Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

Aktuální informace

 • 5. prosince jako každý rok připravili žáci 9. třídy společně s učiteli mateřské a základní školy mikulášskou nadílku. Mikuláš s čerty a anděly nejdříve zamířili do školky, kde byly všem dětem přečteny hříchy, uděleny odpustky a rozdány balíčky s nadílkou. Potom se Mikuláš se svoji družinou přesunul do školy, kde žáci prvního stupně museli absolvovat čertovskou (někteří andělskou) dráhu a hříchy jim spočítala pekelná váha. Někteří se trochu báli, ale to přece k tomuto dni patří! Fotky

 • 27. listopadu zavítal Martin Mejstřík mezi žáky 8. a 9. třídy. Podělil se s nimi o zážitky z listopadových dní roku 1989. Fotky

 • 27. listopadu proběhla v 6. třídě druhá část preventivního programu zaměřeného na pohodové vztahy ve třídě. Fotky

 • Výroba keramiky v dějepise v 6. třídě - fotky

 • S ÚSMĚVEM A BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
  Projekt Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a České pojišťovny a.s.
  Naše škola byla vybrána jako riziková z hlediska docházky dětí do školy, proto jsme byli vyzváni k účasti na projektu pro žáky 1. stupně ZŠ „S úsměvem bezpečně do školy“. První fází projektu bylo vyplnění pracovních listů s cílem, aby se žáci i jejich rodiče zamysleli nad tím, jak je možné rizikům předcházet. Druhou fázi projektu tvořila dopravní výchova v terénu. Akce se uskutečnila v pondělí 3. 11. 2014 na Sokolské zahradě. Úkoly pro děti a rodiče z první fáze byly bodovány a nejlepší žák z každé třídy dostal v úvodu terénní akce slíbenou odměnu. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: Zbyněk Špička (1. třída), Adam Čermák (2. třída), Nikol Šebková (3. třída), František Brejcha (4. třída), Jolana Dohnalová (5. třída).
  Terénní část byla rozdělena na 5 stanovišť. První stanoviště se nacházelo u bývalého přechodu pro chodce, kde na žáky čekal příslušník dopravní policie, připomněl jim zásady bezpečného přecházení silnice a některé nechal dokonce vyzkoušet si svoji služební čepici. Na druhém stanovišti byl připraven další příslušník dopravní policie s policejním vozem. Žáci si prohlédli a poslechli různé druhy světelných a zvukových signálů vozu, vyzkoušeli si, jak se v policejním voze sedí, prohlédli si obušek a ověřili funkčnost pout. Třetí stanoviště tvořil hlavolam tangram, úkolem žáků zde bylo poskládat správně obrazec z jednotlivých barevných ploch. Na čtvrtém stanovišti dostali žáci obrázek s očíslovanými situacemi. Měli rozhodnout, zda je situace správná či nikoli, a své rozhodnutí zdůvodnit. Na pátém doplňkovém stanovišti byl umístěn basketbalový koš, který sloužil k zabavení žáků čekajících na uvolnění některého z hlavních stanovišť.
  Celá akce byla pro žáky jistě velmi poučná a přínosná. Největší úspěch měla nepochybně prohlídka policejního vozu, obušku a pout. Doufejme, že to bylo poprvé a naposled, co jsme viděli naše žáky spoutané a sedící na zadním sedadle policejního vozu. Fotky

 • Nicholas Winton
  „Bezprostředně po zhlédnutí dokumentu jsme se měli zamyslet nad příběhem vyprávěným ve filmu, nad pocity, které v nás vyvolal. Zároveň jsme měli vyjádřit svůj postoj k případné adopci sourozence, jak bychom se k ní postavili, zda bychom souhlasili a čeho bychom se dokázali vzdát po příchodu nového člena rodiny. Přečtěte si naše názory, postřehy...“

 • 3. listopadu slavili žáci 8. třídy svátek Halloween. Fotky

 • 31. října se žáci 9. třídy zúčastnili programu k volbě povolání v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Třebíči. Cílem byla profesní orientace žáků v návaznosti na další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. K dispozici byly materiály a testovací programy zaměřené na volbu povolání. Fotky

 • 30. října navštívila školu s výchovným koncertem skupina Countrio. Její členové Mgr. Lubomír Krobot a Zdeněk Vašek zahráli a zazpívali české i anglické písničky z oblastí country.  Představili žákům některé hudební nástroje - housle, mandolínu, elektrickou mandolínu, banjo kytaru, banjo, foukací harmoniku a grumle. Fotky

 • 22. října se žáci 3. a 5. ročníku zúčastnili akce Den stromů v lesonické Oboře, kterou připravili lesní pedagogové Lesů České republiky, s.p. a pracovníci Odboru životního prostředí MěÚ Moravské Budějovice. Žáci se na jednotlivých stanovištích při procházce lesem dozvěděli spoustu nového a zajímavého o stromech a lesním hospodářství, o myslivosti. Viděli dravce záchranné stanice IKAROS a koně při práci v lese. Naučili se, jak les vysázet a pečovat o něj, vyrobili ptačí budku, poznali úskalí práce dřevorubců a dělníků pily. Prohloubili si znalosti o třídění odpadu a o lesní zvěři. Na závěrečném stanovišti čekalo na žáky občerstvení, byli odměněni za výtvarné zpracování stromu a dost možná i za výdrž v nepříznivých klimatických podmínkách, protože počasí letošnímu ročníku skutečně moc nepřálo. Navzdory jeho rozmarům se obě třídy vrátily zpět beze ztrát, zase o něco moudřejší a zocelenější. Fotky

 • 16. října žáci 5. třídy vyrobili dekorace z dýní. Fotky

 • Znám křišťálovou studánku blízko TIRADU

  Znám křišťálovou studánku je název projektu společnosti MAS Rokytná na obnovu studánek v okolí Moravských Budějovic. My, žáci 5. ročníku, se projektu účastníme a v úterý 30. 9. ráno jsme vyjeli ke krásně upravené studánce do Šašovic. Společně se zástupci Úřadu městyse Želetava a MAS Rokytná jsme se zúčastnili odběru vzorků vody pracovníky brněnské laboratoře. Dozvěděli jsme se, jak důležitá je čistá voda, jaké parametry se u kvality vody zjišťují a měří a proč máme o studánky pečovat. (Výsledky měření jsou k nahlédnutí v přiložené tabulce.)
  Po odběru vzorků vody jsme se přesunuli do firmy TIRAD s.r.o., ve které, jak jsme se dozvěděli, vyrábí velmi přesné kovové formy na výrobu plastů. Provozem podniku nás provedl a s postupem výroby forem seznámil pan ředitel Ing. Stanislav Veselý. Po celou dobu exkurze trpělivě a srozumitelně odpovídal na veškeré naše dotazy, také zdůraznil důležitost školy, protože firma potřebuje zodpovědné, pracovité a všestranně vzdělané zaměstnance.
  Výlet se nám vydařil, protože kromě zajímavého programu jsme si užili krásného babího léta. Fotky

 • Okresní kolo AŠSK ve stolním tenisu
  Hrotovice 23. a 24. září 2014

  Úspěšné bylo vystoupení žáků 7. a 8. třídy, kteří naši školu reprezentovali v okresním kole školních sportovních klubů ve stolním tenisu. V kategorii mladší chlapců Jiří Brychta, Tomáš Pelikán a Daniel Poledna obsadili celkově páté místo, když jim jen o pár míčků unikl postup do finálové skupiny. Pomyslné bronzové medaile si na krk pověsily dívky Ivana Dvořáková, Hana Kacetlová, Adéla Nevoralová a Anna Štrbáňová v kategorii starších dívek. Blahopřejeme! Fotky

 • 23. září žáci 5. – 9. třídy zhlédli filmovou projekci hraného dokumentu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ režiséra Mateje Mináče. Film o zachránci šesti set šedesáti devíti českých převážně židovských dětí, kterým umožnil odjet z Československa do Anglie, zaujal nejen žáky vyšších tříd, kteří o době 2. světové války mají už alespoň menší povědomost, ale i ty mladší. 60-ti minutový dokument o posledním žijícím zachránci tak velkého počtu lidí byl doplněn poutavým vyprávěním pana dramaturga Zdeňka Tulise, který se s p. Wintonem osobně setkal, a mohl tak dětem více přiblížit osobu tohoto vzácného a slušného člověka. Žáci se poté rozhodli podepsat petiční archy požadující udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi.

 • Lednicko-valtický areál
  21. září - Ne nadarmo je Lednicko-valtický areál zařazen mezi památky UNESCO. Krásné stavby v rozsáhlých lesích vystavěné Lichtenštejny i samotný zámek Lednice patří k nejnavštěvovanějším místům naší země. Proto se po loňské úspěšné výpravě do Národního parku Podyjí vydala na kolech padesátičlenná skupina rodičů a žáků želetavské školy právě do Lednicko-valtického areálu. Čtyřicetikilometrový rovinatý okruh nebyl příliš náročný, až na krátkou přeháňku se vydařilo i počasí, ovšem vydatné deště z předchozích dnů a podmáčené cesty vykonaly své, o čemž se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Někteří cyklisté si dokonce chtěli vzít své kolo s sebou do Aqualandu Moravia… Krásná příroda, unikátní stavby, slunečné počasí, ale hlavně dobrá parta je zárukou zdaru každé výpravy. Tak kam příští rok? Fotky, video 1, video 2, video 3

 • 16. září - ukázky korejského bojového umění TAEKWON-DO, fotky, video

 • 12. září navštívila naši školu pardubická skupina Pernštejni s programem nazvaným  „Přemyslovci na českém trůně“. Dětem byly přiblíženy významné postavy 11. - 13. století a jejich činy, které utvářely dějiny našeho státu. Vystoupení bylo zakončeno soubojem se středověkými zbraněmi. Fotky


 • 10. září vyjely dívky 8. a 9. třídy na kolech na Mařenku. Fotky

 • 1. září  ředitel školy zahájil školní rok 2014/2015. Po úvodním přivítání všech přítomných pozvala paní učitelka Eva Mastná na pódium prvňáčky, kde jim společně s p. ředitelem předali pamětní list. Čtyři žákyně deváté třídy rozdaly dětem kufříky věnované krajem Vysočina a kšiltovku s jejich jménem a názvem školy. Ředitel školy popřál všem hodně úspěchů v tomto školním roce, a pak už se žáci rozešli do tříd. Fotky


Aktualizováno: 14.12.14Tisk stránky Posunout nahoru