁSTĚNKOVÉ“ soutěže o sportovcích a sportech zimních i letních olympijských her - první místo obsadil se svými znalostmi Michal Konvalina, druhé Jakub Navrátil a třetí Matěj Šmahel.  Fotky

 • Exkurze do ČOV
  Ve středu 22. února jsme s žáky prvního stupně ZŠ absolvovali prohlídku areálu čistírny odpadních vod v Třebíči. Čistírna slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Třebíče a z okolních vesnic. Při výkladu pana průvodce jsme sledovali cestu vody od špinavé páchnoucí stoky plné nečistot po čirou, životní prostředí neohrožující tekutinu, která se ztrácela v korytě řeky Jihlavy. Exkurze byla zajímavá, únorové počasí nám přálo…co víc si přát? Fotky

 • Cesta odpadu
  Cesta odpadu je název programu, kterého se ve středu 12. února ve společnosti ESKO-T v Třebíči zúčastnili žáci prvního stupně (3., 4. a 5. ročníku).
  V úvodu jsme zhlédli instruktážní film, který nás seznámil se vznikem a druhy odpadů, vlivem na životní prostředí i důležitostí jejich správného třídění. Následoval naučný výklad o sběru, třídění a následném zpracování komunálního odpadu doplněný ukázkami některých výrobků z recyklovaných materiálů. Většinu dětí překvapilo, že řada z nás je oblečena „do recyklovaných PETek“.
  Poté jsme se s paní Pyskovou, instruktorkou programu, přesunuli na sběrný dvůr. Naší první zastávkou byla hala, do které se sváží tříděný komunální odpad. V této hale je zároveň dotřiďovací linka, kde se ručně rozděluje plastový odpad podle druhů a barev.
  Na dvoře nás zaujalo množství různobarevných balíků slisovaných PET lahví. Uvědomili jsme si, jak velké množství odpadů, především plastů naše společnost produkuje. O to důležitější je recyklovat odpad, čemuž musí předcházet důsledné a správné třídění odpadků každým z nás. Fotky
                                                                                                        
 • Exkurze v TTS energo
  Ve středu 5. února navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku naší školy třebíčskou teplárenskou společnost TTS energo, která je největším dodavatelem tepla a teplé vody do řady domácností a firem v našem okresním městě. Zdrojem energie pro výrobu tepla je biomasa, konkrétně dřevěné štěpky a balíky slámy. Výhodou této suroviny, jak jsme se dozvěděli, je její spolehlivost, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a dokonce i cenová výhodnost.
  V informačním centru se děti blíže seznámily s činností společnosti a důležitostí využívání obnovitelných zdrojů energie se zvláštním zaměřením na význam vody. Prohlédly si vystavené exponáty a pohrály si v dětském koutku. Následovala exkurze provozem teplárny a rozlehlým skladištěm biomasy. Zajímavá a poučná prohlídka TTS energo se nám líbila. Fotky
                                                                                                         
 • Plavu – plaveš - plaveme
  Začátkem února započal plavecký výcvik žáků 3., 4. a 5. ročníku v aquaparku Laguna v Třebíči. První obavy z výuky plavání odnesla voda. Dnes už nejenom že plaveme prsa, znak i kraul, také se potápíme a skáčeme do vody rozličnými způsoby, ale hlavně se každou středu všichni dobře bavíme. Fotky                                                                        

 • 17. února navštívili žáci naší školy OLYMPIJSKÝ PARK SOČI-LETNÁ. Děkujeme ještě jednou všem příznivcům, kteří nás svými hlasy v soutěži „Česko sportuje“ k tomuto úspěchu posunuli. Sportování bylo střídáno návštěvami pavilónů, zejména pavilon ČVUT nabízel mnoho zajímavých atrakcí. Slunečné počasí rychle rozpouštělo připravené ledové plochy - boby si sice ještě kluci vyzkoušet stihli, ale na hokej již nedošlo. U hlavního pódia byly připraveny pro všechny medaile a tři zástupci převzali účastnický certifikát. Po cestě domů jsme fandili našim biatlonistkám - Gabriela Soukalová se nám odměnila stříbrnou medailí. Fotky sportování, předání ocenění

 • 12. února se uskutečnil na naší škole zápis dětí do první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo 24 předškoláků. Nejprve si vyslechli pohádku o čápovi Láďovi, pak řekli paní učitelce básničku nebo zazpívali písničku a zavázali tkaničku. V druhé části se předškoláci rozdělili do dvou tříd, kde si vyzkoušeli své matematické dovednosti, postřeh, znalost barev, atd. Fotky 

 • 5. a 12. února připravil zkušený lektor pro žáky 8. třídy kurz první pomoci. Žáci viděli, jak postupovat při záchraně člověka. Své znalosti a dovednosti si mohli prakticky vyzkoušet. Fotky

 • 10. února navštívili žáci 8. a 9. třídy baziliku svatého Prokopa v Třebíči. Po prohlídce všechny pobavila hra „EXPRES PRAHA-RADOTÍN aneb Cirkus náš vezdejší“.

 • 8. února naplnili sál želetavského kulturního domu děti, jejich rodiče, prarodiče a další příznivci dětského karnevalu. V letošním roce přišel všechny pobavit klaun. Děti soutěžily a hrály hry v družstvech rozdělených podle věku. Již podruhé proběhlo hlasování o nejhezčí ze všech dortů věnovaných do tomboly. Vyhrát sice mohl jen jeden, ale určitě všechny chutnaly výtečně.  Fotky z dětského karnevalu, Dortománie


Aktualizováno: 14.04.14Tisk stránky Posunout nahoru

Karel Tobolka 2008