Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • V pondělí 15. února probíhá běžná výuka.

 • SBĚR STARÉHO PAPÍRU
  Ve školním roce 2015/2016 bude starý papír vybírán v úterý od 14:00 do 16:00 hodin v následujících termínech:
  29. března
  , 12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května

 • Inspekční zpráva

 • Upozornění pro rodiče v souvislosti se snahou o posílení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy - dokument

 • Nabídka výukových programů

Aktuální informace

 • VÁNOČNÍ DESETIBOJ
  V pátek 18. prosince změřili své síly žáci druhého stupně v tradičním VÁNOČNÍM DESETIBOJI. Na prvním místě se umístili žáci 9. třídy, na druhém 8. třídy a na třetím 7. a 6. třídy. Fotky

 • VÁNOČNÍ BESÍDKY NA 1. STUPNI
  Vánoční besídky ve třídách proběhly letos už v pátek 18. 12. 2015. Jako obvykle se rozdávaly dárky, hrály hry, ochutnávalo se cukroví a jednohubky a zpívaly se koledy a vánoční písně. Pak se žáci rozešli na celé dva týdny zaslouženého odpočinku. Fotky 1. třída, 2. třída, 3. třída, 4. třída

 • VÁNOČNÍ VEČÍRKY NA 2. STUPNI
  Ve čtvrtek 17. prosince odpoledne si vyměnili dárky a zahráli si hry žáci druhého stupně na vánočních besídkách. Nejdříve měl každý ročník svůj program ve třídě, poté se všichni sešli v tělocvičně, kde si zatancovali na diskotéce. Fotky 7. třída, 9. třída, diskotéka

 • ZIMNÍ HRY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
  Také v letošním roce se ve čtvrtek 17. prosince uskutečnily zimní hry žáků 1. stupně. Jednotlivé třídy soutěžily v disciplínách: stavění sněhuláka, hod dárkem, slalom s hokejkou, ledové ostrovy a cesta k pólu. Netradiční byly letos kromě soutěží i výsledky. Na pátém místě skončili druháci, na čtvrtém třeťáci, na třetím páťáci, druzí byli prvňáci a zvítězili čtvrťáci. Věk tedy letos vůbec nebyl rozhodujícím faktorem. Soutěžilo se však především pro zábavu a úspěšní byli určitě všichni žáci, kteří hráli čestně, nevzdávali se ani při potížích a soutěž vždy dokončili. Fotky

 • VÁNOČNÍ VÁZY
  Žáci 5. třídy vyrobili ve výtvarné výchově vázy z papíru. Fotky

 • ROZHOVOR S HUDEBNÍKY
  Po skončení výchovného koncertu uskutečnili žáci 6. třídy rozhovor s hudebníky Karlem Plockem a Martinem Jakubíčkem. Můžete si ho přečíst zde.

 • ROTO
  Žáci 1. třídy vyrobili v pracovních činnostech Podzim v sadu. Výrobky jsou smontovány ze stavebnice ROTO z Vysočiny, kterou dostali jako dárek z kraje Vysočina. Děti pracovaly s nadšením, stavebnice se jim velmi líbí. Fotky

 • PÍSNIČKA PRO DRAKA
  Herci z Divadélka pro školy předvedli 16. prosince žákům 1. stupně hru s názvem Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka. Velmi netradičně pojatá pohádka byla vyplněna písničkami doprovázenými na kytaru. Fotky

 • DIVADLO NEKOUŠE!
  Ve středu 16. prosince se žáci 2. stupně účastnili výchovně vzdělávacího divadelního představení. Herecká dvojice se zaměřila na členění divadelních žánrů a typické představitele. Herci sehráli ukázky ze známých divadelních her, které byly chronologicky seřazeny od starověku po současnost. Žáci si zábavnou formou zopakovali učivo a dozvěděli se i něco nového. Fotky  

 • CESTA VÁNOČNÍM ČASEM
  Žáci 6. třídy navštívili v třebíčském předzámčí expozici Cesty vánočním časem. Dozvěděli se něco o historii Vánoc a vánočních zvyklostech. Na závěr si mohli vyrobit vánoční přání. Fotky

 • ŽELETAVŠTÍ OKOLO DALEŠIC
  První říjnovou sobotu vyrazilo 45 členů volného sdružení Kolo - pádlo složeného ze žáků ZŠ Želetava a jejich rodičů na cyklistickou výpravu kolem Dalešické přehrady. Uvedený den nabídl krásné slunečné počasí, čímž byl položen základ úspěšného výletu. Fotky

 • DĚJEPISNÁ KERAMIKA
  Jak tvořili z hlíny nádoby a sošky lidé v dávných dobách si mohli vyzkoušet žáci 6. třídy. Fotky

 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  V pátek 4. prosince jako každý rok připravili žáci 9. třídy společně s učiteli mateřské a základní školy mikulášskou nadílku. Nejdříve se Mikuláš s čerty a anděly přestěhoval do školky, kde byly všem dětem přečteny hříchy, uděleny odpustky a rozdány balíčky s nadílkou. Žáci prvního stupně přišli za čertovskou cháskou sami. Museli absolvovat čertovskou (někteří andělskou) dráhu a hříchy jim spočítala pekelná váha. Někteří se trochu báli, i slzičky jsme viděli, ale to přece k tomuto dni patří! Fotky

 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY „VÍTEJ NA PALUBĚ“ A „ROZUM V ZASTOUPENÍ“
  Preventivní program pro I. stupeň nazvaný „Vítej na palubě“ prostřednictvím skečí, scének a písniček nenuceným způsobem představil témata: pozdrav a základy slušného chování, čas a jeho hodnota, počítače a mobily, cigarety a alkohol, práce v týmu a pozitivní vnímání světa kolem sebe. Děti se do programu aktivně zapojovaly a spontánně vyjadřovaly své názory.
  Žáci II. stupně se zúčastnili programu „Rozum v zastoupení“, který byl s nadhledem a humorem zaměřen na témata: závislost a zdraví, životní hodnoty a postoje, motivace, jedinec a jeho role ve společnosti a osobní odpovědnost. Jazyk používaný protagonisty akceptoval jazyk dnešních mladých lidí a jeho prostřednictvím byli žáci nenásilně stimulováni k přemýšlení o těchto závažných tématech a k vyvození vlastních závěrů.
  Fotky

 • HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ
  Ve čtvrtek 12. listopadu se žáci prvního stupně a předškoláci zúčastnili v divadle Pasáž v Třebíči pořadu Jaroslava Uhlíře HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ. Pořad byl zpracován interaktivní formou, všichni účastníci tedy tentokrát nebyli pouze pasivními diváky, ale mohli zpívat, tancovat a odpovídat na otázky pana Uhlíře. Zaznělo mnoho známých písní, proto se většina žáků zapojila aktivně a s radostí. Pasivními žáci nezůstali ani při samotném zkoušení, prvním úkolem bylo poznat písně podle melodie, dále měli identifikovat deset různých zvuků a naposledy ukázat své „básnické střevo“. Při plnění posledního úkolu zazářil jeden z našich žáků - čtvrťák Pepa Pažourek, který pohotově a dokonce dvakrát doplnil píseň se slovy „Mám rád (lalalalala)…“ pětislabičnými slovy narozeniny a matematiku, a sklidil tak velký potlesk celého sálu. Na závěr předali Nikol Herynková a Lukáš Nahodil panu Uhlířovi obrázky od našich druháků, čtvrťáků a páťáků, které mu nakreslili k jeho letošním sedmdesátým narozeninám. Narozeniny sice oslavil už 14. září, ale z obrázků měl určitě moc velkou radost. Fotky

 • VÝCHOVNÝ KONCERT
  V úterý 3. listopadu se pro žáky 5. až 9. třídy uskutečnil výchovný koncert. V podání violisty Karla Plocka a varhaníka Martina Jakubíčka zazněla díla světových i českých autorů z období baroka, klasicismu a romantismu. Dětem se nejvíc líbil Mozartův Turecký pochod a Dvořákova Humoreska. Poděkování patří ÚM Želetava za poskytnutí sálu. Fotky

 • NÁVŠTĚVA PRAHY
  V úterý 27. října se téměř všichni žáci 2. stupně naší školy spolu se svými třídními učiteli zúčastnili zájezdu do hlavního města Prahy. Na Pražském hradě nejprve absolvovali doprovodný dětský program "Hra na Hrad" komponovaný tak, aby podporoval aktivní zapojení dětských návštěvníků do poznávání historie Hradu, prohlídku chrámu sv. Víta, Zlaté uličky, přilehlých zahrad a nakonec i hlavní střídání stráží. Novinkou byla potom návštěva Poslanecké sněmovny, kde bylo možné z galerie hostů sledovat právě probíhající zasedání poslanců. Po tradiční procházce po Královské cestě následovala návštěva dvou muzeí v Celetné ulici - příjemným oslazením náročného programu byla pro sedmáky návštěva Muzea čokolády, ostatní třídy pak hojně využívali možnost pořízení fotografií se známými osobnostmi českými i zahraničními v Muzeu voskových figurín. Jelikož chození po Praze bylo pro některé účastníky velmi únavné, byli rádi, že po příchodu do obchodního centra Palladium dostali vytoužený rozchod a mohli tak doplnit ztracenou energii zakoupením něčeho dobrého, ti méně unavení zvládli i nákup drobných dárečků pro své blízké, ke kterým se ve večerních hodinách v pořádku vrátili. Fotky 6. a 8. třídy, fotky 7. a 9. třídy

 • SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
  V pondělí 26. a úterý 27. října se uskutečnil sportovní den žáků 1. a 2. stupně, který byl tentokrát zaměřen na disciplíny Olympijského víceboje. V tělocvičně poměřili žáci své schopnosti při disciplínách: POSTOJ ČÁPA (rovnováha), SKOK Z MÍSTA (výbušnost), HOD BASKETBALOVÝM MÍČEM (síla), HLUBOKÝ PŘEDKLON (ohebnost), T-BĚH (hbitost), ZKRÁCENÉ SEDY-LEHY (silová vytrvalost). Na hřišti je pak ještě čekaly dvě disciplíny: ZÁTOPKŮV BĚH NA 500 m (2. stupeň na 1 000 m) (běžecká vytrvalost) a SPRINT 60 m (rychlost). Stejně jako v minulém školním roce obdrží každý žák, který se účastnil všech osmi disciplín, SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ, v němž budou jeho schopnosti vyhodnoceny. Fotky 1. stupeň, fotky 2. stupeň

 • Okresní kolo AŠSK ve stolním tenisu – Hrotovice 22. října 2015
  I v letošním školním roce se dařilo našim žákům v okresním kole školních sportovních klubů ve stolním tenisu. V kategorii dívek (6 družstev) i chlapců (9 přihlášených škol) obsadili shodně třetí místo, když dívky v boji o finále prohrály s Jemnicí nejtěsnějším rozdílem 2:3. Naši školu vzorně reprezentovali T. Pelikán, D. Poledna, F. Šebek, I. Dvořáková, H. Kacetlová, A. Nevoralová a A. Štrbáňová. Fotky, tabulky


Aktualizováno: 05.02.16Tisk stránky Posunout nahoru