Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • Od října bude znovu zahájen sběr starého papíru v kůlně na školní zahradě vždy od 14.00 do 16.00 hodin.
  Termíny pro 1. pololetí:  7. 10.; 21. 10.; 4. 11.; 18. 11.; 2. 12.; 16. 12.; 6. 1.; 20. 1. (vždy v úterý)

 • Informace pro rodiče a veřejnost

 • Plnění jednotlivých disciplín olympijského víceboje si můžete prohlédnout na fotkách, v prezentacích a videích. Postupně budou doplněny i průměrné výsledky jednotlivých věkových kategorií a jejich srovnání s celostátními výsledky. Nahlédněte zde. Průměrné a nejlepší výsledky žáků naší školy najdete v tabulce.

 • Nabídka výukových programů

Aktuální informace

 • 16. září - ukázky korejského bojového umění TAEKWON-DO, fotky, video

 • 12. září navštívila naši školu pardubická skupina Pernštejni s programem nazvaným  „Přemyslovci na českém trůně“. Dětem byly přiblíženy významné postavy 11. - 13. století a jejich činy, které utvářely dějiny našeho státu. Vystoupení bylo zakončeno soubojem se středověkými zbraněmi. Fotky

 • 1. září  ředitel školy zahájil školní rok 2014/2015. Po úvodním přivítání všech přítomných pozvala paní učitelka Eva Mastná na pódium prvňáčky, kde jim společně s p. ředitelem předali pamětní list. Čtyři žákyně deváté třídy rozdaly dětem kufříky věnované krajem Vysočina a kšiltovku s jejich jménem a názvem školy. Ředitel školy popřál všem hodně úspěchů v tomto školním roce, a pak už se žáci rozešli do tříd. Fotky

 • 27. června žáci a učitelé zakončili školní rok 2013/2014 v kinosále. Nejdříve pan ředitel zhodnotil uplynulý rok, paní zástupkyně přečetla zprávu o studijních výsledcích žáků a byli odměněni nejlepší žáci ve sběru starého papíru a bylin, ve školní olympiádě, v matematické soutěži a v soutěži „Navrhni svůj dům“. Za dlouholeté působení ve sboru byly oceněny dvě dívky z deváté třídy. Pan ředitel poděkoval paní uč. Zemčíkové a Pavlíčkové odcházejícím do důchodu za jejich práci v naší škole a za všechny jim popřál spokojený další život. Nakonec jsme se rozloučili s žáky deváté třídy, kteří po prázdninách začnou další etapu svého života na středních školách. Fotky, Informace pro rodiče   

 • 26. června se žáci 1. - 4. třídy vydali na vycházku do okolí Želetavy, která byla původně plánovaná už na 25. 6. a kvůli nepřejícímu počasí musela být odložena. Ani další den nevypadalo počasí příliš jistě a ranní dilema - "jít, či nejít" - bylo přinejmenším nezáviděníhodné. Risk se nakonec vyplatil, počasí se umoudřilo a vycházka s cílem na kopci Netřesk nedaleko Bítovánek se vydařila. Již podruhé ji dětem pěkně zpestřil bývalý školník pan Jiří Štěpnička, který je vášnivým myslivcem a rád se o své poznatky z oboru podělí. Tentokrát děti poučil, jak se mají chovat a na co si v lese mají dávat pozor na začátku léta, ukázal jim trofeje a vycpaná zvířata, která si děti mohly dokonce i pohladit. Dále se pan Štěpnička pochlubil svým perfektně vycvičeným loveckým psem a něco málo z jeho výcviku dětem také předvedl. Nejeden pedagog si svým rozpustilým žáčkům posteskl: "Vidíte, jak poslouchá, to není jako vy." Po poutavém programu přišlo na řadu opékání párků, neboť na všechny už dolehnul hlad. Nakonec si ještě žáci ve smíšených skupinkách zasoutěžili pod vedením paní učitelky Tománkové. Rýmované úkoly byly schované na různých místech v lese. Nejen jejich vyřešení, ale i samotné hledání chtělo trochu důvtipu. Po vyřešení úkolů a úklidu místa se všichni odebrali zpět do Želetavy, aby měli dostatek času připravit se na nadcházející slavnostní den - dlouho očekávané vysvědčení. Velký dík patří panu Jiřímu Štěpničkovi za jeho zajímavý a přínosný program, budeme se těšit, co si pro nás nachystá příště. Fotky

 • 26. června si žáci 8. třídy zahráli kuželky v Knínicích, kam dojeli na kole.

 • 26. června na Mařenku vyšlápli žáci 7. třídy. Fotky

 • 24. - 26. června si užívali posledního výletu na základní škole žáci 9. třídy v RS Křížanov. První den se seznámili prostřednictvím her s instruktory a nejrůznější hry je provázely po celý zbytek pobytu. Vysoká lanová dráha pro ně nebyla ničím novým, ale všichni si ji náležitě užili stejně jako paintball. Druhý den dopoledne pršelo, ale odpoledne se ukázalo sluníčko, takže si deváťáci mohli vyzkoušet Bungee Running a Aquazorbing. Jak to vypadalo 10 minut po skončení aktivit venku, se můžete podívat zde.  Poslední den výletu byl zakončen aktivitou, která by měla rozehřát každého, kdo bude mít splín - účastníci si navzájem napsali na papír přilepený na zádech něco hezkého. Fotky, video Aquazorbing: Vlaďka, Zdenda, Pepa, Simona, Vašek, MartinaMatěj, Markéta, Kristýna, Zuzana

 • 23. - 25. června se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili školního výletu do adrenalinového parku Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Během tří dnů si mohli vyzkoušet lanový park, lezeckou stěnu, team park či démonickou lanovku a skok do prázdna. Zastříleli si z luku i vzduchovky, zahráli si paintball a airsoft, nechyběly ani týmové hry trampolíny a rafty. Volné chvíle programu vyplnil plážový volejbal, kopaná, kulečník, stolní fotbálek a koupání. Večerní programy obsahovaly film, diskotéku, ohňovou show a noční hru – stezku odvahy. I díky příznivému počasí se nám tento netradiční školní výlet skvěle vydařil a všichni odjížděli domů spokojeni. Fotky 7. třídy, fotky 8. třídy

 • 24. - 26. června vyjela 6. třída na školní výlet na Pálavu - fotky, video 1, video 2, video 3, video 4, video 5

 •  24. června se uskutečnil sportovní den prvního stupně. Tradiční sportovní klání v lehkoatletických disciplínách se letos konalo v posledním týdnu školního roku 20013/20014. Nejlepšími atlety se stali: Simona Balounová, Filip Míča, Nela Václavková, Václav Číhal, Aneta Kasáčková, Tomáš Anděl, Jolana Dohnalová, Eduard Dobeš, Jana Karásková a Vojtěch Stejskal. Soutěž v kopané vyhráli překvapivě třeťáci, nejlepší vybíjenkářky jsou z páté třídy. fotky

 • 23. června uskutečnili žáci 6. třídy na kolech výlet na Mařenku. Fotky

 • 23. června se deváťáci podívali zpátky do školky. Nejdříve předškolákům přečetli pohádku a pak se zpívali písničky. Některé zpívali deváťáci školkáčkům, jiné naopak školkáčci deváťákům a našly se i písničky, které si všichni zazpívali společně.

 • 20. a 21. června na výlet na kole ke studánkám jeli žáci 4. třídy. Fotky

 • 20. června byli za svoji celoroční práci oceněni žáci 2. ročníku. V průběhu školního roku probíhaly v dané třídě dvě hlavní motivační soutěže - ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ a SOUTĚŽ O NEJVÍCE POCHVAL. Většina druháků se zapojila s takovým nadšením, že jejich výsledky určitě stojí za zmínku.
  Čtenářská soutěž měla tři hlavní podmínky - přečíst knihu, průběžně ji s pomocí rodičů evidovat v notýsku "Čtení" a nakonec ji krátce představit spolužákům. Za každou přečtenou knihu dostal žák jedno jablíčko z pomyslného stromu poznání. Celkově přečetli druháci v tomto školním roce obdivuhodných 426 knih, což je v průměru 26 knih na žáka. 1. místo získala Nikol Herynková (71 přečtených knih), 2. místo Natálie Karásková (60 knih) a 3. místo Nikol Šebková (57 knih).
  Soutěž o nejvíce pochval spočívala ve sběru kartiček s obrázkem a nápisem POCHVALA. Tyto kartičky mohli žáci získat za práci navíc - především za pracovní listy do matematiky, dále za dobrovolné přinesení přírodnin do hodin prvouky, popřípadě také za splnění či vyřešení velmi obtížných úkolů. V rámci této soutěže nasbírala třída jako celek 315 pochval - v průměru tedy téměř 20 pochval na jednoho žáka. 1. místo získala Nela Václavková (80 pochval), 2. místo Nikol Herynková (65 pochval), 3. místo Václav Číhal (35 pochval).
  Všem vítězům ještě jednou blahopřeji a rodičům děkuji za spolupráci.
  Snad druhákům takové nadšení vydrží i do dalších ročníků!  Fotky

 • 20. června navštívili žáci druhého stupně výstavu o 1. světové válce v želetavské knihovně. Výstava obsahuje mnoho fotografií, map, obrázků, prohlášení, provolání, statistik i dalších tiskovin a předmětů, které se díky panu Stanislavu Cyliakovi, řediteli měšťanské školy v Želetavě, dochovaly až do dnešní doby. Nalezneme zde také korespondenci i osobní věci zdejších mobilizovaných mužů. Za tuto nádhernou a rozsáhlou výstavu, jež v tomto kraji nemá obdoby, vděčíme bývalé paní učitelce Olze Novákové, která celou výstavu s velkou precizností připravila, což ji jistě stálo obrovské úsilí a mnoho hodin práce. V letošním roce si připomínáme 100. výročí od vypuknutí první světové války. Tato válka (před rokem 1939 známá též jako Velká nebo Světová) probíhala v letech 1914 – 1918. Zasáhla Evropu, Asii a Afriku, bojovalo se také na světových oceánech. Proti sobě stály dvě koalice : Dohoda (Velká Británie, Francie a Rusko + další státy) a Ústřední (Centrální) mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie – do r. 1915, Turecko, Bulharsko a další země). Dříve bývaly označovány jako Trojdohoda a Trojspolek. Ve válce šlo především o moc a rozšíření sféry vlivu, zisk kolonií, nerostných surovin, odbytišť a trhů. Habsburská monarchie připojila území Bosny a Hercegoviny v roce 1908, což se mnohým obyvatelům těchto zemí, a zvláště pak Srbsku zrovna moc nelíbilo. Záminkou války byl atentát na následníka trůnu Rakouska-Uherska Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii Chotkovou, ke kterému došlo v Sarajevu 28. června 1914. Oba byli zastřeleni srbským separatistou Gavrilem Principem. Dne 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Slovy „Mým národům!“ začínalo prohlášení císaře Františka Josefa I., který takto oznámil svým poddaným začátek války. Všichni si mysleli, že Rakušané Srbsko rychle porazí „a do prvního sněhu“ budou vojáci doma. Nikdo si nedokázal představit, jaké hrůzy přijdou. Do války byly zataženy další a další země a během čtyř let bylo zabito přes 10 milionů lidí a 20 milionů bylo zraněno. Lidstvo zažilo jeden z největších masakrů v dějinách. Češi museli bojovat za Rakousko-Uhersko, jehož byla naše země součástí. 1. světová válka zasáhla tragicky do života obyvatel Želetavy. Během čtyř let narukovalo z této vesnice 260 mužů. Bojovali na všech třech frontách. Období války těžce postihlo opuštěné rodiny bez otců a synů. Ženy a děti musely zastat práci mužů a uživit se. Ceny potravin během války neustále stoupaly, a proto mnoho rodin žilo v bídě, byl také zaveden lístkový – přídělový systém. Obyvatelstvo bylo donuceno k válečným půjčkám Rakousku-Uhersku, kostelní zvony byly zabaveny, prováděly se sbírky lesních plodin, železa a dalších věcí jako byly např. kapesníky pro vojáky. Dívky pletly v pracovních činnostech ponožky a vše bylo podřízeno válce. Pořádaly se školní akademie a jejich výtěžek byl určen pro válečné vdovy a sirotky. Nastaly rovněž rekvizice. Za asistence německých a rakouských vojáků se bralo vše: mouka, dobytek, obilí, koně. Do československých legií (čeští a slovenští vojáci – zajatci a dezertéři - bojující proti Rakousku a za vytvoření samotného čs. státu) ze zdejší vesnice vstoupilo přes 20 mužů. Ke konci války se v okolních lesích skrývalo mnoho dezertérů, kterým lidé pomáhali, dávali jim jídlo a šatstvo. Z narukovaných želetavských mužů se jich třicet dva nikdy nevrátilo a jejich jména najdete na pomníku padlých u pošty. Fotky

 • 19. června se v návaznosti na aktivity spojené s olympijskými hrami a olympijským vícebojem uskutečnil branný závod nazvaný:  „Z Londýna do Ria“. Žáci druhého stupně přebrodili Želetavku, zaskákali si přes švihadlo a do dálky, zastříleli si ze vzduchovky a luku, nechyběl ani hod oštěpem či šiškogranátem na cíl. Počasí bylo ideální - ani horko, ani zima.

 • 18. června se vydal celý 1. stupeň dvěma autobusy na školní výlet, který byl tentokrát ve znamení vody. První bod programu tvořila hodinová plavba výletní lodí po Dalešické přehradě, druhým bodem bylo koupání v nedávno nově otevřeném Aquaparku Laguna v Třebíči. Ve volné půlhodince mezi oběma hlavními body zbyl prostor i na dětmi tolik oblíbené nákupy. Vodní atmosféru výletu navzdory nepříznivým předpovědím naštěstí nedokreslilo počasí, slunce od samého rána zářilo přímo letně a celou posádku tak již na lodi naladilo na nadcházející hodinu a půl dlouhé koupání. Do Želetavy se osvěžená a příjemně znavená výprava vrátila po druhé hodině odpolední. Fotky


Aktualizováno: 16.09.14Tisk stránky Posunout nahoru

Karel Tobolka 2008