Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI
  Pokud rodiče žádají o uvolnění žáka/žákyně v průběhu vyučování, je nutné tuto skutečnost sdělit předem prostřednictvím zápisu v žákovské knížce, popř. telefonicky nebo e-mailem. Dále připomínáme povinnost zákonného zástupce omluvit náhlou nepřítomnost žáka/žákyně do 9 hod.

 • SBĚR STARÉHO PAPÍRU
  Sběr starého papíru bude probíhat od 14:00 do 16:00 hodin v kůlně na školní zahradě v termínech:
  20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5.

Aktuální informace

 • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
  Školní rok zahájil ve čtvrtek 1. září v kinosále ředitel školy. Po úvodním přivítání všech přítomných pozvala paní učitelka Klára Trnková na pódium prvňáčky, kde jim společně s p. ředitelem a žákyněmi 9. třídy předali pamětní list, čepici s jejich jménem a názvem školy a kufříky věnované krajem Vysočina. Pak už se žáci rozešli do tříd. Fotky

 • ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
  Poslední červnový den se v osm hodin sešli žáci i učitelé v kinosále kulturního domu. Nejdříve pan ředitel zhodnotil uplynulý rok a paní zástupkyně přečetla zprávu o studijních výsledcích žáků. Všichni žáci, kteří měli na vysvědčení samé jedničky, si odnesli malou odměnu. Dále byli odměněni nejlepší ve sběru starého papíru a bylin. Slova ředitele školy při loučení se s dlouholetými učiteli paní Evou Mastnou a panem Jiřím Mastným nenechala suché nejen oči kolegů, ale i mnohých žáků. Nakonec jsme se rozloučili s žáky deváté třídy, kteří po prázdninách začnou další etapu svého života na středních školách. Ti měli připraveno krátké poděkování každému, kdo se o ně během školní docházky staral.  Fotky

 • ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - 1. TŘÍDA
  Na závěr školního roku si prvňáčci připravili pohoštění – opečenou klobásu s kečupem a hořčicí. Po slavnostním přípitku se pustili do svého oblíbeného jídla. Po svačině si zahráli hry a plnili zajímavé úkoly. Prožili příjemné dopoledne. Fotky

 • CELOROČNÍ MOTIVAČNÍ SOUTĚŽE VE 2. TŘÍDĚ
  V úterý 28. 6. 2016 byly vyhlášeny výsledky celoročních motivačních soutěží ve druhé třídě. Ve ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽI se na 1. místě umístila Markétka Dvořáková se 66 přečtenými knihami, 2. místo obsadila Bětka Číhalová s 55 přečtenými knihami a na 3. místě skončil Toník Pavlát s 38 přečtenými knihami. Všech 18 žáků přečetlo dohromady 399 knih, což je v průměru 22 knih na žáka. Ve druhé SOUTÉŽI O NEJVÍCE POCHVAL mohli tentokrát žáci pochvaly získávat nejen za práci navíc a za vybrané obtížné úkoly, ale i za vzorné chování během jednotlivých týdnů. 1. místo obsadila Markétka Dvořáková se 79 pochvalami, na druhém místě skončila Bětka Číhalová se 70 pochvalami a na 3. místě se umístil Zbyňďa Špička s 54 pochvalami. Dohromady nasbírali druháci 635 pochval, v průměru 35 na žáka. Aktivita letošních druháků byla velmi dobrá, u některých až obdivuhodná, snad budou ve stejném duchu pokračovat i nadále. Fotky

 • VÝLET 2. STUPNĚ
  V pondělí 27. června ráno za deštivého počasí vyjeli žáci druhého stupně na výlet. V tomto roce jeli stejně jako děti z prvního stupně všichni stejným směrem - do Beskyd. První zastávkou byla zoologická zahrada ve Zlíně. Hledání odpovědí na záludné otázky pracovního listu zavedlo mnoho žáků k panelům, které běžně míjí. Slunečné úterý začalo procházkou po naučné stezce Beskydské nebe. Dále vyjeli odvážní i bojácní na Pustevny lanovkou. A z Pusteven jsme se vrátili do Rožnova pod Radhoštěm pěšky. Po náročné túře všichni rádi skočili do osvěžující vody bazénu. Třetí den si žáci prohlédli Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Celý výlet byl zakončen v obchodním centru Olympie v Brně. Který zážitek byl pro koho tím nejlepším, nevíme, jen doufáme, že to nebylo nakupování. Fotky: první den, druhý den, třetí den

 • NOC VE ŠKOLE
  Kde je na škole nejmenší místnost, kolik je na půdě komínů, jaká teplota je ve sklepě a jak to vypadá v kotelně? A nestraší o půlnoci ve sborovně? O tom všem se mohli přesvědčit žáci páté třídy při svém nocování ve škole. A jak spali? No, jako andílci… Fotky

 • PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
  Do úplné sbírky různých forem volejbalu hraných v hodinách tělesné výchovy - minivolejbal, volejbalový debl, šestkový volejbal - zbývalo doplnit osmákům a deváťákům už jenom plážový volejbal. Vzhledem k tomu, že do Litohoře je to kousek z kopce, nabízelo se vyrazit na „beach“ právě sem. Pro žáky deváté třídy to byl ostatně úplně poslední tělocvik na základce… Fotky

 • VLTAVA 2016
  … poplujem spolu tam dolů tou peřejí…
  Slova této písně se po roce opět nesla nad řekou Vltavou. To si prozpěvovalo 87 žáků a rodičů želetavské školy. Letošní vodní putování doznalo malých změn, když počátek plavby byl posunut do Vyššího Brodu a k tradiční prohlídce Českého Krumlova přibylo ještě zastavení na hradě Rožmberk. Tradičně opět panovala dobrá nálada a přátelská atmosféra. Fotky

 • DRAVCI
  V pátek 24. června zavítal do naší školy pan Hořák s manželkou na besedu o dravcích a sovách. Velmi zajímavě vyprávěl o jejich životě a chovu. Všichni žáci si ptáky prohlédli zblízka a někteří si je mohli vzít i na ruku. Na závěr byly popsány a názorně s pomocí dvou žáků předvedeny námluvy čápů. Setkání bylo velmi zajímavé a již nyní se těšíme na besedu v příštím roce. Fotky

 • VZPOMÍNKA NA LONDÝN
  Žákyně 8. třídy Barbora Šmahelová připravila video ze zájezdu do Londýna. Video

 • BRANNÝ ZÁVOD
  Letošní branný závod, pořádaný pro žáky II. stupně ZŠ, byl inspirován fotbalovým šampionátem, a proto dostal název „EURO 2016 - rychle domů“. Čtyřčlenná družstva měla za úkol co nejrychleji proběhnout vytyčenou trasu a zároveň prokázat své dovednosti s fotbalovým míčem, přičemž každý neúspěch byl „oceněn“ trestnými body. O maximální snaze soutěžících svědčí výsledné časy, které se mnohdy lišily pouze o desítky sekund. Ty pak rozhodly o konečném pořadí. V kategorii 6. a 7. třída obsadilo první příčku družstvo ve složení P. Navrátilová, K. Štefanová, O. Baloun a V. Svoboda. V kategorii 8. a 9. třída zvítězili H. Kacetlová, A. Štrbáňová, T. Janíček a D. Zeman. Za svoji snahu byli všichni soutěžící na závěr odměněni malou sladkostí. Fotky

 • A JEŠTĚ JEDNOU KOLO
  Teplé červnové počasí vylákalo dívky 6. a 7. třídy k dalšímu cyklovýletu v rámci výuky tělesné výchovy, a to tentokrát do Bohuslavic. Od poslední vyjížďky na Mařenku prošla některá kola opět servisem. Změnu doznalo i samotné cyklistické vybavení. Díky tomu proběhla cesta bez problémů. V Bohuslavicích využily dívky k pohybu venkovní posilovnu a trampolínu, a završením celého výletu byla návštěva stylové restaurace. Zde se dívky odměnily a zároveň posílily na zpáteční cestu místními dobrotami. Fotky

 • KONCERT SBOREČKU A ŽÁKŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH HUDEBNÍ KROUŽKY ŠKOLY
  Ve středu 8. června v hudebně školy zahrály a zazpívaly  děti sborečku a všech hudebních kroužků působících při škole. Odpolední posezení zahájily nejmenší děti nejen písničkami, ale i tancem a hrou na netradiční nástroje. Na kytary a flétny zahráli žáci ve skupinách. Většinu skladeb doprovodil školní pěvecký sbor, který celý koncert zakončil dvěma písničkami. Jak se to dětem povedlo, můžete posoudit v následující malé ochutnávce: video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8. Fotky

 • ŠKOLNÍ VÝLET ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
  Ve čtvrtek 9. června se uskutečnil školní výlet žáků 1. stupně ZŠ. Letos byl cílem nedaleký Vranov nad Dyjí, do něhož vyrazily dva autobusy plné dětí už v 7 hodin ráno. Po necelé hodině cesty už děti obdivně jásaly při pohledu na krásný vranovský zámek a pan řidič jednoho z autobusů nadšeně konstatoval, že ta dnešní mládež přece jen není ještě tak zkažená, což bylo jistě potěšitelné hodnocení od člověka "zvenčí". Po velmi pozitivním úvodu následovala plavba lodí Poseidon, při níž si děti mohly prohlédnout Vranovskou přehradu z jiného úhlu pohledu, než jaký jim nabízí pevnina. Po plavbě se žáci přesunuli na zámek, kde byla na programu zkrácená prohlídka s pohádkou. Po prohlídce zámku mohli zájemci navštívit výstavu zvířat. Před odjezdem domů výpravu trochu potrápila menší přeháňka, kvůli níž nelze tentokrát použít oblíbené heslo "nezmokli jsme a jsme tu", ale krom této drobnosti vše proběhlo hladce. Tak zase za rok... Fotky

 • SPORTOVNÍ DEN 1. STUPNĚ
  V úterý 7. června se v náhradním termínu uskutečnil tradiční sportovní den žáků 1. stupně ZŠ. Jako každý rok poměřili žáci své síly ve sprintu, vytrvalostním běhu, v hodu míčkem a ve skoku dalekém. Dívky 3. - 5. ročníku navíc ještě sehrály malý turnaj ve vybíjené a hoši ze stejných ročníků se utkali v kopané. A jak to vše dopadlo? Vítěze a nejen je najdete na fotografiích. Fotografie

 • DĚJEPRAVNÉ SOUTĚŽENÍ
  I letošní rok přinesl významné výročí, a to 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího panovníka – Otce vlasti – Karla IV. Při této příležitosti se tématem 12. ročníku Dějepravného soutěžení, které se konalo v pondělí 6. června 2016, stali Lucemburkové. Název zněl : „Toho bohdá nebude aneb Jan Lucemburský a mládí Karla IV.“ Soutěže se zúčastnilo 13 základních škol a 3 gymnázia s celkovým počtem 27 družstev. Každá škola může postavit maximálně dvě družstva po 6 členech. Žáci 8. a 9. ročníků a jim odpovídajících tříd víceletých gymnázií se zábavnou formou blíže seznámili nejen s oběma slavnými panovníky, ale i dobou, ve které žili. Nechyběla osudová bitva u Kresčaku ani Karlova volba římským králem. Soutěžící si vyzkoušeli ražbu mincí, rytířský turnaj, tanec i právo útrpné a museli prokázat mnoho dalších znalostí i dovedností na stanovištích, kterých bylo letos celkem 24. Naše družstva se mezi ostatními rozhodně neztratila. Deváťáci s názvem „Přemyslovny“ ve složení: J. Anděl, I. Dvořáková, H. Kacetlová, F. Šebek, T. Štokrová, A Štrbáňová obsadili 11. místo (177 bodů) z 27 zúčastněných týmů. Kdyby jim však pořadatelé umožnili dokončit poslední stanoviště (právě se rozezněly zvony na bazilice), tak by zcela jistě skončili v první desítce. Byli však vyhlášeni Nejpoetičtějším týmem celé soutěže, protože se jim podařilo složit nejzdařilejší středověkou báseň ze všech zúčastněných. Družstvo 8. třídy ve složení: T. Chaloupková, M. Chylová, D. Marek, A. Pažourek, D. Poledna, B. Šmahelová s názvem „Eliška Rejčka a její družina“ získali 194 bodů a obsadili 5. místo z 27 zúčastněných družstev. Pouhé 2 body nám chyběly na místo 3. (Ach, ten džbán!)Poděkování patří oběma našim týmům za vzornou reprezentaci školy. Fotky, výsledky, články a videa

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
  Žáci 4. třídy si v úterý 31. května pod vedením zkušeného lektora a policistů zopakovali základní pravidla silničního provozu. Nejdříve vše probrali v učebně dopravní výchovy a poté použili získané znalosti na dětském dopravním hřišti. Fotky

 • SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
  V pátek 27. května žáci druhého stupně opět zjistili svoji zdatnost v disciplínách Olympijského víceboje. Těm, kteří splnili všech osmi disciplín, bude vystaveno na konci školního roku sportovní vysvědčení. Fotky

 • POZNEJ VYSOČINU - CENA PRO ÚSPĚŠNÉ SOUTĚŽÍCÍ
  V pátek 20. května jsme se autobusem z Jihlavy vydali na poznávací výlet do Prahy. Po příjezdu jsme si prohlédli výstavu Titanic na výstavišti Letňany. Po obědě na Kampě jsme navštívili Senát ČR, a také se setkali s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a předsedou Senátu Milanem Štěchem. Poté jsme se vydali na prohlídku Národního technického muzea s odborným výkladem a na prohlídku Muzea Karlova mostu, ke které patřila také plavba lodí po řece Vltavě. Po náročném dni jsme se ubytovali a povečeřeli v historickém hotelu na Kampě.
  V sobotu po snídani jsme absolvovali prohlídku našeho hlavního města s průvodcem a poté cestovali do Národního divadla, které jsme celé prohlédli od základních kamenů až po jeho nepřehlédnutelnou střechu. Následoval oběd v Obecním domě, jedné z nejlepších restaurací v Praze, a poté usazení v divadle Hybernia, na náměstí republiky, kde jsme zhlédli muzikál Radka Balaše s názvem „Antoinetta - královna Francie“. V divadle jsme potkali známé české herce jako jsou Roman Vojtek a Dušan Kollár. Po vystoupení se náš výlet bohužel blížil ke konci a nám zbývala už jen cesta autobusem zpět do Jihlavy. Fotky                     A. Štrbáňová, D. Poledna

 • NETRADIČNÍ HODINA TV
  Jedním slovem netradiční byla v pondělí 16. května hodina tělesné výchovy. Netradičně se žáci 5. třídy sešli v tělocvičně odpoledne se svými rodiči a společně si zahráli netradiční hry kin-ball, tchoukball a t-ball. Děti předvedly již zvládnutou techniku a taktiku těchto her, maminky a tatínkové se zase předháněli v nasazení a obětavosti. Ale hlavně si všichni netradiční hodinu Tv užili.
  A ještě jedna důležitá informace -ani jeden rodič nepředložil omluvenku z tělocviku… Fotky

 • NAVRHNI SVŮJ DŮM PO SEDMÉ
  V pátek 13. května proběhlo ve Střední škole stavební Třebíč okresní kolo již 7. ročníku soutěže Navrhni svůj dům. Naši školu reprezentoval se svým netradičním domem žák 8. ročníku Adam Pažourek. V konkurenci čtrnácti modelů, jejichž kvalita i letos byla velmi vysoká, se umístil na velmi pěkném 6. místě a jen těsně mu uniklo užší finále soutěže. Za originalitu svého modelu si odnesl velmi pěknou cenu a navíc novou zkušenost ze spolupráce se studenty stavební školy. Fotky, prezentace, plán domu 1, 2, 3, 4, 5

 • OKRESNÍ KOLA AŠSK VE VOLEJBALU
  Již tradičně se žáci želetavské školy zúčastňují volejbalového turnaje školních sportovních klubů našeho okresu. Tradiční bývá i umístění našich volejbalistů na „bedně“. Letošní rok se ovšem štěstí od nás odklonilo a zbyly pro nás v obou kategoriích nepopulární bramborové medaile – aby se to nepletlo, Třebíč Týnská obě kategorie vyhrála. Dívky se svými soupeřkami svedly velice vyrovnané souboje, chlapce dělily od druhého místa pouhé čtyři míče! Na příští rok potrénujeme a to by bylo… Fotky

 • FOTKY TŘÍD
  V úterý probíhalo focení tříd a skupinek dle přání rodičů. Fotky 

 • PLAVECKÝ VÝCVIK
  Také v tomto školním roce si v deseti lekcích žáci 3., 4. a 5. třídy zdokonalovali své plavecké umění pod vedením zkušených učitelek v třebíčské plavecké škole. Plavání, splývání, potápění i skoky našim žákům šly skvěle, takže není divu, že na „Mokrém vysvědčení“ byli hlavně delfíni (a skoro žádné želvy).
  Městysi Želetava patří poděkování za příspěvek na dopravu. Děkujeme. Fotky

 • BESEDA S PROFESIONÁLNÍMI HASIČI
  Součástí kurzu první pomoci pro základní školy byla i beseda s profesionálními hasiči, která proběhla v pondělí 16. května. Žáci byli seznámeni s prací hasičů, ke které patří nejenom hašení požárů, ale i vyprošťování z aut při dopravních nehodách, poskytování první pomoci atd. Prohlédli si vybavení hasičského auta včetně přístoje na měření nebezpečných chemických látek v ovzduší. Fotky

 • SANITKA
  V pátek 13. května si žáci 8. třídy povídali se záchranáři o tom, jak postupovat při poskytování první pomoci.  Dále žákům záchranáři ukázali a popsali vybavení sanitky, které používají při své každodenní práci. Fotky

 • OKRESNÍ FINÁLE – MC DONALD´S CUP
  V úterý 10. května odehrál výběr chlapců 1. až. 3. třídy okresní finále soutěže MC DONALD´S CUP na umělé trávě ZŠ Bartuškova v Třebíči. Ve čtyřech zápasech s vítězi okrskových kol získali čtyři body a obsadili 4. místo. Všichni hráči podali statečný výkon proti silným soupeřům a chybělo jim trochu štěstí při zakončení šancí, které si vypracovali. ZŠ Želetava děkuje FO Sokol Želetava za spolupráci při účasti v turnaji.
  Výsledky:
  Želetava – ZŠ kpt. Jaroše Třebíč 7 : 1
  Želetava – ZŠ Hrotovice 0 : 2
  Želetava – ZŠ Okříšky 2 : 2
  Želetava – ZŠ Benešova Třebíč 2 : 4 Fotky

 • ŠKOLNÍ AKADEMIE
  Odpoledne druhé květnové neděle zpestřily návštěvníkům kinosálu v Želetavě děti ze školky a školy tancem, scénkami, básničkami i sportovním vystoupením. Moderátory akademie byli žáci 9. třídy, kteří všem vtipně připomněli některé postavy z naší historie. Závěrem zazpívali dvě písničky, při kterých si všichni v prezentaci zavzpomínali na některé okamžiky jejich školní docházky. Fotky

 • SŮL NAD ZLATO
  Jen poznání vlastní chyby, rozhodnutí ji napravit a odčinit křivdu může vést k odpuštění a usmíření.
  V pondělí 25. dubna měly děti z 1. stupně a z celé MŠ možnost zhlédnout pohádku Sůl nad zlato v třebíčské Pasáži. Jednu z nejznámějších pohádek z díla Boženy Němcové velmi pěkně zpracovala prozaička, dramatička, autorka televizních scénářů, spisovatelka Božena Šimková. Děj přizpůsobila nejmenším dětem, zároveň však zachovala hlavní poselství klasické pohádky. Dobro a zlo bylo stručně, jasně a přehledně odděleno, bez přílišné akčnosti a nadbytečné nadsázky některých novodobých „pohádek“. Děti se tak mohly ujistit, že tradiční hodnoty - pokora, skromnost a láska – dělají život hezčím a příjemnějším. Fotky

 • VODA NÁM NEVADÍ
  Dalším zpestřením tělesné výchovy dívek 6. a 7. ročníku byla návštěva Aquaparku Laguna v Třebíči. Nejprve byly dívky v plaveckém bazénu, kde měly uplavat určenou vzdálenost libovolným stylem. S ostatními si pak mohly porovnat čas, kterého dosáhly. Druhá část byla zábavnější, a to proto, že se přesunuly do Aquaparku. Zařádily si na tobogánu, v divoké řece, nechaly se příjemně namasírovat ve vířivce a ani vskutku aprílové počasí je neodradilo od návštěvy venkovního bazénu se slanou vodou. Fotky

 • VESELÉ ZOUBKY
  16. března se žáci 1. třídy zúčastnili preventivního programu drogerie market – Veselé zoubky.
  Jako každoročně měly děti radost z dárků. Nadšeně plnily úkoly pro interaktivní tabuli. Po zhlédnutí pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek si ochotně vyzkoušely čištění zubů podle Hurvínka. Nakonec samostatně vyplnily pracovní list. Fotky

 • OKRSKOVÉ KOLO – MC DONALD´S CUP
  V úterý 3. května odehráli chlapci z 1. až 3. třídy okrskové kolo tradičního celorepublikového turnaje garantovaného firmou Mc Donald´s na fotbalovém hřišti v Moravských Budějovicích. Ve své kategorii dosáhli skvělého úspěchu, když dokázali porazit všechny čtyři soupeře a postoupit do okresního kola této soutěže, které se bude hrát v úterý 10. května na umělé trávě v ZŠ Bartuškova Třebíč. ZŠ děkuje fotbalovému oddílu Sokol Želetava a panu Pavlu Kacetlovi za zapůjčení dresů a organizační i trenérskou spolupráci.
  Hráči: Jakub Bláha, Jakub Dohnal, Vojtěch Dvořák, Dominik Kacetl, Filip Kasáček, Pavel Kasáček, Filip Míča, Martin Molák, Zbyněk Špička a Ondřej Vrbka.
  Výsledky:
  ZŠ Želetava – ZŠ Domamil 2 : 0
  ZŠ Želetava – ZŠ TGM MB 4 : 1
  ZŠ Želetava – ZŠ Nové Syrovice 6 : 0
  ZŠ Želetava – ZŠ Havlíčkova MB 8 : 0    
  Fotky

 • KOLO NÁS BAVÍ
  Teplé počasí vylákalo dívky 6. a 7. třídy v tělesné výchově na malý cyklovýlet. Po zimní sezóně bylo třeba kola zkontrolovat, seřídit a promazat. Pak už jen stačilo přibalit cyklistickou helmu, pití a malou svačinu, a cyklistky mohly vyrazit. Snadným cílem se stala blízká Mařenka, odkud byl jasný výhled do okolního kraje. Jarní test kondice dívek i kol dopadl na výbornou, a tak to vypadá, že další vyjížďka na sebe nenechá dlouho čekat. Fotky

 • VÝROBA ČARODĚJNICE
  K velmi populárním zvyků stále patří pálení čarodějnic. Letos čarodějnici vyrobili žáci 7. třídy. Fotky 

 • DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
  Ve středu 20. dubna se naše škola zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů v Moravských Budějovicích. Naši školu reprezentovali v mladší kategorii: Denisa Svododová, Denisa Dvořáková, Daniel Švejdík a Matěj Báchor a ve starší kategorii: Pavlína Navrátilová, Renáta Bustová, Lukáš Doležal a Osvald Obůrka. Žáci plnili úkoly na dopravním hřišti a vyzkoušeli si jízdu zručnosti. Po napsání testů poskytli první pomoc „zraněným“. Přestože jsme se neumístili na stupních vítězů, reprezentovali žáci naši školu vzorně. Fotky

 • ČISTÁ VYSOČINA
  V pátek 15. dubna žáci základní školy posbírali odpadky v rámci akce „Čistá Vysočina“ v Želetavě a přilehlých obcích. V letošním roce byly některé úseky v lepším stavu než v letech minulých. Fotky

 • PÍŠŤALKY POTŘETÍ
  Výroba vrbové píšťalky je tradičním českým zvykem. Řada z nás píšťalku nikdy nevyráběla ani vyrábět neviděla, a tak jsme již potřetí požádali pana Koláře, zda by nás to naučil. Ochotně souhlasil, i když mezi letošními čtvrťáky, kteří se pokoušeli nástroj vytvořit, nemá žádné z vnoučat.
  Jako vždy jsme byli velmi mile přijati v zahradním domečku a mohli jsme se pustit do práce. Výroba píšťalky se ovšem neobešla bez problémů. Někoho rozbolela ruka při otloukání, jinému při svlékání píšťalky praskla kůra a musel začít od začátku, dalšímu se nedařilo vyloudit zvuk nebo docházela trpělivost… Prostě, nebylo to jednoduché zapískat na vlastnoručně vyrobený nástroj. Ale o to větší radost přišla, když se ozval první tón. Potom práce na další píšťalce byla mnohem snazší. Našli se mezi námi i tací, kteří zvládli druhou píšťalku úplně sami.
  Zpátky do školy jsme se všichni vraceli s funkční píšťalkou, to mohou potvrdit i lidé v okolí, kteří nás určitě nepřeslechli. Fotky

  Pane Koláři, ještě jednou moc děkujeme.

 • NA ŽELETAVSKÉ ŠKOLE JSOU ŠIKOVNÍ POČTÁŘI
  Každoročně se žáci naší školy zúčastňují několika matematických soutěží.
  Matematickou olympiádu a Matematický oříšek pořádá ZŠ TGM Třebíč. Školní kolo této soutěže úspěšně vyřešili a do okresního kola postoupili čtvrťáci Lukáš Nahodil (celkově 10. místo), Lucie Svobodová (12.), Nela Václavková (12.), Nikol Herynková (13.) a Václav Číhal (20.) v konkurenci 108 řešitelů. Z páté třídy se soutěže zúčastnili Marek Dvořák (umístění v dolní polovině soutěžících), Ondřej Kubín (9. místo) a na úspěšná umístění z let minulých navázala krásným 3. místem Lucie Chaloupková z celkového počtu 174 soutěžících.
  Želetavskou školu v okresním kole Pythagoriády 5. ročníků reprezentovali Ondřej Kubín (Ondra se nakonec nemohl z důvodu nemoci soutěže zúčastnit) a Lucie Chaloupková. Do této soutěže se přihlásilo 11 základních škol. O náročnosti soutěže svědčí to, že do okresního kola postoupilo pouze 25 žáků. Nejlepší „počtářkou“ a celkovou vítězkou Pythagoriády se stala žákyně ZŠ Želetava Lucie Chaloupková.
  Lucce i ostatním soutěžícím naší školy byla udělena pochvala za vzornou reprezentaci školy. Fotka

 • LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE
  Stalo se již nepsanou tradicí, že žáci naší základní školy vyjíždějí do Velké Británie za poznáním země, jejíž jazyk se učí již od 3. třídy. V letošním roce ale nebylo snadné tuto cestu uspořádat. Zájem rodičů žáků základních škol, se kterými jsme měli původně vycestovat, postupně upadal, až nakonec školy samotnou cestu zrušily. Nebylo divu. Každodenní negativní informace sdělovacích prostředků o imigrantech a teroristických útocích v Evropě v nás všech vzbuzovaly velké obavy. A tak to vypadalo, že se naše cesta do Anglie v letošním školním roce neuskuteční.
  Počátkem nového roku nás ale oslovila Cestovní kancelář Voma, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, zda bychom se nechtěli přidat ke skupině žáků ze základní školy v Jihlavě a studentů střední školy v Třešti, která na konci března vyjíždí do Anglie. Následovala schůzka s rodiči v naší škole, kde jsme probrali všechna pro a proti této akce, a většina se rozhodla své děti přece jen do Anglie vyslat. Jak se nakonec ukázalo, udělali dobře. Naše cesta proběhla naprosto bez problémů. Celý článek, fotky

 • PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ
  V úterý 12. dubna byl realizován projekt „Program prevence dětských úrazů“. Lektorka z Jihlavy p. Hana Pokorná zajímavým způsobem učila děti 3. třídy bezpečnému a zdravému chování a jednání s cílem snížení počtu a následků dětských úrazů. Celý pořad byl srozumitelný, přehledný a věkově přiměřený. Na závěr si děti prakticky vyzkoušely masáž srdce a umělé dýchání. Všechny děti obdržely reflexní samolepky a „Pracovní listy“ k dané problematice. Fotky

 • JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
  Pokud dostane naše škola nabídku poskytující zpestření či vhodné doplnění výuky, snažíme se ji využít. Někdy je to ale vzhledem k tomu, že téměř všechny nabízené akce probíhají ve vzdálených městech, složité. Pak musíme volit, které programy využít, a které naopak oželet.
  Proto jsme byli velmi rádi, když nám organizátoři filmového festivalu s názvem Jeden svět na školách vyšli vstříc, přijali naše pozvání a projekci uskutečnili přímo ve škole. Celkem šest tříd – od 4. do 9. – zhlédlo některé z nabízených dokumentů, v nichž se žáci jinou formou, než je tomu při běžném vyučování, seznámili s problematikou šikany či odlišnosti lidí s mentálním postižením. Nechyběla ani aktuální témata týkající se migrace uprchlíků nebo globálních problémů lidstva, konkrétně upcyklace oděvů. Po zhlédnutí konkrétních osudů nejčastěji dětských hrdinů měli žáci a žákyně možnost zapojit se do debaty o jednotlivých příbězích s jednou z organizátorek tohoto největšího dokumentárního festivalu s tematikou lidských práv na světě. Fotky

 • VELIKONOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
  Ve středu 23. března žáci 2. stupně změřili síly ve volejbale. V letošním roce vytvořili žáci tři skupiny. Celý turnaj vyhrála 9. třída, na druhém místě se umístila 8. třída a na třetím skončila 7. a 6. třída. Tradiční volejbalový turnaj byl v tomto roce doplněn akcí s názvem „Dohodíme na Mařenku“ - žáci museli společnými silami naházet basketbalovým míčem vsedě v součtu 711 m. Do akce se zapojili všichni přítomní, a tak jsme přehodili i Sněžku a málem i nejvyšší horu Evropy. Fotografie, video

 • POZNEJ VYSOČINU - KRAJSKÉ KOLO
  Stejně jako v loňském roce i letos se naše škola zapojila do celokrajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu, která si klade za cíl prohloubit znalosti žáků základních škol a nižších ročníků gymnázií zejména v oblasti regionálního zeměpisu, přírodopisu, historie, kultury a ochrany životního prostředí. Z každé školy postupují do krajského kola vždy nejlepší žák a žákyně dané školy. Letos se těmi nejlepšími řešiteli stali Anna Štrbáňová z 9. třídy a Daniel Poledna ze třídy 8.
  Oba tedy vyrazili nabiti vědomostmi v pátek 18. března do sídla krajského úřadu, aby tentokrát poměřili své znalosti ve finálovém kole, kterého se zúčastnilo rekordních 84 škol, tedy rovných 168 žáků a žákyň z různých koutů našeho kraje.
  V kongresovém sále usedli na místa zastupitelů kraje, vyslechli studentskou hymnu, krátké proslovy radních či sponzorů soutěže a hlavně pravidla soutěže. Poté jim byl rozdán test s 26 otázkami a časovým limitem 60 minut. Po náročném výkonu oba čekalo občerstvení ve formě švédských stolů. Během opravování testů byla pro všechny soutěžící připravena zajímavá přednáška o demografickém vývoji Evropy. A pak konečně přišlo očekávané vyhlášení výsledků.
  A naši reprezentanti byli připraveni opravdu velmi dobře. Podařilo se jim nejen zařadit mezi nejlepší čtyřicítku, která za odměnu obdržela kromě pamětního listu od hejtmana kraje a dalších cen i poukaz na dvoudenní výlet do Prahy, ale navíc se umístili na skvělém 5. (Anna) a 14. (Daniel) místě. Gratulujeme a přejeme hezké zážitky z výletu do naší metropole, o které se s námi, alespoň doufáme, po návratu rádi podělí. Fotky

 • VELIKONOČNÍ VAŘENÍ
  Že jídlo má lahodit žaludku i oku, dobře ví žákyně 7. třídy. Fotky

 • DĚTSKÝ KARNEVAL
  V sobotu 12. března naplnili sál želetavského kulturního domu děti, jejich rodiče, prarodiče a další příznivci dětského karnevalu. Děti soutěžily a hrály hry ve družstvech růžových, červených, žlutých, zelených a modrých. Mezi soutěžemi si mohl každý zatancovat. Sice letos neproběhlo hlasování o nejhezčí dort, ale všechny dorty a sladkosti věhované do tomboly stejně jako další věcné výhry lákaly. Ať už někdo vyhrál, nebo ne, odcházeli spokojeni všichni.  Fotky z dětského karnevalu, dorty

 • POZNEJ VYSOČINU
  Stejně jako v minulých letech tak i letošní konec února byl ve znamení pečlivé přípravy na školní kolo soutěže pořádané Krajem Vysočina s názvem Poznej Vysočinu. Ta je určena pro náctileté druhých stupňů základních škola a víceletých gymnázií. Jejím prostřednictvím si mohou žáci ověřit své znalosti zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury a ochrany životního prostředí. Někteří vzali zmiňovanou přípravu velmi vážně a během školních přestávek místo zaslouženého odpočinku věnovali svůj čas studování informací na hustě popsaných nástěnkách školy. Těmi, komu se základní kolo povedlo nejlépe byli Anna Štrbáňová, Daniel Poledna, Daniel Marek, Adam Pažourek, Tereza Štokrová a Adéla Nevoralová. První dva jmenovaní postupují do krajského kola, které se koná v pátek 18. 3. 2016 v budově krajského úřadu v Jihlavě. Přejeme hodně štěstí. Výsledková listina
  Poznámka: Chcete si vyzkoušet, jak jste na tom se znalostmi o kraji vy? Není nic snazšího než obětovat pár minut a zodpovědět 30 otázek. Řešení zveřejníme příští týden. Test

 • KURZ PRVNÍ POMOCI
  Ve čtvrtek 25. února připravil zkušený lektor pro žáky 8. třídy kurz první pomoci. Žáci se seznámili s tím, jak postupovat při záchraně člověka. Své znalosti a dovednosti si mohli prakticky vyzkoušet. Fotky

 • EXKURZE TŘEBÍČ 8. A 9. TŘÍDA
  Ve čtvrtek 18. února vycestovali naši osmáci a deváťáci do Třebíče, aby nejprve navštívili památku UNESCO, baziliku sv. Prokopa. Při velmi zajímavém výkladu průvodkyně pracovali ve dvojicích na doplňování pracovních listů. Mezi nejlepší patřili Anna Štrbáňová - Tereza Štokrová, Daniel Marek – Adam Pažourek a Patrik Schiller – František Šebek, kteří byli za svou snahu odměněni drobnými upomínkovými předměty s motivy baziliky.
  Poté se žáci přesunuli do divadla Pasáž, kde zhlédli hudební pořad věnovaný činnosti Osvobozeného divadla a divadla Semafor. Seznámili se s jejich hlavními představiteli, tzn. J. Werichem, J. Voskovcem, J. Ježkem, J. Suchým a J. Šlitrem, vyslechli některé ze známých hitů ve zcela novém aranžmá hudební skupiny Margo a někteří si evergreeny, které ovlivnily celé generace, i zazpívali. Pracovní list Bazilika sv. Prokopa

 • ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
  Ve středu 3. února proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2016/2017. Všechny u vchodu přivítali žáci 9. třídy a doprovodili je do tělocvičny, kde mohli předškoláčci předvést svoji obratnost i odvahu. Na počítači si děti zopakovaly barvy, tvary a dovedly bludištěm prasátko k Fifince, která napekla spoustu dobrých buchet. V další místnosti řekly paní učitelce básničku nebo zazpívaly písničku, pak už na ně čekalo doplňování pracovních listů, skládání puzzle a svoji zručnost předvedly při zavazování tkaničky. Fotky

 • VÁNOČNÍ DESETIBOJ
  V pátek 18. prosince změřili své síly žáci druhého stupně v tradičním VÁNOČNÍM DESETIBOJI. Na prvním místě se umístili žáci 9. třídy, na druhém 8. třídy a na třetím 7. a 6. třídy. Fotky

 • VÁNOČNÍ BESÍDKY NA 1. STUPNI
  Vánoční besídky ve třídách proběhly letos už v pátek 18. prosince. Jako obvykle se rozdávaly dárky, hrály hry, ochutnávalo se cukroví a jednohubky a zpívaly se koledy a vánoční písně. Pak se žáci rozešli na celé dva týdny zaslouženého odpočinku. Fotky 1. třída, 2. třída, 3. třída, 4. třída

 • VÁNOČNÍ VEČÍRKY NA 2. STUPNI
  Ve čtvrtek 17. prosince odpoledne si vyměnili dárky a zahráli si hry žáci druhého stupně na vánočních besídkách. Nejdříve měl každý ročník svůj program ve třídě, poté se všichni sešli v tělocvičně, kde si zatancovali na diskotéce. Fotky 7. třída, 9. třída, diskotéka

 • ZIMNÍ HRY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
  Také v letošním roce se ve čtvrtek 17. prosince uskutečnily zimní hry žáků 1. stupně. Jednotlivé třídy soutěžily v disciplínách: stavění sněhuláka, hod dárkem, slalom s hokejkou, ledové ostrovy a cesta k pólu. Netradiční byly letos kromě soutěží i výsledky. Na pátém místě skončili druháci, na čtvrtém třeťáci, na třetím páťáci, druzí byli prvňáci a zvítězili čtvrťáci. Věk tedy letos vůbec nebyl rozhodujícím faktorem. Soutěžilo se však především pro zábavu a úspěšní byli určitě všichni žáci, kteří hráli čestně, nevzdávali se ani při potížích a soutěž vždy dokončili. Fotky

 • VÁNOČNÍ VÁZY
  Žáci 5. třídy vyrobili ve výtvarné výchově vázy z papíru. Fotky

 • ROZHOVOR S HUDEBNÍKY
  Po skončení výchovného koncertu uskutečnili žáci 6. třídy rozhovor s hudebníky Karlem Plockem a Martinem Jakubíčkem. Můžete si ho přečíst zde.

 • ROTO
  Žáci 1. třídy vyrobili v pracovních činnostech Podzim v sadu. Výrobky jsou smontovány ze stavebnice ROTO z Vysočiny, kterou dostali jako dárek z kraje Vysočina. Děti pracovaly s nadšením, stavebnice se jim velmi líbí. Fotky

 • PÍSNIČKA PRO DRAKA
  Herci z Divadélka pro školy předvedli 16. prosince žákům 1. stupně hru s názvem Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka. Velmi netradičně pojatá pohádka byla vyplněna písničkami doprovázenými na kytaru. Fotky

 • DIVADLO NEKOUŠE!
  Ve středu 16. prosince se žáci 2. stupně účastnili výchovně vzdělávacího divadelního představení. Herecká dvojice se zaměřila na členění divadelních žánrů a typické představitele. Herci sehráli ukázky ze známých divadelních her, které byly chronologicky seřazeny od starověku po současnost. Žáci si zábavnou formou zopakovali učivo a dozvěděli se i něco nového. Fotky  

 • CESTA VÁNOČNÍM ČASEM
  Žáci 6. třídy navštívili v třebíčském předzámčí expozici Cesty vánočním časem. Dozvěděli se něco o historii Vánoc a vánočních zvyklostech. Na závěr si mohli vyrobit vánoční přání. Fotky

 • ŽELETAVŠTÍ OKOLO DALEŠIC
  První říjnovou sobotu vyrazilo 45 členů volného sdružení Kolo - pádlo složeného ze žáků ZŠ Želetava a jejich rodičů na cyklistickou výpravu kolem Dalešické přehrady. Uvedený den nabídl krásné slunečné počasí, čímž byl položen základ úspěšného výletu. Fotky

 • DĚJEPISNÁ KERAMIKA
  Jak tvořili z hlíny nádoby a sošky lidé v dávných dobách si mohli vyzkoušet žáci 6. třídy. Fotky

 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  V pátek 4. prosince jako každý rok připravili žáci 9. třídy společně s učiteli mateřské a základní školy mikulášskou nadílku. Nejdříve se Mikuláš s čerty a anděly přestěhoval do školky, kde byly všem dětem přečteny hříchy, uděleny odpustky a rozdány balíčky s nadílkou. Žáci prvního stupně přišli za čertovskou cháskou sami. Museli absolvovat čertovskou (někteří andělskou) dráhu a hříchy jim spočítala pekelná váha. Někteří se trochu báli, i slzičky jsme viděli, ale to přece k tomuto dni patří! Fotky

 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY „VÍTEJ NA PALUBĚ“ A „ROZUM V ZASTOUPENÍ“
  Preventivní program pro I. stupeň nazvaný „Vítej na palubě“ prostřednictvím skečí, scének a písniček nenuceným způsobem představil témata: pozdrav a základy slušného chování, čas a jeho hodnota, počítače a mobily, cigarety a alkohol, práce v týmu a pozitivní vnímání světa kolem sebe. Děti se do programu aktivně zapojovaly a spontánně vyjadřovaly své názory.
  Žáci II. stupně se zúčastnili programu „Rozum v zastoupení“, který byl s nadhledem a humorem zaměřen na témata: závislost a zdraví, životní hodnoty a postoje, motivace, jedinec a jeho role ve společnosti a osobní odpovědnost. Jazyk používaný protagonisty akceptoval jazyk dnešních mladých lidí a jeho prostřednictvím byli žáci nenásilně stimulováni k přemýšlení o těchto závažných tématech a k vyvození vlastních závěrů.
  Fotky

 • HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ
  Ve čtvrtek 12. listopadu se žáci prvního stupně a předškoláci zúčastnili v divadle Pasáž v Třebíči pořadu Jaroslava Uhlíře HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ. Pořad byl zpracován interaktivní formou, všichni účastníci tedy tentokrát nebyli pouze pasivními diváky, ale mohli zpívat, tancovat a odpovídat na otázky pana Uhlíře. Zaznělo mnoho známých písní, proto se většina žáků zapojila aktivně a s radostí. Pasivními žáci nezůstali ani při samotném zkoušení, prvním úkolem bylo poznat písně podle melodie, dále měli identifikovat deset různých zvuků a naposledy ukázat své „básnické střevo“. Při plnění posledního úkolu zazářil jeden z našich žáků - čtvrťák Pepa Pažourek, který pohotově a dokonce dvakrát doplnil píseň se slovy „Mám rád (lalalalala)…“ pětislabičnými slovy narozeniny a matematiku, a sklidil tak velký potlesk celého sálu. Na závěr předali Nikol Herynková a Lukáš Nahodil panu Uhlířovi obrázky od našich druháků, čtvrťáků a páťáků, které mu nakreslili k jeho letošním sedmdesátým narozeninám. Narozeniny sice oslavil už 14. září, ale z obrázků měl určitě moc velkou radost. Fotky

 • VÝCHOVNÝ KONCERT
  V úterý 3. listopadu se pro žáky 5. až 9. třídy uskutečnil výchovný koncert. V podání violisty Karla Plocka a varhaníka Martina Jakubíčka zazněla díla světových i českých autorů z období baroka, klasicismu a romantismu. Dětem se nejvíc líbil Mozartův Turecký pochod a Dvořákova Humoreska. Poděkování patří ÚM Želetava za poskytnutí sálu. Fotky

 • NÁVŠTĚVA PRAHY
  V úterý 27. října se téměř všichni žáci 2. stupně naší školy spolu se svými třídními učiteli zúčastnili zájezdu do hlavního města Prahy. Na Pražském hradě nejprve absolvovali doprovodný dětský program "Hra na Hrad" komponovaný tak, aby podporoval aktivní zapojení dětských návštěvníků do poznávání historie Hradu, prohlídku chrámu sv. Víta, Zlaté uličky, přilehlých zahrad a nakonec i hlavní střídání stráží. Novinkou byla potom návštěva Poslanecké sněmovny, kde bylo možné z galerie hostů sledovat právě probíhající zasedání poslanců. Po tradiční procházce po Královské cestě následovala návštěva dvou muzeí v Celetné ulici - příjemným oslazením náročného programu byla pro sedmáky návštěva Muzea čokolády, ostatní třídy pak hojně využívali možnost pořízení fotografií se známými osobnostmi českými i zahraničními v Muzeu voskových figurín. Jelikož chození po Praze bylo pro některé účastníky velmi únavné, byli rádi, že po příchodu do obchodního centra Palladium dostali vytoužený rozchod a mohli tak doplnit ztracenou energii zakoupením něčeho dobrého, ti méně unavení zvládli i nákup drobných dárečků pro své blízké, ke kterým se ve večerních hodinách v pořádku vrátili. Fotky 6. a 8. třídy, fotky 7. a 9. třídy

 • SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
  V pondělí 26. a úterý 27. října se uskutečnil sportovní den žáků 1. a 2. stupně, který byl tentokrát zaměřen na disciplíny Olympijského víceboje. V tělocvičně poměřili žáci své schopnosti při disciplínách: POSTOJ ČÁPA (rovnováha), SKOK Z MÍSTA (výbušnost), HOD BASKETBALOVÝM MÍČEM (síla), HLUBOKÝ PŘEDKLON (ohebnost), T-BĚH (hbitost), ZKRÁCENÉ SEDY-LEHY (silová vytrvalost). Na hřišti je pak ještě čekaly dvě disciplíny: ZÁTOPKŮV BĚH NA 500 m (2. stupeň na 1 000 m) (běžecká vytrvalost) a SPRINT 60 m (rychlost). Stejně jako v minulém školním roce obdrží každý žák, který se účastnil všech osmi disciplín, SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ, v němž budou jeho schopnosti vyhodnoceny. Fotky 1. stupeň, fotky 2. stupeň

 • Okresní kolo AŠSK ve stolním tenisu – Hrotovice 22. října 2015
  I v letošním školním roce se dařilo našim žákům v okresním kole školních sportovních klubů ve stolním tenisu. V kategorii dívek (6 družstev) i chlapců (9 přihlášených škol) obsadili shodně třetí místo, když dívky v boji o finále prohrály s Jemnicí nejtěsnějším rozdílem 2:3. Naši školu vzorně reprezentovali T. Pelikán, D. Poledna, F. Šebek, I. Dvořáková, H. Kacetlová, A. Nevoralová a A. Štrbáňová. Fotky, tabulky


Aktualizováno: 20.09.16Tisk stránky Posunout nahoru