Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

 • A jak je na tom Vaše dítě?!?
  Před prázdninami a během prázdnin prováděla Asociace amatérských sportů České republiky průzkum týkající se pohybových aktivit a trávení volného času v období letních. Výsledky jsou alarmující – viz. příloha.

 • Od října bude znovu zahájen sběr starého papíru v kůlně na školní zahradě vždy od 14.00 do 16.00 hodin.
  Termíny pro 1. pololetí:  7. 10.; 21. 10.; 4. 11.; 18. 11.; 2. 12.; 16. 12.; 6. 1.; 20. 1. (vždy v úterý)

 • Plnění jednotlivých disciplín olympijského víceboje si můžete prohlédnout na fotkách, v prezentacích a videích. Postupně budou doplněny i průměrné výsledky jednotlivých věkových kategorií a jejich srovnání s celostátními výsledky. Nahlédněte zde. Průměrné a nejlepší výsledky žáků naší školy najdete v tabulce.

 • Nabídka výukových programů

Aktuální informace

 • Znám křišťálovou studánku blízko TIRADU

  Znám křišťálovou studánku je název projektu společnosti MAS Rokytná na obnovu studánek v okolí Moravských Budějovic. My, žáci 5. ročníku, se projektu účastníme a v úterý 30. 9. ráno jsme vyjeli ke krásně upravené studánce do Šašovic. Společně se zástupci Úřadu městyse Želetava a MAS Rokytná jsme se zúčastnili odběru vzorků vody pracovníky brněnské laboratoře. Dozvěděli jsme se, jak důležitá je čistá voda, jaké parametry se u kvality vody zjišťují a měří a proč máme o studánky pečovat. (Výsledky měření jsou k nahlédnutí v přiložené tabulce.)
  Po odběru vzorků vody jsme se přesunuli do firmy TIRAD s.r.o., ve které, jak jsme se dozvěděli, vyrábí velmi přesné kovové formy na výrobu plastů. Provozem podniku nás provedl a s postupem výroby forem seznámil pan ředitel Ing. Stanislav Veselý. Po celou dobu exkurze trpělivě a srozumitelně odpovídal na veškeré naše dotazy, také zdůraznil důležitost školy, protože firma potřebuje zodpovědné, pracovité a všestranně vzdělané zaměstnance.
  Výlet se nám vydařil, protože kromě zajímavého programu jsme si užili krásného babího léta. Fotky

 • 10. září vyjeli dívky 8. a 9. třídy na kolech na Mařenku. Fotky

 • 23. září žáci 5. – 9. třídy zhlédli filmovou projekci hraného dokumentu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ režiséra Mateje Mináče. Film o zachránci šesti set šedesáti devíti českých převážně židovských dětí, kterým umožnil odjet z Československa do Anglie, zaujal nejen žáky vyšších tříd, kteří o době 2. světové války mají už alespoň menší povědomost, ale i ty mladší. 60-ti minutový dokument o posledním žijícím zachránci tak velkého počtu lidí byl doplněn poutavým vyprávěním pana dramaturga Zdeňka Tulise, který se s p. Wintonem osobně setkal, a mohl tak dětem více přiblížit osobu tohoto vzácného a slušného člověka. Žáci se poté rozhodli podepsat petiční archy požadující udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi.

 • 16. září - ukázky korejského bojového umění TAEKWON-DO, fotky, video

 • 12. září navštívila naši školu pardubická skupina Pernštejni s programem nazvaným  „Přemyslovci na českém trůně“. Dětem byly přiblíženy významné postavy 11. - 13. století a jejich činy, které utvářely dějiny našeho státu. Vystoupení bylo zakončeno soubojem se středověkými zbraněmi. Fotky

 • 1. září  ředitel školy zahájil školní rok 2014/2015. Po úvodním přivítání všech přítomných pozvala paní učitelka Eva Mastná na pódium prvňáčky, kde jim společně s p. ředitelem předali pamětní list. Čtyři žákyně deváté třídy rozdaly dětem kufříky věnované krajem Vysočina a kšiltovku s jejich jménem a názvem školy. Ředitel školy popřál všem hodně úspěchů v tomto školním roce, a pak už se žáci rozešli do tříd. Fotky


Aktualizováno: 08.10.14Tisk stránky Posunout nahoru

Karel Tobolka 2008