Základní škola a Mateřská škola ŽeletavaNepřehlédněte

 • VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

 • UKONČENÍ SBĚRU LÉČIVÝCH BYLIN
  Poslední den pro odevzdání léčivých bylin je pátek 16. 6. 2017.

 • SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN
  I v letošním roce pokračuje sběr léčivých bylin – organizuje Olga Malíková (školní družina).
  Sbírá se: pomerančová kůra, květ podbělu, květ sedmikrásky, květ černého bezu, list kopřivy a list smetánky lékařské.
  Byliny mohou žáci zanechat s lístkem obsahujícím příjmení, třídu a hmotnost ve sborovně na prvním stupni.

 • HODINA POHYBU NAVÍC
  Základní škola Želetava realizuje ve školním roce 2016/2017 pokusné ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizované Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci se sportovními svazy.
  Cílem pokusného ověřování je zvýšit motivaci dětí k pohybovým aktivitám a to i mimo rámec školní docházky a docházky do školní družiny. Proto byla vytvořena metodika a byli vyškoleni učitelé tělesné výchovy, kteří ji budou ověřovat v praxi. Snahou bude metodiku dál vylepšit tak, aby mohla dobře sloužit zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních, případně i v hodinách školní TV.

 • OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI
  Pokud rodiče žádají o uvolnění žáka/žákyně v průběhu vyučování, je nutné tuto skutečnost sdělit předem prostřednictvím zápisu v žákovské knížce, popř. telefonicky nebo e-mailem. Dále připomínáme povinnost zákonného zástupce omluvit náhlou nepřítomnost žáka/žákyně do 9 hod.

 • SBĚR STARÉHO PAPÍRU
  Sběr starého papíru byl v tomto školním roce ukončen.

Aktuální informace

 • KONCERT DĚTÍ Z KOUŽKŮ FLÉTNY A KYTARY
  Středeční odpoledne 7. června zpestřil všem přítomným koncert dětí, které se ve škole učí hrát na flétnu nebo na kytaru. Žáci si sami vybrali písničky, které jsou jim blízké. A bylo to poznat! Písničky byly zahrány od srdce. Koncert sice nebyl dlouhý, ale všichni odcházeli spokojeni.  Fotky, video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6

 • SPORTOVNÍ DEN NA 1. STUPNI
  Mezinárodní den dětí oslavujeme na prvním stupni již tradičně sportovním kláním. Jednotlivé třídy mezi sebou soutěží v kopané, letos zvítězili čtvrťáci, a ve vybíjené – nejúspěšnější v tomto měření sil byla děvčata z páté třídy. Kvalitní výkony byly ovšem k vidění i ve čtyřech lehkoatletických disciplínách, což jistě dokazují přiložené snímky. Na záběrech ze stupňů vítězů jsou nejzdatnější atleti jednotlivých tříd.  Fotky

 • NOČNÍ ŠKOLA
  Dne 1. června se žáci 3. ročníku zúčastnili akce „Noční škola“. Byla příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit třídní kolektiv a získat kladný vztah ke škole. Žáci se sešli před školou v 17,00 hodin. Následovalo uložení osobních věcí v tělocvičně. Poté proběhly výchovně vzdělávací hry ve škole a jejím okolí a večerní opékání buřtů. Celá akce byla zakončena společnou snídaní ve školní kuchyňce a sportovním dopolednem. Fotky

 • MAMUT S KOPROVOU OMÁČKOU ANEB ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ KAMENNÉ
  Letošní ročník Dějepravného soutěžení se uskutečnil v pondělí 5. června. Areál třebíčského zámku se na několik hodin vrátil do nejdelšího období naší historie. Družstvo deváťáků s názvem: „Rod Sokolů“ reprezentovali: A. Pažourek, T. Chaloupková, B. Šmahelová, M. Chylová, D. Poledna a D. Marek. Druhý tým s názvem: „Lovci mamutů“ byl ve složení: Ž. Obůrková, O. Obůrka, M. Janoušková, D. Nahodilová, K. Pavelková a Adam Anděl z 9. třídy. Celkem se zúčastnilo 27 týmů /7 z gymnázií/ z 16 škol. Výsledky byly opět velmi těsné a první místa tradičně obsadily týmy gymnázií. Přesto se želetavští žáci v této velké konkurenci neztratili. Ačkoliv provázela naše deváťáky (Rod Sokolů) smůla při plnění manuálních úkolů, obsadili nakonec 6. místo z 27 /182 bodů/, a navázali tak na loňský úspěch v této soutěži. Naši „Lovci mamutů“ jim doslova šlapali na paty a se ziskem 179 bodů získali 9. místo z 27. Všem žákům, kteří úspěšně reprezentovali školu v této nelehké soutěži, patří velká pochvala. Fotky, výsledky, facebookový odkaz

 • SOUTĚŽ ZEMĚDĚLSTVÍ NA VYSOČINĚ
  S příchodem jara 21. března 2017 odstartoval na Vysočině rok věnovaný zemědělství a odbornému vzdělávání. Proto Kraj Vysočina uspořádal pro žáky 6. a 7. tříd zcela novou vědomostní soutěž, kdy vypracovali obsáhlý test o rostlinné a živočišné výrobě v našem kraji. Otázky byly zaměřeny i na správnou výživu a současné trendy v zemědělství, drobné výpočty z M a F také nikoho nezaskočily. Do krajského kola postoupili Jolana Dohnalová, Ludmila Pavelková, Matěj Báchor a Adam Simandl, který mezi 81 soutěžícími obsadil krásné 15. místo a obdržel nejen množství věcných cen, ale vyhrál i dvoudenní zájezd do Prahy, Humpolce a Třeboně. Fotky

 • PŘÁTELSKÝ FLORBAL
  Už podruhé k nám zavítali žáci z Čáslavic, aby poměřili své síly s našimi florbalisty – tentokrát děti z prvního stupně. Florbalové setkání skončilo smírně. Naši starší žáci (4.-5. tř.) zvítězili, v mladších žácích (1.-3. tř.) byli úspěšnější hosté. Fotky

 • HODINA TĚLESNÉ VÝCHOVY S RODIČI
  Homerun, aut, směna… Tyto výkřiky se nesly želetavskou tělocvičnou 6. dubna odpoledne při společné hodině tělesné výchovy čtvrťáků a jejich rodičů. Rodiče se od dětí naučili pálkovací hru T-ball tak dobře, že při vzájemném měření sil nad svými ratolestmi zvítězili (hlavně tatínkové nechtěli prohrát…). Příště biatlon? Fotky

 • PLAVECKÝ VÝCVIK I. STUPEŇ
  Deset lekcí povinného plaveckého výcviku v třebíčské Laguně letos absolvovali žáci 3. a 4. ročníku a nepovinnou výuku dále druháci a páťáci. Zábavnou a hravou formou se plavci seznamovali s vodním prostředím, zdokonalovali jednotlivé plavecké styly, ale také přidávali uplavané metry na hladině i pod ní. Jak jim plavání šlo, se dozvěděli z „Mokrého“ vysvědčení. Poděkování si zaslouží Městys Želetava, který se podílel na úhradě dopravy. Fotky

 • TŘÍDNÍ FOTOGRAFIE
  V úterý 16. května se všechny třídy vyfotily. Fotky

 • OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
  Do školního kola se v okrese Třebíč v letošním roce zapojilo 531 žáků 6. třid (a odpovídajícího ročníku gymnázií). Z nich do okresního kola postoupilo 48 a mezi nimi i Lucie Chaloupková ze 6. třídy. A ta opět zazářila. Od prvního místa ji v tomto kole dělily pouze 3 minuty, o které se přepočítala v 11. příkladu. K dosaženému úspěchu gratulujeme! 

 • AKADEMIE KE DNI MATEK
  Nedělní odpoledne druhé květnové neděle 14. května zpestřily návštěvníkům kinosálu v Želetavě děti ze školky a školy tancem, scénkami, básničkami i písničkami. Moderátory akademie byli žáci 9. třídy, kteří si připravili znělky a uvádění podle vystoupení, které mělo následovat.  Závěrem zatancovali jako farmáři a tím se rozloučili s akademiemi na základní škole. Fotky

 • MCDONALD´S CUP
  Ve čtvrtek 4. května se žáci zúčastnili okrskového kola fotbalové soutěže McDonald´s Cup, který se odehrála na fotbalovém hřišti v Moravských Budějovicích. V kategorii žáků 4 a 5. třídy obsadili naši chlapci 3. místo a to jenom díky horšímu skóre v minitabulce vzájemných zápasů tří prvních mužstev. Kluci z první až třetí třídy skončili druzí se dvěma vítězstvími a jednou remízou pouze díky celkovému horšímu skóre (- 4 branky) za vítězi ze ZŠ Havlíčkova. Oběma mužstvům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, dále pak FO Sokol Želetava za zapůjčení dresů. Zvláštní poděkování pak patří trenérům, panu Pavlovi Kacetlovi a panu Vojtěchu Čurdovi za vedení týmů během této soutěže. Fotky

 • PRVNÍ POMOC
  Dne 3. května se žáci 3. ročníku naší školy zúčastnili preventivního programu první pomoci v Moravských Budějovicích. Ten byl zaměřen nejen na poskytnutí první pomoci při úrazech, ale i na to, jak se zachovat v nebezpečných situacích běžného života.
  Žáci byli rozděleni do skupin a postupně se na pěti stanovištích seznamovali s různými tématy. Důkladně si prohlédli vybavení sanitního vozu a na figuríně vyzkoušeli umělé dýchání i masáž srdce. Dále se seznámili s prací městské policie. Dozvěděli se, jak a kdy jim mohou strážníci pomoct v nouzi a jak o pomoc požádat. Všechny zaujaly pomůcky, které policisté při své práci používají,  a některé si i vyzkoušeli - např. nasazování pout nebo práci s vysílačkami. Na dalším stanovišti jim lektoři ukázali povinnou výbavu autolékárničky a její praktické využití. Procvičili si přiložení tlakového obvazu a uvázání trojcípého šátku. Na zbývajících stanovištích si zopakovali důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému a připomněli si nebezpečí, která na ně mohou „číhat“ doma, na ulici nebo i při hře s kamarády na hřišti.
  Celý program se žákům velice líbil. Zábavnou formou se naučili, jak se správně zachovat a jak důležité je vědět, kam se v případě potřeby mohou obrátit pro pomoc. Fotky

 • EXKURZE DO VIDY A PLANETÁRIA
  V úterý 2. května se druhý stupeň rozjel za poznáním do Brna. Zábavní vědecký park byl naplněn interaktivními exponáty, na kterých si všichni mohli vyzkoušet jevy, se kterými se mohou setkat i v běžném životě. V Divadle vědy si žáci užili show o elektromagnetismu s názvem Elektromagion. V Klamáriu zjistili, jak snadné je oklamat lidské smysly - pan učitel se změnil v trpaslíka, kulička se kutálela do kopce, každý se mohl projít po laně nad mrakodrapy, .... Další naše cesta vedla do Planetária v Brně na program „Země pod palbou!“. Program začal opakováním známých souhvězdí, která můžeme na obloze vidět v jednotlivých ročních obdobích. Pak už nás čekalo představení vyprávějící o střetech planetek se Zemí. Sál digitária nás okouzlil obrazem promítaným speciálními projektory na kulovité ploše o průměru 17 metrů. Fotky 

 • ČARODĚJNICKÝ DEN
  V pátek 28. dubna si blížící se Filipojakubskou noc připomněli žáci třetí třídy tím, že plnili úkoly zadávané čarodějnicí Elvírou. Fotky

 • DALMATIN
  Stojánek na pastelky a fixy si vyrobily děti ze třetí třídy. A už žádný nepořádek! Fotky

 • ČISTÁ VYSOČINA
  V pátek 21. dubna žáci základní školy posbírali odpadky v rámci akce „Čistá Vysočina“ v Želetavě a přilehlých obcích. V letošním roce jsme se setkali i s úseky, které byly podstatně více znečištěny než vloni. Fotky

 • TŘÍDNÍ MASKOT
  V den návštěvy pana Hořáka a jeho zvířecích kamarádů si děti oblékly trika a mikiny s motivy zvířat. Podívejte se na maskota třetí třídy - fotka.

 • ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
  Ve středu 26. dubna proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017/2018. Všechny u vchodu přivítali žáci 9. třídy a doprovodili je do tělocvičny, kde mohli předškoláčci předvést svoji obratnost i odvahu. V další místnosti řekli paní učitelce básničku nebo zazpívali písničku, vyprávěli pohádku, pak už na ně čekalo doplňování pracovních listů, skládání puzzle a svoji zručnost předvedli při zavazování tkaničky. Fotky

 • DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  „ČTYŘI ŽENY KARLA IV.“
  Všichni žáci 2. stupně zhlédli 20. dubna dramaticko-naučné vyprávění o době a především životě císaře a krále Karla IV. Dva barokní alchymisté a hudebníci prostřednictvím středověkých literárních památek během představení vyvolali „zjevení“ císaře, kterého ztvárnil Jan Potměšil, a jeho čtyř manželek. Fotky

 • STEREOSKOP V MALOVANÉM DOMĚ
  Výstavu v prostorách přízemí Malovaného domu v Třebíči si měli možnost prohlédnout žáci 7. a 9. třídy, kteří si na místě vyzkoušeli, jakým způsobem naši předci před více jak 100 lety poznávali daleké kraje. Historický stereoskop – přístroj, jehož princip spočívá v prohlížení dvou plošných obrázků, na které se divák díky konstrukci zařízení dívá z různých úhlů a předmět se ve výsledku jeví jako plastický – nabídl žákům prohlídku snímků současné Třebíče.

 • VELIKONOČNÍ TURNAJ
  Velikonoční turnaj potkaly letos dvě změny - byl až po Velikonocích a nebyl volejbalový. Nejdříve si třídy zahrály míčovou hru nazvanou tchoukball. Následoval biatlon, ve kterém si kromě běhu vyzkoušel každý i střelbu z laserové pušky. Poslední soutěžní hrou byl Kin-Ball. V tomto turnaji nerozhodovala síla, ale především mrštnost, rychlost a taktika. Vítězem se stala 6. třída, druhé místo obsadila devítka, třetí byli sedmáci a čtvrtí osmáci. Na závěr si devátá třída zahrála volejbal proti učitelům a nevedla si vůbec špatně. Fotky 

 • JARNÍ MOTIVY
  V pracovních činnostech vytvářeli žáci výrobky s jarními a velikonočními motivy. Prvňáci si před Velikonocemi zaseli obilí fotky, páťáci zhotovili budky fotky, holky ze sedmé a osmé třídy vyrobily jarní dekorace fotky, šesťáci vytvořili strašidla fotky.

 • POZNÁVEJME ZVÍŘECÍ MIMINKA
  V pátek 31. března mezi nás zavítal pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros. Opět nás zábavnou formou seznámil se životem mnoha zvířat. Některá jsme si mohli pouze prohlédnout, jiná i pohladit. Velkou odvahu prokázal jeden z deváťáků, který vytáhl z plátěného sáčku cizokrajnou užovku. Celý program zakončil pan učitel Tesař a pan Hořák písničkami o zvířatech. Někteří žáci se stylově oblekli do triček nebo mikin s obrázkem zvířat. Fotky 1. stupeň, fotky 2. stupeň

 • KAŠPÁRKOVO STAROČESKÉ DIVADLO
  V pondělí 20. března měli žáci prvního stupně možnost zhlédnout představení unikátního Kašpárkova staročeského divadla, což je jediné loutkové divadlo u nás, které hraje s původními dřevěnými loutkami - marionetami. Marionety pocházejí z počátku minulého století, jejich kostýmky a omalování jsou původní. Dobovou atmosféru dokreslil také stan, ve kterém představení proběhlo. Děti viděly nejenom pohádku O perníkové chaloupce, ale byly seznámeny i s historií divadla a loutek. Fotky

 • JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
  V úterý 28. března jsme po roce rádi uvítali p. Kopečkovou, která jako zástupkyně projektu „Jeden svět“ promítla žákům sedmi tříd školy série vždy tří krátkých dokumentárních filmů. Tyto zajímavě zpracované dokumenty dětem vyprávěly příběhy nejen z České republiky, ale i z různých koutů planety. Po každém z nich následovaly debaty, v nichž se mladí diváci dozvěděli více o tématu filmu a měli možnost vyjádřit svůj názor. Fotky

 • LASEROVÉ PUŠKY
  Díky příspěvku Městysu Želetava, který se finančně spolupodílel na nákupu nového sportovního náčiní, mohla naše škola rozšířit nabídku pohybových aktivit v hodinách tělesné výchovy – ale i při mimoškolních soutěžích a hrách - o střelbu z bezpečných laserových pušek. Takže už od ledna se v naší tělocvičně střílí nejen na branky, ale i do terčů. Jen co se oteplí, vyzkoušíme také letní biatlon… Fotky

 • POZNEJ VYSOČINU
  Celkem 162 dívek a chlapců z 81 základních škol Kraje Vysočina se v pátek 17. března sjelo do sídla krajského úřadu v Jihlavě, aby tu změřili své znalosti ve vědomostním klání soutěže „Poznej Vysočinu“. Naši zástupci Barbora Šmahelová a Daniel Poledna se sice tentokrát mezi nejlepších 40 řešitelů nezařadili, ale nutno dodat, že svým výsledkem zůstali velmi těsně za branami pomyslného finále. Každá zkušenost se ale počítá. Třeba se bude zanedlouho hodit v nadcházejících přijímacích zkouškách. Fotky

 • BLEDULIŠTĚ JECHOVEC
  Jenom malou zajížďku cestou na plavecký výcvik do Třebíče si udělali žáci 3. a 4. třídy, když ve středu 15. března navštívili největší bleduliště v naší republice – Jechovec u Staré Říše. Nejdříve paní učitelka Hoskovcová sdělila dětem několik zajímavých informací o bleduli jarní i o lokalitě samotné, a pak už byl čas na pozorování, obdivování, focení… Fotky

 • DĚTSKÝ KARNEVAL
  V sobotu 18. března naplnili sál želetavského kulturního domu děti, jejich rodiče, prarodiče a další příznivci dětského karnevalu. Letošní odpoledne se neslo především v tanečním duchu. Po úvodním předtančení nastoupili zkušený tanečník Víťa Tesař a paní učitelka Pavla Táborská a roztančili celý sál. Za pohyb byly děti odměňovány drobnými sladkostmi. Nakonec byla losována hlavní tombola, ve které bylo letos 65 cen. Fotky

 • KURZ PRVNÍ POMOCI
  Zkušená lektorka připravila pro žáky v sedmi hodinách kurz první pomoci. Žáci se seznámili s tím, jak postupovat při záchraně člověka. Své znalosti a dovednosti si mohli prakticky vyzkoušet. Fotky

 • TURNAJ VE FLORBALU
  V pátek 17. února se uskutečnil v tělocvičně naší školy přátelský florbalový turnaj. Přijeli k nám žáci ze ZŠ Domamil a ZŠ Čáslavice. V obou věkových kategoriích jsme obsadili třetí místo, ale jako jediní jsme nasadili družstva smíšená, aby si zahrály i naše florbalistky. Fotky

 • LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ 2017
  Letošní paní Zima „si rozvzpomněla na své lepší já“ a nabídla zimní radovánky měrou vrchovatou. Po několikaleté odmlce želetavští žáci vyrazili opět do oblíbené lokality lyžařského areálu v Mrákotíně. Během týdenního kurzu zvládli přívraty, smýkané i řezané oblouky, ale naučili se i základním pravidlům bezpečného chování na sjezdovce. Jaká panovala na svahu atmosféra lze jistě velmi dobře vypozorovat z přiložených snímků ve fotogalerii. Na zdárný průběh kurzu měli kromě ukázněných žáků také - a poděkování za vstřícný přístup si zaslouží - obsluha lyžařského vleku, ochotný řidič pan Drmota a v neposlední řadě velké díky náleží též Městysu Želetava a sdružení rodičů za úhradu dopravy. Fotky, video, výsledková listina

 • OKRESNÍ KOLO JAZYKOVÉ SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ
  Dne 14. února se na Katolickém gymnáziu v Třebíči uskutečnilo Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii II. A, která je určena žákům 8. a 9. ročníku ZŠ, naši školu reprezentovala Mariana Chylová. Do okresního kola mohli postoupit pouze dva žáci za školu. Jazykové soutěže kategorie II. A se zúčastnilo 20 škol z třebíčského okresu s celkovým počtem 35 soutěžících. Tato soutěž je velmi náročná, má vysokou úroveň a účastní se jí opravdu nejlepší z nejlepších. Zkouška se skládá z poslechu s porozuměním a konverzací se členy soutěžní poroty, která obsahuje úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů), pak řešení jazykové situace bez přípravy a popsání mnohoznačného obrázku. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, jazyková pohotovost, výslovnost a gramatická správnost. Mariana Chylová, žákyně 9. ročníku naší školy, se mezi ostatními nejlepšími z okresu rozhodně neztratila. Umístila se v první polovině, kdy obsadila pěkné 13. místo z 35 soutěžících s celkovým počtem 68 bodů. Výsledky jednotlivých soutěžících byly velmi těsné, většinu postupových míst dělil pouhý 1 bod.

 • VIKINGOVÉ
  Oblíbené dějepisné vystoupení skupiny Pernštejni zhlédli v pátek 10. února všichni žáci školy od třetí do deváté třídy. Náhled na období 9. - 11. století má většina lidí díky filmovému zpracování tohoto téma velmi zkreslený.  Pernštejni svým vystoupením přiblížili těžký život skandinávských národů, ukázali kostýmy a zbraně. Děti si dokonce mohly vyzkoušet vikingskou loď a bojové i obranné formace, které Vikingové v boji používali. Fotky

 • POLOLETNÍ DESETIBOJ
  Tradiční vánoční desetiboj byl vzhledem k šířící se chřipce přesunut na začátek druhého pololetí, a to na 2. února. Změna termínu nic neubrala na bojovnosti tříd. V letošním roce se umístili na prvním místě žáci 9. třídy, na druhém žáci 8. třídy, na třetím žáci 6. třídy a na čtvrtém místě skončili žáci 7. třídy. Fotky

 • VÁNOČNÍ VÍDEŇ
  Ve čtvrtek 22. prosince navštívili žáci druhého stupně Vídeň. Hlavním lákadlem byly vánoční trhy a výzdoba, ale návštěva Schönbrunnu mnohé také zaujala. Fotky

 • VÁNOČNÍ BESÍDKY
  Ve středu 21. a ve čtvrtek 22. prosince si vyměnili dárky, zahráli hry a podívali se na pohádky žáci prvního i druhého stupně na vánočních besídkách. Fotky 1. třída, 6. třída, 8. třída, 9. třída

 • VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
  K Vánocím patří třpyt a mnoho rozmanitých dekorací. Ty donesli domů žáci 3. třídy, 5. třídy, 7. a 8. třídy.

 • ČERTOVSKÝ DEN
  Pondělí 5. prosince prožili čertovský den žáci 3. třídy. A proč by si čertíci nemohli procvičit zábavnou formou třeba češtinu nebo matematiku? Fotky

 • ANDĚL PÁNĚ 2
  Pohádkovou komedii 13. prosince zhlédli žáci prvního a druhého stupně naší školy v třebíčské Pasáži. Film navázal na úspěšný první díl. Nechyběl milý nebeský a pekelný humor a skvělí herci v adventním čase.

 • TONDA OBAL VE ŠKOLE
  V úterý 6. prosince proběhla v naší škole akce Tonda Obal na cestách. Promítání a třídění odpadu bylo velmi zábavné jak pro páťáky tak pro ostatní třídy základní školy. Tento program měl děti přesvědčit, aby třídily odpad. Program byl velice zajímavý a poučný. Všichni se dozvěděli něco nového.
  Napsala Nikol Šebková

  Společnost EKO-KOM odpověděla na otázky "Proč se třídí odpady? Co se třídí? Jak se odpady recyklují?" Fotky

 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  V pondělí 5. prosince jako každý rok připravili žáci 9. třídy společně s učiteli mateřské a základní školy mikulášskou nadílku. Nejdříve se Mikuláš s čerty a anděly přestěhoval do školky, kde byly všem dětem přečteny hříchy, uděleny odpustky a rozdány balíčky s nadílkou. Žáci prvního stupně přišli za čertovskou cháskou sami. Museli absolvovat čertovskou (někteří andělskou) dráhu a hříchy jim spočítala pekelná váha. Někteří se trochu báli, ale to přece k tomuto dni patří! Pod pekelným kotlem bylo letos trochu víc zatopeno, takže se celá místnost zahalila do mlhy. Fotky

 • PODZIMNÍ CYKLISTICKÁ VÝPRAVA DO RAKOUSKA 
  Od pramene Dyje k soutoku Dyjí, tak by se dala nazvat další cyklistická výprava rodičů a žáků želetavské školy. Příznivce kol tentokrát zlákaly zbrusu nové cyklostezky Slavonice - Waidhofen a Göpfritz - Raabs, které vznikly na místě bývalých železničních tratí. Cestou do Slavonic se výletníci krátce zastavili nedaleko Panenské Rozsíčky u pramene Dyje a pak už je čekalo téměř 50 km krásnou podzimní přírodou. Část trasy vedla podél Rakouské Dyje a u soutoku Rakouské a Moravské Dyje pod hradem v Raabsu letošní etapa končila. Tradiční závěrečné vodní relaxace se na „ujal“ jindřichohradecký plavecký areál. Fotky

 • HODINA POHYBU NAVÍC
  Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Hodina pohybu navíc“.
  Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků základních škol (na želetavské škole je do ověřování zapojeno 48 žáčků) jednu hodinu pohybových aktivit týdně navíc. Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb, ukázat jim zábavnost sportovních her, navodit příjemné zážitky. Snad se nám to daří… Fotky pondělí, čtvrtek, pátek

 • OKRESNÍ KOLO AŠSK VE STOLNÍM TENISU
  Trojice našich žáků Tomáš Pelikán, Daniel Poledna a Matyáš Poledna navázala na úspěšná vystoupení v uplynulých letech a z Hrotovic, které hostily okresní kolo ve stolním tenisu AŠSK, si dovezla stříbrné medaile. Za vzornou reprezentaci školy žáci obdrželi pochvalu. Blahopřejeme. Fotky

 • GELOVÉ SVÍČKY A VÁNOČNÍ DEKORACE
  V hodinách pracovních činností dívky 7. a 8. třídy vyrobili skvělý doplněk každého domova - gelové svíčky a vánoční dekorace. Fotky svíčky, fotky vánoční dekorace

 • DĚJEPISNÁ KERAMIKA
  Keramika doby kamenné má velmi jednoduché tvary. V hodině dějepisu ji napodobili žáci 6. třídy. Fotky

 • SINDIBÁD MOŘEPLAVEC
  V úterý 1. listopadu se žáci 1. stupně zúčastnili divadelního představení Sindibád mořeplavec, které se konalo v Třebíči v divadle Pasáž. Představení bylo proloženo písničkami a líbilo se nám. Děti si mohly užít i slavnostní atmosféru opravdového divadla. Fotky

 • BESEDA SE SPISOVATELKOU MICHAELOU FIŠAROVOU
  Ve čtvrtek 3. listopadu měli žáci 5. až 9. třídy jedinečnou možnost setkat se se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která se s dětmi podělila nejen o osobní vzpomínky, pocity a postřehy, ale nabídla spolu s panem Milanem Reilem formou dramatického čtení i možnost ponořit se do světa příběhů a fantazií, trápení i radostí. V závěru besedy pak ochotně odpovídala na všetečné dotazy přítomných. Odjížděla nadšená z pozorného a vnímavého publika, odměněná za svůj čas strávený v Želetavě poděkováním a květinou. Fotky

 • DEN STROMŮ V LESONICKÉ OBOŘE 
  Stejně jako v předchozích letech připravily Lesy ČR pro děti základních a mateřských škol v lesonické Oboře akci ke Dni stromů.
  V 9 hodin proběhlo společné slavnostní zahájení. Poté po celé dopoledne poznávali žáci 3. a 5. ročníku naší školy společně s dětmi z asi sedmi okolních škol formou naučných stanovišť na trase dlouhé 1,5 km život lesa.
  Na závěr se všichni ohřáli u ohýnku při opékání špekáčků a za přinesené soutěžní příspěvky ztvárňující stromy získali tvůrci drobné odměny. Den, ačkoli bylo chladné a sychravé počasí, se vydařil. Fotky

 • HALLOWEENSKÉ DÝNĚ
  Pohádkové dýně vyrobili žáci 6. a 7. třídy v hodinách výtvarné výchovy. Fotky

 • Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika
  Žáci 2. stupně se ve středu 21. 9. v rámci představení s názvem Jak jste to myslel, pane Shakespeare? prostřednictvím výkladu a hraných ukázek seznámili s životem a tvorbou slavného anglického dramatika. Historie i motivu bratrovraždy se dotkla scénka z Richarda III., trampoty s láskou pak nastínily ukázky z komedie Marná lásky snaha či nejslavnější dramatikovy tragédie Romeo a Julie. Není jednoduché najít tu správnou cestu, která vede k cíli – zaujmout mladé diváky tak, aby je i „klasické“ hry bavily. Přiložené fotografie dokazují, že tentokrát se to snad povedlo. Fotky

 • POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA ANEB NEBOJTE SE HASTRMANŮ!
  Ve středu 21. 9. se žáci prvního stupně ZŠ zúčastnili v kinosále první kulturní akce v tomto školním roce. Loutkoherecké představení POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA ANEB NEBOJTE SE HASTRMANŮ na motivy klasických pohádek o vodnících bylo pojato velmi humorně a dětem se moc líbilo. Smyslem celého představení bylo dle jeho tvůrců připomenutí kouzla tradičních pohádkových postav, ukázka dobrých i špatných lidských vlastností, pozitivního chování, kdy vše se v dobré obrátí, a v neposlední řadě i úcta k řemeslu a vysvětlení několika lidových rčení. Za zmínku jistě stojí myšlenka, že k úspěchu vede vzájemná spolupráce a naschvály jsou nejen nepříjemné, ale většinou zmaří veškeré snahy čehokoli dosáhnout, což je jistě dobré připomenout dětem hned v září. Snad tedy i tento školní rok bude probíhat v duchu vzájemné spolupráce. Fotky

 • CYKLOVÝLETY
  Ve středu 14. 9. místo do tělocvičny či na hřiště nasedly dívky ze 6. a 7. třídy na kola a vyrazily vzhůru k rozhledně Mařenka. Po týdnu, tedy 21. 9. po kulturním zážitku přibraly i kluky z obou tříd, aby tentokrát společně vyjeli opačným směrem, a to do Bohuslavic. Jízda tam je musela značně vyčerpat, neboť v místní restauraci téměř vyplenili zásoby hranolků, kečupu, tatarky i zmrzliny. Po vydatném posílení i vyzkoušení všech herních atrakcí se všichni v pořádku vrátili do Želetavy. Fotky Mařenka, fotky Bohuslavice

 • TAEKWONDO
  Žákům 1. stupně a 6. třídy byly 14. září předvedeny prvky korejského bojového umění sebeobrany beze zbraně. Fotky

 • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
  Školní rok zahájil ve čtvrtek 1. září v kinosále ředitel školy. Po úvodním přivítání všech přítomných pozvala paní učitelka Klára Trnková na pódium prvňáčky, kde jim společně s p. ředitelem a žákyněmi 9. třídy předali pamětní list, čepici s jejich jménem a názvem školy a kufříky věnované krajem Vysočina. Pak už se žáci rozešli do tříd. Fotky • ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
  Poslední červnový den se v osm hodin sešli žáci i učitelé v kinosále kulturního domu. Nejdříve pan ředitel zhodnotil uplynulý rok a paní zástupkyně přečetla zprávu o studijních výsledcích žáků. Všichni žáci, kteří měli na vysvědčení samé jedničky, si odnesli malou odměnu. Dále byli odměněni nejlepší ve sběru starého papíru a bylin. Slova ředitele školy při loučení se s dlouholetými učiteli paní Evou Mastnou a panem Jiřím Mastným nenechala suché nejen oči kolegů, ale i mnohých žáků. Nakonec jsme se rozloučili s žáky deváté třídy, kteří po prázdninách začnou další etapu svého života na středních školách. Ti měli připraveno krátké poděkování každému, kdo se o ně během školní docházky staral.  Fotky

 • ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - 1. TŘÍDA
  Na závěr školního roku si prvňáčci připravili pohoštění – opečenou klobásu s kečupem a hořčicí. Po slavnostním přípitku se pustili do svého oblíbeného jídla. Po svačině si zahráli hry a plnili zajímavé úkoly. Prožili příjemné dopoledne. Fotky

 • CELOROČNÍ MOTIVAČNÍ SOUTĚŽE VE 2. TŘÍDĚ
  V úterý 28. 6. 2016 byly vyhlášeny výsledky celoročních motivačních soutěží ve druhé třídě. Ve ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽI se na 1. místě umístila Markétka Dvořáková se 66 přečtenými knihami, 2. místo obsadila Bětka Číhalová s 55 přečtenými knihami a na 3. místě skončil Toník Pavlát s 38 přečtenými knihami. Všech 18 žáků přečetlo dohromady 399 knih, což je v průměru 22 knih na žáka. Ve druhé SOUTÉŽI O NEJVÍCE POCHVAL mohli tentokrát žáci pochvaly získávat nejen za práci navíc a za vybrané obtížné úkoly, ale i za vzorné chování během jednotlivých týdnů. 1. místo obsadila Markétka Dvořáková se 79 pochvalami, na druhém místě skončila Bětka Číhalová se 70 pochvalami a na 3. místě se umístil Zbyňďa Špička s 54 pochvalami. Dohromady nasbírali druháci 635 pochval, v průměru 35 na žáka. Aktivita letošních druháků byla velmi dobrá, u některých až obdivuhodná, snad budou ve stejném duchu pokračovat i nadále. Fotky

 • VÝLET 2. STUPNĚ
  V pondělí 27. června ráno za deštivého počasí vyjeli žáci druhého stupně na výlet. V tomto roce jeli stejně jako děti z prvního stupně všichni stejným směrem - do Beskyd. První zastávkou byla zoologická zahrada ve Zlíně. Hledání odpovědí na záludné otázky pracovního listu zavedlo mnoho žáků k panelům, které běžně míjí. Slunečné úterý začalo procházkou po naučné stezce Beskydské nebe. Dále vyjeli odvážní i bojácní na Pustevny lanovkou. A z Pusteven jsme se vrátili do Rožnova pod Radhoštěm pěšky. Po náročné túře všichni rádi skočili do osvěžující vody bazénu. Třetí den si žáci prohlédli Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Celý výlet byl zakončen v obchodním centru Olympie v Brně. Který zážitek byl pro koho tím nejlepším, nevíme, jen doufáme, že to nebylo nakupování. Fotky: první den, druhý den, třetí den

 • NOC VE ŠKOLE
  Kde je na škole nejmenší místnost, kolik je na půdě komínů, jaká teplota je ve sklepě a jak to vypadá v kotelně? A nestraší o půlnoci ve sborovně? O tom všem se mohli přesvědčit žáci páté třídy při svém nocování ve škole. A jak spali? No, jako andílci… Fotky

 • PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
  Do úplné sbírky různých forem volejbalu hraných v hodinách tělesné výchovy - minivolejbal, volejbalový debl, šestkový volejbal - zbývalo doplnit osmákům a deváťákům už jenom plážový volejbal. Vzhledem k tomu, že do Litohoře je to kousek z kopce, nabízelo se vyrazit na „beach“ právě sem. Pro žáky deváté třídy to byl ostatně úplně poslední tělocvik na základce… Fotky

 • VLTAVA 2016
  … poplujem spolu tam dolů tou peřejí…
  Slova této písně se po roce opět nesla nad řekou Vltavou. To si prozpěvovalo 87 žáků a rodičů želetavské školy. Letošní vodní putování doznalo malých změn, když počátek plavby byl posunut do Vyššího Brodu a k tradiční prohlídce Českého Krumlova přibylo ještě zastavení na hradě Rožmberk. Tradičně opět panovala dobrá nálada a přátelská atmosféra. Fotky

 • DRAVCI
  V pátek 24. června zavítal do naší školy pan Hořák s manželkou na besedu o dravcích a sovách. Velmi zajímavě vyprávěl o jejich životě a chovu. Všichni žáci si ptáky prohlédli zblízka a někteří si je mohli vzít i na ruku. Na závěr byly popsány a názorně s pomocí dvou žáků předvedeny námluvy čápů. Setkání bylo velmi zajímavé a již nyní se těšíme na besedu v příštím roce. Fotky

 • VZPOMÍNKA NA LONDÝN
  Žákyně 8. třídy Barbora Šmahelová připravila video ze zájezdu do Londýna. Video

 • BRANNÝ ZÁVOD
  Letošní branný závod, pořádaný pro žáky II. stupně ZŠ, byl inspirován fotbalovým šampionátem, a proto dostal název „EURO 2016 - rychle domů“. Čtyřčlenná družstva měla za úkol co nejrychleji proběhnout vytyčenou trasu a zároveň prokázat své dovednosti s fotbalovým míčem, přičemž každý neúspěch byl „oceněn“ trestnými body. O maximální snaze soutěžících svědčí výsledné časy, které se mnohdy lišily pouze o desítky sekund. Ty pak rozhodly o konečném pořadí. V kategorii 6. a 7. třída obsadilo první příčku družstvo ve složení P. Navrátilová, K. Štefanová, O. Baloun a V. Svoboda. V kategorii 8. a 9. třída zvítězili H. Kacetlová, A. Štrbáňová, T. Janíček a D. Zeman. Za svoji snahu byli všichni soutěžící na závěr odměněni malou sladkostí. Fotky

 • A JEŠTĚ JEDNOU KOLO
  Teplé červnové počasí vylákalo dívky 6. a 7. třídy k dalšímu cyklovýletu v rámci výuky tělesné výchovy, a to tentokrát do Bohuslavic. Od poslední vyjížďky na Mařenku prošla některá kola opět servisem. Změnu doznalo i samotné cyklistické vybavení. Díky tomu proběhla cesta bez problémů. V Bohuslavicích využily dívky k pohybu venkovní posilovnu a trampolínu, a završením celého výletu byla návštěva stylové restaurace. Zde se dívky odměnily a zároveň posílily na zpáteční cestu místními dobrotami. Fotky

 • KONCERT SBOREČKU A ŽÁKŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH HUDEBNÍ KROUŽKY ŠKOLY
  Ve středu 8. června v hudebně školy zahrály a zazpívaly  děti sborečku a všech hudebních kroužků působících při škole. Odpolední posezení zahájily nejmenší děti nejen písničkami, ale i tancem a hrou na netradiční nástroje. Na kytary a flétny zahráli žáci ve skupinách. Většinu skladeb doprovodil školní pěvecký sbor, který celý koncert zakončil dvěma písničkami. Jak se to dětem povedlo, můžete posoudit v následující malé ochutnávce: video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8. Fotky

 • ŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
  Ve čtvrtek 9. června se uskutečnil školní výlet žáků 1. stupně ZŠ. Letos byl cílem nedaleký Vranov nad Dyjí, do něhož vyrazily dva autobusy plné dětí už v 7 hodin ráno. Po necelé hodině cesty už děti obdivně jásaly při pohledu na krásný vranovský zámek a pan řidič jednoho z autobusů nadšeně konstatoval, že ta dnešní mládež přece jen není ještě tak zkažená, což bylo jistě potěšitelné hodnocení od člověka "zvenčí". Po velmi pozitivním úvodu následovala plavba lodí Poseidon, při níž si děti mohly prohlédnout Vranovskou přehradu z jiného úhlu pohledu, než jaký jim nabízí pevnina. Po plavbě se žáci přesunuli na zámek, kde byla na programu zkrácená prohlídka s pohádkou. Po prohlídce zámku mohli zájemci navštívit výstavu zvířat. Před odjezdem domů výpravu trochu potrápila menší přeháňka, kvůli níž nelze tentokrát použít oblíbené heslo "nezmokli jsme a jsme tu", ale krom této drobnosti vše proběhlo hladce. Tak zase za rok... Fotky


Aktualizováno: 16.06.17Tisk stránky Posunout nahoru