Základní škola a Mateřská škola Želetava

logo

Nepřehlédněte

  • SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
   I ve druhém pololetí sportují naši žáci v rámci projektu Českého olympijského výboru a jeho dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu, kde hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků.

   Spolu s pololetním vysvědčením obdržel každý zapojený žák i své sportovní vysvědčení, kde našel nejen hodnoty svých podzimních výkonů, ale i srovnání se svými vrstevníky v rámci celé ČR, stanovení silných stránek a následné doporučení dalšího tréninku.
   I na jaře tedy sportujeme a soutěžíme o olympijskou hlídku na naší škole.

  • Informace o změnách v souvislosti s pokusným ověřováním jednotné přijímací zkoušky

  • OPVK - DIDAKTIKA PRO KYBERPROSTOR („DIKYPR“)

  • Upozornění pro rodiče v souvislosti se snahou o posílení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy - dokument

  • Od října je znovu zahájen sběr starého papíru v kůlně na školní zahradě vždy od 14.00 do 16.00 hodin.
   Termíny pro 2. pololetí:  7. 4., 21. 4., 12. 5., 26. 5. (vždy v úterý)

  • Nabídka výukových programů

  Aktuální informace

  • FILMOVÝ FETSIVAL „JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH“
   V pondělí 23. 3. se žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili filmového festivalu „Jeden svět na školách“, který formou krátkých dokumentárních filmů seznamuje diváky s problematikou lidských práv. Prostřednictvím zajímavých snímků mohli žáci poznat odlišnost nebo tíživý osud svých vrstevníků nejen v Evropě, ale i ve vzdálených místech naší planety.
   Kromě toho všichni zhlédli i dvě zajímavé expozice Západomoravského muzea v Třebíči – ojedinělou výstavu Poklady Vysočiny a stálou expozici Valdštejnové na Třebíči, v níž mohli žáci nahlédnout do zámeckých komnat zařízených ve stylu doby, kdy Třebíč ještě byla valdštejnská. Fotky

  • POZNEJ VYSOČINU
   V letošním roce proběhl již 6. ročník soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií s názvem Poznej Vysočinu. Naše škola se do tohoto klání, které si klade za cíl zvýšit povědomí žáků o svém kraji, zapojila teprve podruhé.
   V průběhu měsíce února proběhlo na 2. stupni ZŠ školní kolo. Jeho nejlepšími řešiteli se stali žáci 9. třídy, a to Barbora Dohnalová a Michal Konvalina, kteří postoupili do krajského finále a v pátek 20. 3. vyrazili nabiti vědomostmi do místa konání, tedy Krajského úřadu Kraje Vysočina. Po slavnostním zahájení došlo na samotný test se 30 otázkami. Po bohatém rautu pak zúčastnění vyslechli poučnou a místy i zábavnou přednášku na téma „Komunikace mladých s Policií ČR“.
   Krajským finálovým kolem soutěže v letošním roce prošlo 146 žáků ze 73 přihlášených základních škol a gymnázií. O to cennější je umístění našich žáků – B. Dohnalová skončila na výborném 12. místě a zařadila se tak mezi 40 nejlepších řešitelů, kteří odjíždějí na dvoudenní VIP výlet organizovaný Krajem Vysočina do Prahy. Velká škoda je, že tato cena unikla druhému ze soutěžících M. Konvalinovi o pouhé dva body. Fotky

  • 19. a 20. března připravila zkušená zdravotnice pro žáky 8. třídy kurz první pomoci. Žákům bylo vysvětleno, jak postupovat při záchraně člověka. Své znalosti a dovednosti si mohli prakticky vyzkoušet na připravené figuríně. Fotky

  • PROJEKT SE SŠST
   I letos v naší škole probíhal program, který pro nás připravila Střední škola stavební Třebíč. Kroužek je určen pro žáky deváté třídy, kteří se mohou vžít do práce architekta a vytvořit si vlastní dům. Mohou si vyzkoušet i práci s termokamerou.
   Sedm hodin z deseti je zasvěceno programu, ve kterém si žáci projektují dům – zvolí si jeho tvar a velikost, rozdělí si jej na příslušné místnosti a následně barevně doladí interiér domu, vybaví jej potřebnými, ale i nepotřebnými věcmi do domácnosti. Nakonec ještě zbývá doladit vnější prostor.
   V dalších třech hodinách se žáci věnují práci s termokamerou. Vyzkouší si různé vymoženosti tohoto přístroje i vyplnění příslušných formulářů. Také mohou fotit ve volném prostředí a upravit termografické fotky v programu k tomu určeném. Fotky                        Zdeňka Špičková

  • 25. února se žáci 9. třídy zúčastnili projektu Gymnázia a Střední odborné školy Mor. Budějovice s názvem „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Cílem projektu je propagace přírodovědného a technického vzdělávání. Studenti gymnázia pomocí atraktivních pokusů představili chemii jako zábavného společníka a předvedli ovládaní robotů, které jsou kombinací stavebního systému LEGO Mindstorms a nejvyspělejších technologií. Fotky

  • 11. února přišli předškoláci s rodiči k zápisu do první třídy. V letošním roce se děti na začátku rozhýbaly v tělocvičně, kde prokázaly odvahu i obratnost. Počítačovým expertem se stal každý, kdo dobloudil bludištěm a znal barvy. Pak už čekala paní učitelka Mastná na jejich básničku nebo písničku. Zbývalo vyplnit pracovní listy a zkrotit tkaničku u boty. Fotky

  • 7. února naplnili sál želetavského kulturního domu děti, jejich rodiče, prarodiče a další příznivci dětského karnevalu. Děti soutěžily a hrály hry ve družstvech rozdělených podle věku. Mezi soutěžemi si mohl každý zatancovat. Proběhlo hlasování o nejhezčí ze všech dortů věnovaných do tomboly. Vyhrát sice mohl jen jeden, ale určitě všechny chutnaly výtečně.  Fotky z dětského karnevalu, Dortománie

  • 19. prosince se žáci, jejich rodiče či příbuzní i další přátelé naší školy vypravili na výlet do adventní Vídně. První m navštíveným místem byl Schönbrunn – známé sídlo habsburských panovníků. Po přemístění do středu Vídně si účastníci prohlédli vánočně vyzdobené ulice, chrám sv. Štěpána či pohyblivý betlém v jednom z kostelů. Přírodovědné muzeum, které bylo dalším místem návštěvy, zaujalo velmi atraktivními tématy – líbili se dinosauři i expozice z doby kamenné. Poslední zastávkou byla návštěva proslulých vánočních trhů u vídeňské radnice. Fotky: Adventní Vídeň - skupina 1, Adventní Vídeň - skupina 2

  • 19. prosince proběhly vánoční besídky ve všech třídách na 1. stupni. Na programu byly nejen dárky, ale i nejrůznější kolektivní hry. Třeťáci si dokonce sami připravili občerstvení, po slavnostním přípitku si rozdělili a rozbalili dárky, potom si mohli vybrat mezi různými společenskými hrami, hrou s dárky a zpěvem vánočních písní do mikrofonu. Na závěr uklidili třídu a odstrojili stromeček. Program ostatních tříd byl neméně zajímavý a zábavný. Besídka 1. třídy, besídka 2. třídy, besídka 3. třídy

  • 18. prosince se uskutečnil tradiční VÁNOČNÍ DESETIBOJ žáků druhého stupně. Soutěžilo se v takových disciplínách jako např. dvojskok z místa, rovnováha, skákání přes švihadlo, házení basketbalového míče na koš, .... Na prvním místě se umístili žáci 9. třídy, na druhém 8. třídy, na třetím 7. třídy a na čtvrtém 6. třídy. Pořadí ale nebylo rozhodující - všichni se dobře bavili a byli odměněni malou sladkostí. Fotky

  • 17. prosince se sešli žáci druhého stupně po vyučování, aby přivítali přicházející Vánoce na večírku. Ve třídách si rozbalili dárky, zahráli hry a snědli připravené mlsky. Pak se všichni přesunuli do tělocvičny na diskotéku. Večírek 6. třídy, večírek 7. třídy, večírek 8. třídy, diskotéka  

  • 17. prosince proběhly v tělocvičně tradičně netradiční zimní hry žáků 1. stupně. Žáci jednotlivých tříd měli možnost poměřit své síly v následujících disciplínách: stavění sněhuláka z balónků, hod dárkem do komína, oblékání nejnovější kolekce zimního oblečení, slalom s hokejkou a přesun na ledových krách z žíněnek. Dráhy byly nastaveny tak, aby mladší žáci nebyli znevýhodněni. Na pátém místě skončili žáci 1. ročníku, na čtvrtém žáci 3. ročníku, na třetím místě páťáci, na druhém čtvrťáci a celé zápolení vyhráli druháci. Na závěr sehráli turnaj v netradiční vybíjené žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Všechny třídy získaly v turnaji po jednom bodu, nebylo tedy poražených a zvítězili v podstatě všichni. Fotky


  Aktualizováno: 25.03.15Tisk stránky Posunout nahoru
 •