Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI
  Pokud rodiče žádají o uvolnění žáka/žákyně v průběhu vyučování, je nutné tuto skutečnost sdělit předem prostřednictvím zápisu v žákovské knížce, popř. telefonicky nebo e-mailem. Dále připomínáme povinnost zákonného zástupce omluvit náhlou nepřítomnost žáka/žákyně do 9 hod.

 • SBĚR STARÉHO PAPÍRU
  Sběr starého papíru bude probíhat od 14:00 do 16:00 hodin v kůlně na školní zahradě v termínech:
  1. 11., 15. 11., 29. 11., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5.

Aktuální informace

 • Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika
  Žáci 2. stupně se ve středu 21. 9. v rámci představení s názvem Jak jste to myslel, pane Shakespeare? prostřednictvím výkladu a hraných ukázek seznámili s životem a tvorbou slavného anglického dramatika. Historie i motivu bratrovraždy se dotkla scénka z Richarda III., trampoty s láskou pak nastínily ukázky z komedie Marná lásky snaha či nejslavnější dramatikovy tragédie Romeo a Julie. Není jednoduché najít tu správnou cestu, která vede k cíli – zaujmout mladé diváky tak, aby je i „klasické“ hry bavily. Přiložené fotografie dokazují, že tentokrát se to snad povedlo. Fotky

 • POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA ANEB NEBOJTE SE HASTRMANŮ!
  Ve středu 21. 9. se žáci prvního stupně ZŠ zúčastnili v kinosále první kulturní akce v tomto školním roce. Loutkoherecké představení POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA ANEB NEBOJTE SE HASTRMANŮ na motivy klasických pohádek o vodnících bylo pojato velmi humorně a dětem se moc líbilo. Smyslem celého představení bylo dle jeho tvůrců připomenutí kouzla tradičních pohádkových postav, ukázka dobrých i špatných lidských vlastností, pozitivního chování, kdy vše se v dobré obrátí, a v neposlední řadě i úcta k řemeslu a vysvětlení několika lidových rčení. Za zmínku jistě stojí myšlenka, že k úspěchu vede vzájemná spolupráce a naschvály jsou nejen nepříjemné, ale většinou zmaří veškeré snahy čehokoli dosáhnout, což je jistě dobré připomenout dětem hned v září. Snad tedy i tento školní rok bude probíhat v duchu vzájemné spolupráce. Fotky

 • CYKLOVÝLETY
  Ve středu 14. 9. místo do tělocvičny či na hřiště nasedly dívky ze 6. a 7. třídy na kola a vyrazily vzhůru k rozhledně Mařenka. Po týdnu, tedy 21. 9. po kulturním zážitku přibraly i kluky z obou tříd, aby tentokrát společně vyjeli opačným směrem, a to do Bohuslavic. Jízda tam je musela značně vyčerpat, neboť v místní restauraci téměř vyplenili zásoby hranolků, kečupu, tatarky i zmrzliny. Po vydatném posílení i vyzkoušení všech herních atrakcí se všichni v pořádku vrátili do Želetavy. Fotky Mařenka, fotky Bohuslavice

 • TAEKWONDO
  Žákům 1. stupně a 6. třídy byly 14. září předvedeny prvky korejského bojového umění sebeobrany beze zbraně. Fotky

 • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
  Školní rok zahájil ve čtvrtek 1. září v kinosále ředitel školy. Po úvodním přivítání všech přítomných pozvala paní učitelka Klára Trnková na pódium prvňáčky, kde jim společně s p. ředitelem a žákyněmi 9. třídy předali pamětní list, čepici s jejich jménem a názvem školy a kufříky věnované krajem Vysočina. Pak už se žáci rozešli do tříd. Fotky • ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
  Poslední červnový den se v osm hodin sešli žáci i učitelé v kinosále kulturního domu. Nejdříve pan ředitel zhodnotil uplynulý rok a paní zástupkyně přečetla zprávu o studijních výsledcích žáků. Všichni žáci, kteří měli na vysvědčení samé jedničky, si odnesli malou odměnu. Dále byli odměněni nejlepší ve sběru starého papíru a bylin. Slova ředitele školy při loučení se s dlouholetými učiteli paní Evou Mastnou a panem Jiřím Mastným nenechala suché nejen oči kolegů, ale i mnohých žáků. Nakonec jsme se rozloučili s žáky deváté třídy, kteří po prázdninách začnou další etapu svého života na středních školách. Ti měli připraveno krátké poděkování každému, kdo se o ně během školní docházky staral.  Fotky

 • ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - 1. TŘÍDA
  Na závěr školního roku si prvňáčci připravili pohoštění – opečenou klobásu s kečupem a hořčicí. Po slavnostním přípitku se pustili do svého oblíbeného jídla. Po svačině si zahráli hry a plnili zajímavé úkoly. Prožili příjemné dopoledne. Fotky

 • CELOROČNÍ MOTIVAČNÍ SOUTĚŽE VE 2. TŘÍDĚ
  V úterý 28. 6. 2016 byly vyhlášeny výsledky celoročních motivačních soutěží ve druhé třídě. Ve ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽI se na 1. místě umístila Markétka Dvořáková se 66 přečtenými knihami, 2. místo obsadila Bětka Číhalová s 55 přečtenými knihami a na 3. místě skončil Toník Pavlát s 38 přečtenými knihami. Všech 18 žáků přečetlo dohromady 399 knih, což je v průměru 22 knih na žáka. Ve druhé SOUTÉŽI O NEJVÍCE POCHVAL mohli tentokrát žáci pochvaly získávat nejen za práci navíc a za vybrané obtížné úkoly, ale i za vzorné chování během jednotlivých týdnů. 1. místo obsadila Markétka Dvořáková se 79 pochvalami, na druhém místě skončila Bětka Číhalová se 70 pochvalami a na 3. místě se umístil Zbyňďa Špička s 54 pochvalami. Dohromady nasbírali druháci 635 pochval, v průměru 35 na žáka. Aktivita letošních druháků byla velmi dobrá, u některých až obdivuhodná, snad budou ve stejném duchu pokračovat i nadále. Fotky

 • VÝLET 2. STUPNĚ
  V pondělí 27. června ráno za deštivého počasí vyjeli žáci druhého stupně na výlet. V tomto roce jeli stejně jako děti z prvního stupně všichni stejným směrem - do Beskyd. První zastávkou byla zoologická zahrada ve Zlíně. Hledání odpovědí na záludné otázky pracovního listu zavedlo mnoho žáků k panelům, které běžně míjí. Slunečné úterý začalo procházkou po naučné stezce Beskydské nebe. Dále vyjeli odvážní i bojácní na Pustevny lanovkou. A z Pusteven jsme se vrátili do Rožnova pod Radhoštěm pěšky. Po náročné túře všichni rádi skočili do osvěžující vody bazénu. Třetí den si žáci prohlédli Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Celý výlet byl zakončen v obchodním centru Olympie v Brně. Který zážitek byl pro koho tím nejlepším, nevíme, jen doufáme, že to nebylo nakupování. Fotky: první den, druhý den, třetí den

 • NOC VE ŠKOLE
  Kde je na škole nejmenší místnost, kolik je na půdě komínů, jaká teplota je ve sklepě a jak to vypadá v kotelně? A nestraší o půlnoci ve sborovně? O tom všem se mohli přesvědčit žáci páté třídy při svém nocování ve škole. A jak spali? No, jako andílci… Fotky

 • PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
  Do úplné sbírky různých forem volejbalu hraných v hodinách tělesné výchovy - minivolejbal, volejbalový debl, šestkový volejbal - zbývalo doplnit osmákům a deváťákům už jenom plážový volejbal. Vzhledem k tomu, že do Litohoře je to kousek z kopce, nabízelo se vyrazit na „beach“ právě sem. Pro žáky deváté třídy to byl ostatně úplně poslední tělocvik na základce… Fotky

 • VLTAVA 2016
  … poplujem spolu tam dolů tou peřejí…
  Slova této písně se po roce opět nesla nad řekou Vltavou. To si prozpěvovalo 87 žáků a rodičů želetavské školy. Letošní vodní putování doznalo malých změn, když počátek plavby byl posunut do Vyššího Brodu a k tradiční prohlídce Českého Krumlova přibylo ještě zastavení na hradě Rožmberk. Tradičně opět panovala dobrá nálada a přátelská atmosféra. Fotky

 • DRAVCI
  V pátek 24. června zavítal do naší školy pan Hořák s manželkou na besedu o dravcích a sovách. Velmi zajímavě vyprávěl o jejich životě a chovu. Všichni žáci si ptáky prohlédli zblízka a někteří si je mohli vzít i na ruku. Na závěr byly popsány a názorně s pomocí dvou žáků předvedeny námluvy čápů. Setkání bylo velmi zajímavé a již nyní se těšíme na besedu v příštím roce. Fotky

 • VZPOMÍNKA NA LONDÝN
  Žákyně 8. třídy Barbora Šmahelová připravila video ze zájezdu do Londýna. Video

 • BRANNÝ ZÁVOD
  Letošní branný závod, pořádaný pro žáky II. stupně ZŠ, byl inspirován fotbalovým šampionátem, a proto dostal název „EURO 2016 - rychle domů“. Čtyřčlenná družstva měla za úkol co nejrychleji proběhnout vytyčenou trasu a zároveň prokázat své dovednosti s fotbalovým míčem, přičemž každý neúspěch byl „oceněn“ trestnými body. O maximální snaze soutěžících svědčí výsledné časy, které se mnohdy lišily pouze o desítky sekund. Ty pak rozhodly o konečném pořadí. V kategorii 6. a 7. třída obsadilo první příčku družstvo ve složení P. Navrátilová, K. Štefanová, O. Baloun a V. Svoboda. V kategorii 8. a 9. třída zvítězili H. Kacetlová, A. Štrbáňová, T. Janíček a D. Zeman. Za svoji snahu byli všichni soutěžící na závěr odměněni malou sladkostí. Fotky

 • A JEŠTĚ JEDNOU KOLO
  Teplé červnové počasí vylákalo dívky 6. a 7. třídy k dalšímu cyklovýletu v rámci výuky tělesné výchovy, a to tentokrát do Bohuslavic. Od poslední vyjížďky na Mařenku prošla některá kola opět servisem. Změnu doznalo i samotné cyklistické vybavení. Díky tomu proběhla cesta bez problémů. V Bohuslavicích využily dívky k pohybu venkovní posilovnu a trampolínu, a završením celého výletu byla návštěva stylové restaurace. Zde se dívky odměnily a zároveň posílily na zpáteční cestu místními dobrotami. Fotky

 • KONCERT SBOREČKU A ŽÁKŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH HUDEBNÍ KROUŽKY ŠKOLY
  Ve středu 8. června v hudebně školy zahrály a zazpívaly  děti sborečku a všech hudebních kroužků působících při škole. Odpolední posezení zahájily nejmenší děti nejen písničkami, ale i tancem a hrou na netradiční nástroje. Na kytary a flétny zahráli žáci ve skupinách. Většinu skladeb doprovodil školní pěvecký sbor, který celý koncert zakončil dvěma písničkami. Jak se to dětem povedlo, můžete posoudit v následující malé ochutnávce: video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8. Fotky

 • ŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
  Ve čtvrtek 9. června se uskutečnil školní výlet žáků 1. stupně ZŠ. Letos byl cílem nedaleký Vranov nad Dyjí, do něhož vyrazily dva autobusy plné dětí už v 7 hodin ráno. Po necelé hodině cesty už děti obdivně jásaly při pohledu na krásný vranovský zámek a pan řidič jednoho z autobusů nadšeně konstatoval, že ta dnešní mládež přece jen není ještě tak zkažená, což bylo jistě potěšitelné hodnocení od člověka "zvenčí". Po velmi pozitivním úvodu následovala plavba lodí Poseidon, při níž si děti mohly prohlédnout Vranovskou přehradu z jiného úhlu pohledu, než jaký jim nabízí pevnina. Po plavbě se žáci přesunuli na zámek, kde byla na programu zkrácená prohlídka s pohádkou. Po prohlídce zámku mohli zájemci navštívit výstavu zvířat. Před odjezdem domů výpravu trochu potrápila menší přeháňka, kvůli níž nelze tentokrát použít oblíbené heslo "nezmokli jsme a jsme tu", ale krom této drobnosti vše proběhlo hladce. Tak zase za rok... Fotky

 • SPORTOVNÍ DEN 1. STUPNĚ
  V úterý 7. června se v náhradním termínu uskutečnil tradiční sportovní den žáků 1. stupně ZŠ. Jako každý rok poměřili žáci své síly ve sprintu, vytrvalostním běhu, v hodu míčkem a ve skoku dalekém. Dívky 3. - 5. ročníku navíc ještě sehrály malý turnaj ve vybíjené a hoši ze stejných ročníků se utkali v kopané. A jak to vše dopadlo? Vítěze a nejen je najdete na fotografiích. Fotografie

 • DĚJEPRAVNÉ SOUTĚŽENÍ
  I letošní rok přinesl významné výročí, a to 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího panovníka – Otce vlasti – Karla IV. Při této příležitosti se tématem 12. ročníku Dějepravného soutěžení, které se konalo v pondělí 6. června 2016, stali Lucemburkové. Název zněl : „Toho bohdá nebude aneb Jan Lucemburský a mládí Karla IV.“ Soutěže se zúčastnilo 13 základních škol a 3 gymnázia s celkovým počtem 27 družstev. Každá škola může postavit maximálně dvě družstva po 6 členech. Žáci 8. a 9. ročníků a jim odpovídajících tříd víceletých gymnázií se zábavnou formou blíže seznámili nejen s oběma slavnými panovníky, ale i dobou, ve které žili. Nechyběla osudová bitva u Kresčaku ani Karlova volba římským králem. Soutěžící si vyzkoušeli ražbu mincí, rytířský turnaj, tanec i právo útrpné a museli prokázat mnoho dalších znalostí i dovedností na stanovištích, kterých bylo letos celkem 24. Naše družstva se mezi ostatními rozhodně neztratila. Deváťáci s názvem „Přemyslovny“ ve složení: J. Anděl, I. Dvořáková, H. Kacetlová, F. Šebek, T. Štokrová, A Štrbáňová obsadili 11. místo (177 bodů) z 27 zúčastněných týmů. Kdyby jim však pořadatelé umožnili dokončit poslední stanoviště (právě se rozezněly zvony na bazilice), tak by zcela jistě skončili v první desítce. Byli však vyhlášeni Nejpoetičtějším týmem celé soutěže, protože se jim podařilo složit nejzdařilejší středověkou báseň ze všech zúčastněných. Družstvo 8. třídy ve složení: T. Chaloupková, M. Chylová, D. Marek, A. Pažourek, D. Poledna, B. Šmahelová s názvem „Eliška Rejčka a její družina“ získali 194 bodů a obsadili 5. místo z 27 zúčastněných družstev. Pouhé 2 body nám chyběly na místo 3. (Ach, ten džbán!)Poděkování patří oběma našim týmům za vzornou reprezentaci školy. Fotky, výsledky, články a videa


Aktualizováno: 23.10.16Tisk stránky Posunout nahoru

znak obce

Dobré odpoledne
čtvrtek 27.10.2016

Svátek má:

Dnes: Šarlota / Zoe
Zítra: Státní svátek

Kontakt:

Pražská 164

Želetava, 675 26

IČO: 60419164


ředitel školy:

568 455 531


školní jídelna:

568 455 407


E-mail:

dohnal@zszeletava.cz


Nahodné fotografie:


Nahodna fotografie
Nahodna fotografie
Nahodna fotografie