Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

Aktuální informace

 • ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
  30. června se všichni rozloučili se školním rokem 2014/2015. Nejdříve pan ředitel zhodnotil uplynulý rok a paní zástupkyně přečetla zprávu o studijních výsledcích žáků. Dále byli odměněni nejlepší ve sběru starého papíru a bylin, nejlepší sportovci ve školní olympiádě, úspěšní řešitelé matematických soutěží, Dějepravného soutěžení a účastnice výtvarné soutěže s názvem Navrhni svůj dům. Nakonec jsme se rozloučili s žáky deváté třídy, kteří po prázdninách začnou další etapu svého života na středních školách. Fotky, Informace pro rodiče 

 • BOHUSLAVICE
  Žáci 7. třídy vyjeli v pondělí 29. června na kolech do Bohuslavic. Fotky

 • PRVŇÁČCI SE LOUČÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
  Poslední školní den žáci první třídy oslavili malým posezením. Sami si připravili pohoštění - obložené chlebíčky, připili si dětským šampaňským a na závěr si zahráli hry. Hravé dopoledne se jim líbilo. Fotky

 • EXKURZE DO DUKOVAN A DALEŠIC
  V pondělí 29. června navštívili žáci 8. a 9. třídy elektrárny v Dukovanech a Dalešicích. Fotky

 • VYHODNOCENÍ TŘÍDNÍCH SOUTĚŽÍ 3. TŘÍDY
  Ve čtvrtek 25. června byli i v letošním roce třeťáci oceněni a odměněni za svou celoroční práci. Třída dohromady přečetla 157 knih, což je v průměru 9 knih na žáka, a získala 368 pochval za úkoly splněné nad rámec výuky a nově také za vzorné chování v průběhu jednotlivých týdnů, průměr na žáka je 21 pochval. Počet přečtených knih se oproti minulému roku malinko zmenšil, protože byly nastaveny úměrně věku vyšší požadavky na výběr knih.
  V soutěži o nejvíce přečtených knih zvítězila Nikol Herynková (31 knih), na druhém místě se umístil Václav Číhal (23 knih) a třetí skončila Natálie Karásková (16 knih).
  Nejvíce pochval získala Nela Václavková (62 pochval), druhé místo obsadila Nikol Herynková (57 pochval) a třetího největšího počtu dosáhla Lucie Svobodová (42 pochval).
  Je potěšující, že nadšení a aktivita u většiny třeťáků nemizí. Fotky

 • VÝLET 9. TŘÍDY
  Žáci 9. třídy prožili školní výlet nedaleko Starého Města pod Landštejnem. Bohatý program, který byl pro ně na tři dny připraven, kromě jiného zahrnoval: aquazorbing, paintball, bungee running a bumperball. Fotky, video

 • VÝLET 8. TŘÍDY
  Do Českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Tak o tom se jeli přesvědčit žáci 8. třídy ve dnech 23. - 25. června. Fotky

 • VÝLET 7. TŘÍDY
  7. třída si užila školní výlet 23. - 25. června v okolí přehrady Lipno. Fotky

 • VÝLET 6. TŘÍDY
  Žáci 6. třídy vyjeli na školní výlet 23. a 24. června do Prahy. Prohlídka byla směrována k památkám jako je Národní muzeum, Staroměstský orloj ... Dále se podívali zblízka na některé známé osobnosti v muzeu voskových figurín, prošli zrcadlové bludiště nebo navštívili neonový minigolf. Druhý den patřil pražské ZOO. Fotky

 • SPORTOVNÍ DEN
  Ve středu 24. června se konal sportovní den žáků 1. stupně. Fotky

 • „…nezmokli jsme a jsme tu…“
  mohlo být nakonec po napínavě propršené noci heslem i letošního výletu 1. stupně, který se uskutečnil v úterý 23. června. Cílem byly tentokrát nedaleké Dačice. Žáci zde měli možnost prohlédnout si firmu Centropen a. s., která svými produkty zásobuje celý svět, seznámit se detailně s výrobou fixů a nějaké si dokonce odnést s sebou domů. V zámku Dačice zažili netradiční prohlídku s pracovním sešitem, při jehož vyplňování se mohli v klidu a pohodě povalovat po zámeckých kobercích. Při výstupu na renesanční věž si zase trochu procvičili nohy a z jejího vrcholu se podívali na město z ptačí perspektivy. Na závěr si mohli nakoupit nějaké suvenýry či dárky pro své blízké v místním obchodním domě Prior. I letošní výlet lze tedy vyhodnotit jako velmi zdařilý. Fotky

 • JÁGR CUP
  V pondělí 22. června poměřili žáci 2. stupně své síly, dovednost a znalosti v branném závodě zaměřeném na lední hokej. Fotky

 • V JINÝCH SFÉRÁCH
  „Neobyčejné pocity, ojedinělý zážitek a unikátní obrazy nabízí mobilní planetární sférická 360º show.“
  Ve čtvrtek 18. června měli žáci 1. stupně možnost zhlédnout něco naprosto nového – sférické filmy „Tajemství stromů“ a „Kaluokahina. Začarovaný korálový útes“. Filmy byly předváděné v 360º úhlu na kupoli v pojízdném planetáriu, které „přijelo“ až k nám do tělocvičny. Žáci se tak sedící či ležící mohli na film nejen podívat, ale stát se přímo jeho součástí. Filmy byly vybírány v souvislosti s učivem a plnily tedy funkci relaxační i vzdělávací. Žákovské publikum bylo nadšené a v závěrečné soutěži prokázalo, že sledovalo skutečně pozorně. Fotky

 • VLTAVA 2015
  Za krásného letního počasí se uskutečnila letošní vodácká výprava. O prvním červnovém víkendu se na řeku Vltavu vypravilo rekordních 84 dětí a rodičů. Že si opět vodu náležitě všichni užili, je dobře patrné ze snímků ve fotogalerii. Ahoj! Fotky

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
  Závěrečné jízdy – dalo by se říci – čekaly na čtvrťáky v úterý 26. května na dopravním hřišti v Moravských Budějovicích. Žáci, kteří zvládli test z teorie a neztratili při „jízdách“ všechny přidělené body, získali řidičský průkaz mladého cyklisty. Hlídka městské policie ovšem měla oči všude! Fotky

 • KONCERT 
  Koncert 10. června v hudebně základní školy zahájily svými písničkami a tanečky děti ze sborečku. Dále se vystřídali žáci školy navštěvující hudební kroužky školy - sbor, kytaru a flétnu. Mimo fotek můžete okusit kousíček atmosféry koncertu i prostřednictvím videí: video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6

 • DĚJEPRAVNÉ SOUTĚŽENÍ
   
  V pondělí 8. června se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili Dějepravného soutěžení v Třebíči. Tento rok si připomínáme 70. výročí konce II. světové války. Letošní téma mělo tedy název: Ve víru šílenství aneb Druhá světová válka 1939 – 1945. Účastníci soutěže se zábavnou formou seznámili s atmosférou této doby a životem obyčejných lidí, vojáků, odbojářů i tragickým osudem Židů. Nechyběla literatura, tanec i nové vynálezy. Soutěžící se podívali do polního lazaretu, protileteckého krytu i protektorátního obchodu. Rovněž navštívili světová bojiště, mezi kterými nechyběla bitva o Británii, vylodění v Normandii či osvobozování naší vlasti. Soutěž nebyla zaměřena pouze na dějepisné znalosti, ale především na týmovou spolupráci i .......... Fotky, fotky na stránkách Třebíčského denníku, výsledkový list

 • ÚŘAD PRÁCE
  V červnu se žáci 8. třídy zúčastnili programu k volbě povolání v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Třebíči. Cílem byla profesní orientace žáků v návaznosti na další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. K dispozici byly materiály a testovací programy zaměřené na volbu povolání. Fotky

 • OBEC NAŠIM DĚTEM
  V sobotu 30. května se konal v Martínkově 8. ročník  mikroregionálního dětského dne s názvem „Obec našim dětem“. Desetičlenné družstvo dětí z naší základní školy reprezentovalo Želetavu. Stupně vítězů sice neobsadily, ale den si opravdu užily. Kromě soutěží si mohly prohlédnout vojenský vrtulník, zhlédnout vystoupení čtyřnásobného mistra republiky ve fotbalovém freestylu Petra Karáska a poslechnout písničky skupiny „Chyť páva“. Fotky 

 • CYKLISTA VYSOČINY
  Ve dnech 27. a 28. května se čtyři žáci z 9. ročníku zúčastnili krajského kola cyklistické soutěže Cyklista Vysočiny. Ve středu 27. 5. probíhala samotná soutěž v Náměšti nad Oslavou, kde na soutěžící čekaly čtyři disciplíny – jízda na kole po dopravním hřišti, jízda zručnosti, písemný test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a praktická zkouška z poskytování první pomoci. Ve čtvrtek 28. 5. se konalo vyhlášení výsledků soutěže na místní letecké základně. Naši žáci získali 10. místo. Následoval program místního Vojenského útvaru. Měli jsme možnost zhlédnout hasičská zásahová vozidla, vojenské vrtulníky či výcvik hlídacích psů. V odpoledních hodinách jsme odjížděli plni četných zážitků z této akce.
  Fotky

 • MINITANEČNÍ
  Taneční kurzy jsou na našem území fenoménem, který nám závidí zbytek Evropy. V letošním roce se dočkaly pokračování také minitaneční na naší škole. Na výuku standardních a latinskoamerických tanců se každou středu scházeli žáci 8. a 9. třídy a učili se zde jednoduché krokové variace tanců waltz, blues, cha-cha jive a salsa.  Fotky, video

 • PREVENCE 2015
  V pátek 22. 5. 2015 se žáci 3. třídy zúčastnili v Moravských Budějovicích akce Prevence 2015, kterou zorganizoval ČČK Třebíč ve spolupráci se ZZS Kraje Vysočina a MP Moravské Budějovice. Žáci se dozvěděli, jak předcházet úrazům, seznámili se s vybavením lékárničky, naučili se ošetřovat drobná poranění, vyzkoušeli si komunikaci s dispečinkem ZZS, prohlédli si vybavení vozu ZZS a MP. Program byl rozdělen na 6 stanovišť, na každém z nich byli dva odborníci z praxe v daném oboru, což bylo velkým přínosem, protože mohli žákům sdělit nejen teorii a správné postupy, ale i své autentické zkušenosti a postřehy. Po projití všech stanovišť obdržel každý žák drobné dárky. Žákům se akce velmi líbila. Fotky

 • VÝSTAVA K 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
  Výstavu s tématem druhé světové války shlédli žáci 8. a 9. třídy v místní knihovně. Fotky

 • NÁVŠTĚVA MUZEA V TŘEBÍČI
  V rámci přípravy na Dějepravné soutěžení žáci 8. a 9. třídy navštívili vzdělávací program k 2. světové válce v třebíčském muzeu a také Zadní synagogu v židovském městě. Fotky

 • FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
  Školní fotky tříd byly v tomto školním roce pořízeny v pondělí 25. května. Fotky

 • ŠKOLNÍ AKADEMIE
  Z důvodu rekonstrukce kinosálu se v letošním roce školní akademie ke Dni matek uskutečnila o dva týdny později - 24. května. Pozdější termín nic neubral na kouzlu tohoto odpoledne. Jako každý rok zazářily děti ze školky i školy. Fotky školky, fotky školy


Aktualizováno: 30.07.15Tisk stránky Posunout nahoru