Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

 • SBĚR STARÉHO PAPÍRU
  Ve školním roce 2015/2016 bude starý papír vybírán v úterý od 14:00 do 16:00 hodin v následujících termínech:
  29. března
  , 12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května

 • Inspekční zpráva

 • SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
  I ve druhém pololetí sportují naši žáci v rámci projektu Českého olympijského výboru a jeho dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu, kde hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků.

  Spolu s pololetním vysvědčením obdržel každý zapojený žák i své sportovní vysvědčení, kde našel nejen hodnoty svých podzimních výkonů, ale i srovnání se svými vrstevníky v rámci celé ČR, stanovení silných stránek a následné doporučení dalšího tréninku.
  I na jaře tedy sportujeme a soutěžíme o olympijskou hlídku na naší škole.

 • OPVK - DIDAKTIKA PRO KYBERPROSTOR („DIKYPR“)

 • Upozornění pro rodiče v souvislosti se snahou o posílení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy - dokument

 • Nabídka výukových programů

Aktuální informace

 • HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ
  Ve čtvrtek 12. listopadu se žáci prvního stupně a předškoláci zúčastnili v divadle Pasáž v Třebíči pořadu Jaroslava Uhlíře HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ. Pořad byl zpracován interaktivní formou, všichni účastníci tedy tentokrát nebyli pouze pasivními diváky, ale mohli zpívat, tancovat a odpovídat na otázky pana Uhlíře. Zaznělo mnoho známých písní, proto se většina žáků zapojila aktivně a s radostí. Pasivními žáci nezůstali ani při samotném zkoušení, prvním úkolem bylo poznat písně podle melodie, dále měli identifikovat deset různých zvuků a naposledy ukázat své „básnické střevo“. Při plnění posledního úkolu zazářil jeden z našich žáků - čtvrťák Pepa Pažourek, který pohotově a dokonce dvakrát doplnil píseň se slovy „Mám rád (lalalalala)…“ pětislabičnými slovy narozeniny a matematiku, a sklidil tak velký potlesk celého sálu. Na závěr předali Nikol Herynková a Lukáš Nahodil panu Uhlířovi obrázky od našich druháků, čtvrťáků a páťáků, které mu nakreslili k jeho letošním sedmdesátým narozeninám. Narozeniny sice oslavil už 14. září, ale z obrázků měl určitě moc velkou radost. Fotky

 • VÝCHOVNÝ KONCERT
  V úterý 3. listopadu se pro žáky 5. až 9. třídy uskutečnil výchovný koncert. V podání violisty Karla Plocka a varhaníka Martina Jakubíčka zazněla díla světových i českých autorů z období baroka, klasicismu a romantismu. Dětem se nejvíc líbil Mozartův Turecký pochod a Dvořákova Humoreska. Poděkování patří ÚM Želetava za poskytnutí sálu. Fotky

 • NÁVŠTĚVA PRAHY
  V úterý 27. října se téměř všichni žáci 2. stupně naší školy spolu se svými třídními učiteli zúčastnili zájezdu do hlavního města Prahy. Na Pražském hradě nejprve absolvovali doprovodný dětský program "Hra na Hrad" komponovaný tak, aby podporoval aktivní zapojení dětských návštěvníků do poznávání historie Hradu, prohlídku chrámu sv. Víta, Zlaté uličky, přilehlých zahrad a nakonec i hlavní střídání stráží. Novinkou byla potom návštěva Poslanecké sněmovny, kde bylo možné z galerie hostů sledovat právě probíhající zasedání poslanců. Po tradiční procházce po Královské cestě následovala návštěva dvou muzeí v Celetné ulici - příjemným oslazením náročného programu byla pro sedmáky návštěva Muzea čokolády, ostatní třídy pak hojně využívali možnost pořízení fotografií se známými osobnostmi českými i zahraničními v Muzeu voskových figurín. Jelikož chození po Praze bylo pro některé účastníky velmi únavné, byli rádi, že po příchodu do obchodního centra Palladium dostali vytoužený rozchod a mohli tak doplnit ztracenou energii zakoupením něčeho dobrého, ti méně unavení zvládli i nákup drobných dárečků pro své blízké, ke kterým se ve večerních hodinách v pořádku vrátili. Fotky 6. a 8. třídy, fotky 7. a 9. třídy

 • SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
  V pondělí 26. a úterý 27. října se uskutečnil sportovní den žáků 1. a 2. stupně, který byl tentokrát zaměřen na disciplíny Olympijského víceboje. V tělocvičně poměřili žáci své schopnosti při disciplínách: POSTOJ ČÁPA (rovnováha), SKOK Z MÍSTA (výbušnost), HOD BASKETBALOVÝM MÍČEM (síla), HLUBOKÝ PŘEDKLON (ohebnost), T-BĚH (hbitost), ZKRÁCENÉ SEDY-LEHY (silová vytrvalost). Na hřišti je pak ještě čekaly dvě disciplíny: ZÁTOPKŮV BĚH NA 500 m (2. stupeň na 1 000 m) (běžecká vytrvalost) a SPRINT 60 m (rychlost). Stejně jako v minulém školním roce obdrží každý žák, který se účastnil všech osmi disciplín, SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ, v němž budou jeho schopnosti vyhodnoceny. Fotky 1. stupeň, fotky 2. stupeň

 • Okresní kolo AŠSK ve stolním tenisu – Hrotovice 22. října 2015
  I v letošním školním roce se dařilo našim žákům v okresním kole školních sportovních klubů ve stolním tenisu. V kategorii dívek (6 družstev) i chlapců (9 přihlášených škol) obsadili shodně třetí místo, když dívky v boji o finále prohrály s Jemnicí nejtěsnějším rozdílem 2:3. Naši školu vzorně reprezentovali T. Pelikán, D. Poledna, F. Šebek, I. Dvořáková, H. Kacetlová, A. Nevoralová a A. Štrbáňová. Fotky, tabulky

 • PODZIMNÍ LUCERNY
  Ve středu 21. října si žáci druhého ročníku vyrobili v pracovních činnostech podzimní lucerny z listů. A protože to bylo ještě před změnou času, mohli v ranním šeru i vyzkoušet, jak jim lucerny pěkně svítí. Fotky

 • Čtvrťáci slavili Den stromů
  Ve středu 21. října jsme pořádně oslavili Den stromů v lesonické Oboře. Čtvrťáci se zde zúčastnili akce, kterou již tradičně pro děti okolních škol pořádají zaměstnanci Lesů ČR.
  A jaká by to byla oslava stromů, kdyby nebyl vysazen alespoň jeden nový stromeček. My jsme jich vysadili hned několik. Také jsme se dozvěděli, jak o stromy pečovat, před čím je musíme chránit a čím je les pro člověka důležitý. Seznámili jsme se s obyvateli lesa a zvládli jsme i náročné poznávání stále vzácnějších dravců. Viděli jsme nelehkou práci dřevorubců, následné stahování klád a zpracování dřeva na pile. Děvčata přitom obdivovala práci a krásu koně, který je v náročném terénu nenahraditelný, kluky spíš zaujal lesní traktor.
  Na závěr jsme si opekli špekáčky a libovali si, jaké máme štěstí, že celý den nepršelo. Do školy jsme kromě zážitků a věcných odměn za vědomostní kvíz přivezli vlastnoručně vyrobené krmítko, do kterého budeme v zimě sypat krmení ptáčkům.
  P. S. Věděli jste, že obyčejná žvýkačka se v přírodě rozkládá celých 50 let? Fotky

 • ČERNÁ HODINKA
  V dávných dobách se držívala černá hodinka. Byla to doba, kdy se venku stmívalo a na domácí práce už nebylo vidět. Ve středu 21. října ráno se nám o tento zážitek postaraly energetické závody. A tak se žáci druhého stupně sešli a zpívalo se. Fotky

 • ŠIKOVNÍ ŘEMESLNÍCI A POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ
  Ve čtvrtek 8. října lektorka muzea v Třebíči hravou formou seznámila žáky s některými řemesly. Na připravených panelech a z vyprávění lektorky zjistili, jak se peče chleba, splétají provazy, vyrábí plátno a mnoho dalších informací. Vše si žáci mohli vyzkoušet na funkčních exponátech. Pak už nás čekala hudební komedie Pověsti pro štěstí“, která netradičně seznámila žáky s osobnostmi českých pověstí.  Proč se nedozvědět něco o praotci Čechovi, Bivojovi, Libuši a dalších postavách naší historie prostřednictvím počítačové hry Bejvávalo? Fotky 6. třída, fotky 7. třída

 • DRAKIÁDA
  K podzimu patří i pouštění draků, a tak se v úterý 6. října víc než 20 nadšenců, které neodradila mlha, chlad, dokonce ani bezvětří, sešlo na louce nad sjezdovkou, aby vypustili své papírové krasavce. I když se v Želetavě nepohnul ani lísteček, na kopci vál ideální větřík, takže se vznesli všichni draci. Ve velké výšce se třepotaly originální kousky, vedle letadel se vznášeli dravci, ještěrky, medvídci, upíři, rogala, závoďáci a další. Porota s obtížemi vybrala po třech nejlepších v kategorii letec, krasavec a vozembouch akrobat. S prázdnou neodešel nikdo, kromě dobré nálady z příjemně stráveného odpoledne si každý odnášel sladkou odměnu.
  Akce se vydařila a již dnes se těšíme na příští ročník. Fotky

 • ALTERNÁTOR
  Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči Borovině navštívili 29. září žáci 8. ročníku. Expozice ukazují historii energie od počátku až po současnost a  rovněž historii výroby obuvi. Návštěva centra byla spojena se zábavou a tvůrčí činností. Fotky

 • PERNŠTEJNI V NAŠÍ ŠKOLE
  11. září k nám po roce zavítali členi pardubické skupiny Pernštejni s vystoupením „Jak válčili husité“. Žáci si mohli prohlédnout rytíře v plátové zbroji i husitského jezdce. Protagonisté dětem předvedli způsob obrany a boje pomocí vozové hradby. Několik žáků vytvořilo posádku, která si vůz vyzkoušela. Fotky

 • TAEKWON-DO
  Ve středu 9. září žáci shlédli ukázky neozbrojeného boje určeného pro účel sebeobrany taekwon-do. Fotky

 • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
  Školní rok zahájil 1. září v kinosále ředitel školy. Po úvodním přivítání všech přítomných pozvala učitelka Eva Mastná na pódium prvňáčky, kde jim společně s p. ředitelem a žákyněmi 9. třídy předali pamětní list, čepici s jejich jménem a názvem školy a kufříky od kraje Vysočina. Ve třídě čekala na děti stavebnice ROTO věnovaná krajem Vysočina. Fotky


Aktualizováno: 27.11.15Tisk stránky Posunout nahoru